Interactieve kaarten

Vlaanderen zoals we dat nu kennen, kreeg pas vorm vanaf de 19e eeuw in het kader van het moderne België. Voordien verwees de naam naar het oude graafschap, dat ruw geschetst de huidige provincies Oost- en West-Vlaanderen alsook Zeeuws- en Frans-Vlaanderen omvatte. Wat vandaag Vlaanderen wordt genoemd, was in het verleden echter een bont geheel van gebieden die een vrij zelfstandig bestaan kenden vooraleer deel uit te maken van ruimere politieke verbanden zoals de Bourgondische, de Spaanse of de Oostenrijkse Nederlanden. De taalgrens die vandaag het Vlaamse Gewest afbakent, had lange tijd weinig politieke betekenis. Taal werd pas in de 19e eeuw een belangrijke natievormende factor in Europa.

Voor deze canon werden 17 historische kaarten ontworpen door de commissie ‘Canon van Vlaanderen’ en Hans Blomme van Ghent Centre for Digital Humanities. Je vindt deze kaarten vermeld bij sommige vensters. 16 kaarten zijn opgenomen in onderstaande animatie. [hier kan je doorklikken naar de bronnen daarvoor gebruikt]

Reliefkaart van Noordwest-Europa
Bodemassociatiekaart van Noordwest-Europa
Noordwest-Europa onder de Romeinen, circa 117
Noordwest-Europa onder de Franken, 9e eeuw
Middeleeuwse vorstendommen in de