Mijncité Winterslag.

Winterslag, de eerste mijncité in Limburg, 1923. Vandaag huist er Feniks, voorheen de Limburgse Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) | Genk, Collectie Geheugen van Genk, Emile Van Dorenmuseum.

 

Landschap, milieu & mobiliteit
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
1901 - 1992
Lees voor

Multiculturele mijncités

Steenkool in Limburg

De ontdekking van steenkool in Midden-Limburg in 1901 luidde voor de regio een nieuw tijdperk in. Plots verschenen in de stille Limburgse Kempen boortorens, wegen, spoorlijnen en nieuwe woonwijken. De mijndorpen werden gaandeweg bevolkt door arbeiders uit binnen- en buitenland.

Lees voor

Om de pas ontdekte steenkooladers aan te boren, vestigden verschillende mijnbedrijven zich in Limburg. Aan kapitaal hadden de uitbaters geen gebrek, aan werkkrachten wel. Omdat de streek dunbevolkt was, moesten de toekomstige arbeidskrachten van elders komen. Voor die duizenden arbeiders en hun gezinnen lieten de mijnbedrijven mijndorpen of cités optrekken. Behalve huizen bouwden ze scholen en kerken, sportinfrastructuur en theaterzalen. Zo oefenden de mijnbazen een sterke controle uit over hun werknemers.

Het plan van de mijndirecties om met groene straten en mooie woningen arbeiders uit de wijde omgeving aan te trekken, lukte slechts gedeeltelijk. Daarom rekruteerden ze ook mijnwerkers in Oost- en Zuid-Europa, Turkije en Noord-Afrika. Zo groeiden de mijncités uit tot een smeltkroes van talen, culturen en religies.

Opbouw mijn Winterslag.

Hasselt, Rijksarchief.

Na de ontdekking van steenkool in de ondergrond verschenen er boortorens op de Limburgse heide. De foto toont de opbouw van de mijn van Winterslag, 18 april 1910.

Lees voor

Steenkool in Limburg

De ontdekking van steenkool in Limburg in de zomer van 1901 was groot nieuws. Steenkool was toen de belangrijkste energiebron en dus hoopten velen dat de arme provincie eindelijk een periode van welvaart en economische ontwikkeling tegemoet zou gaan.

Grote financiële en industriële groepen, die ook in Wallonië actief waren, richtten in 1907 in Limburg mijnmaatschappijen op. Ze stonden voor grote uitdagingen: de steenkoollagen bevonden zich op een moeilijk bereikbare diepte van vijfhonderd meter en meer. Bovendien ontbrak het in het dunbevolkte heidegebied aan tal van basisvoorzieningen, zoals voldoende woningen en wegeninfrastructuur. In 1914 brak ook de oorlog uit. Daardoor ging de eerste mijn – Winterslag in Genk – pas in 1917 in productie. In de daaropvolgende jaren openden nog vijf andere mijnen. Op het hoogtepunt van de exploitatie, kort na de Tweede Wereldoorlog, verschaften ze werk aan 44.000 arbeiders.

De steenkoolmijnen brachten de katholieke, landelijke bevolking in contact met fenomenen van de moderne industriële wereld, zoals vakbonden en socialisme. Bovendien zorgde de steenkoolindustrie voor een sterke bevolkingstoename met een zeer diverse culturele samenstelling. Zelden transformeerde één nijverheidstak in Vlaanderen een hele regio zo fundamenteel op zo korte tijd.

Focuspunten

Fatih moskee.

Collectie PCCE, foto Bert Van Doorslaer.

De Turkse Fatih-moskee bepaalt mee de skyline van Beringen-Mijn.

 

Lees voor

‘Gastarbeiders’

Het mijnwerkersberoep was een zware en ongezonde stiel. Als mijnwerker daalde je elke werkdag honderden meters diep onder de grond af om er met een zware hamer, al liggend op je buik of rug in een snikhete smalle schacht steenkoollagen uit te boren. Stof en lawaai waren alomtegenwoordig en het gevaar op instortingen, brand of ontploffingen was reëel. Stoflong was een gevreesde ziekte. Onder de lokale bevolking bestond weinig animo om in de mijnen te gaan werken.

Dus gingen de mijnbedrijven uit Limburg en Wallonië in het buitenland op zoek naar mijnwerkers. Al in de jaren 1920 kwamen er duizenden arbeiders uit Oost-Europa en Italië in de Limburgse mijnen terecht. Na de Tweede Wereldoorlog rekruteerden de mijnen massaal arbeiders uit landen rond de Middellandse Zee. Een akkoord met Italië in 1946 voorzag in de komst van 50.000 Italiaanse arbeidskrachten. De Italianen wilden de werkloosheid en armoede in hun thuisland ontvluchten en werden verleid door de lonen die de Belgische mijnen boden. Hun eerste werkdag in de ondergrond was voor velen een schok. Ze hadden zich totaal niet kunnen voorstellen wat het werk inhield. Sommigen gaven meteen hun ontslag, maar een grote groep bleef, vaak bij gebrek aan een alternatief.

Na bijkomende akkoorden en rekruteringscampagnes volgden Spaanse en Griekse en  vanaf 1964 ook Turkse en Marokkaanse arbeiders die in hun geboorteland geen werk vonden. Ze vestigden zich met hun gezinnen in de cités en bouwden er ook na de mijnsluitingen hun leven verder uit. Op die manier legden ze de basis voor de etnisch-culturele diversiteit van midden-Limburg.

Marcinelle.

Marcinelle © SIR.

De mijnramp in het Waalse Marcinelle op 8 augustus 1956 maakte 262 slachtoffers, onder wie 136 Italianen. De ramp zinderde ook na in Vlaanderen.

Lees voor

De neergang van de steenkoolnijverheid

In 1957 vierden de zes Limburgse mijnen feest. Niet alleen pronkten ze dat jaar met hun vijftigjarig bestaan, ze pakten ook uit met nieuwe productierecords. Het jubileumjaar luidde echter ook het begin van de neergang in. De steenkoolmijnen voelden de concurrentie van buitenlandse import én van de opkomende petroleumnijverheid.

De Limburgse mijnen waren in de vroege jaren 1960 eigenlijk al niet meer rendabel. België vormde intussen met enkele andere landen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS): die zorgde voor financiële steun, maar verplichtte de sector ook tot saneringen. Na de sluiting van verschillende Waalse mijnen moest in 1966 een eerste Limburgse mijn – Zwartberg – dicht. De mijnwerkers reageerden woedend. Ze staakten en bezetten de mijn. Tijdens zware rellen met de rijkswachteen Belgische ordedienst. In 2001 werd ze geïntegreerd in de federale politie. vielen twee doden. Maar het protest kon de sluiting niet tegenhouden.

De overige mijnen bleven met steun van de overheid nog een tijdlang in productie, maar op termijn was hun lot bezegeld. Met de sluiting van de mijn van Zolder in 1992 viel het doek over de Limburgse – en Belgische – steenkoolindustrie. De sluiting van de Belgische mijnen betekende echter niet het einde van het steenkooltijdperk. Ondanks de bewezen negatieve impact van fossiele brandstoffen op het klimaat, blijft steenkool wereldwijd een belangrijke energiebron.

Onmiddellijk na de bevrijding werden Duitse krijgsgevangenen in de mijnen tewerkgesteld. Ze verbleven in barakkenkampen die ze tijdens de oorlog voor Russische krijgsgevangenen hadden opgetrokken. Deze foto toont de barakken van Eisden.
Eisden, Stichting Erfgoed Eisden.

Onmiddellijk na de bevrijding in 1945 werden Duitse krijgsgevangenen in de mijnen tewerkgesteld. Ze verbleven in barakkenkampen die ze tijdens de oorlog voor Russische krijgsgevangenen hadden opgetrokken. Deze foto toont de barakken van Eisden.

Word mijnwerker.
Privécollectie Luc Minten.

Om mijnwerkers aan te trekken voerde de regering na de Tweede Wereldoorlog het mijnwerkersstatuut in. Dit gaf recht op een mix van premies, betaalde verlofdagen en andere voordelen zoals vrijstelling van legerdienst en gratis treintickets.

Vriendschap ondergronds.
Eisden, Stichting Erfgoed Eisden.

Het zware werk in de ondergrond schiep ook banden van kameraadschap.

Gastarbeiders Vespa.
Eisden, Stichting Erfgoed Eisden.

Gastarbeiders en hun gezinnen vonden de weg naar de Limburgse mijnstreek. In sommige mijnen maakten gastarbeiders meer dan de helft uit van het personeel.

Stoflongen.
Eisden, Stichting Erfgoed Eisden.

Stoflong was een gevreesde ziekte onder mijnwerkers. Het voortdurende inademen van kolen- en steenstof tastte de longen aan, met op termijn een dodelijke afloop.

De steenkoolmijnen lieten blijvende sporen na in het landschap, zoals afvalheuvels of terrils. Na de mijnsluitingen kregen een aantal van die terrils een tweede leven als natuurgebied of, zoals hier in Beringen, recreatieplek. Beeld uit 2017.
Beringen, be-MINE Beringen.

De steenkoolmijnen lieten blijvende sporen na in het landschap, zoals afvalheuvels of terrils. Na de mijnsluitingen kregen een aantal van die terrils een tweede leven als natuurgebied of, zoals hier in Beringen, recreatieplek. Beeld uit 2017.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Kinderen van de migratie
Kinderen van de migratie: Het beloofde land. Een nieuw leven.

Bron: VRT archief, AMSAB, Musée de la Vie wallonne – 31 aug 2021 – 7 sep 2021

Migratie
Boulevard – Eigen volk en ander volk (2)

Bron: VRT archief, AMSAB, Cinematek, Belgisch Leger – 30 dec 1992

Mijncités
Te voet door Vlaanderen

Bron: VRT archief en Mijnmuseum Beringen – 12 nov 1963

Tuinwijk
Vlaanderen Vakantieland

Bron: VRT archief, Museum van de mijnwerkerswoning Eisden – 16 apr 2005

Non-fictie


Beyers Leen
Iedereen zwart: het samenleven van nieuwkomers en gevestigden in de mijncité Zwartberg, 1930 – 1990

Aksant, 2007. 

Coppieters Guy
De Belgische Kolenslag 1944-1951: het mirakel dat er geen was

Algemeen Rijksarchief, 2021. 

Delbroek Bart
In de put. De arbeidsmarkt voor mijnwerkers in Belgisch-Limburg, 1900-1966

Verloren, 2016. 

Geheugen Collectief
Limburg in 9 vragen

OKV, 2018. 

Minten Luc, Raskin Ludo & Soete Antoon
Een eeuw steenkool in Limburg

Lannoo, 1992.

Van Doorslaer Bert & De Rynck Patrick (red.)
Mijnerfgoed in Limburg. Ondergronds verleden, bovengrondse toekomst

OKV, 2012. 

Van Meulder Griet & De Rijck Tine
De ereburgers: een sociale geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers

EPO, 2000. 

Veldeman Johan
Diep. De mijnologen

Coalface, 2018. 

Fictie


Beerten Luc
De put: een stomme film

SUN, 1988. 

Demyttenaere Bart & Sneyers Joachim
Licht in de tunnel: Emiel, ridder van de mijn

Clavis, 2022. (9+) 

Kustermans Paul
Voor Paulien

Averbode, 1995.(12+) 

Van Looi Minus
Koolputtersvolk

Pro Arte, 1946. 

Nu kijken


Limburg in 9 vragen: de Limburgse steenkoolmijnen
Uit de grond, uit het hart

(Erfgoedcel Mijn-Erfgoed)

Bijkomend kijk/luister materiaal


Cinematek
De mijnen. 14 films over de Belgische steenkoolmijnen

(dvd) 

MIRAS
50 jaar Turkse migratie

(dvd) 

Speelfilm
Marcinelle

(2003). 

Speelfilm
Marina

(2014).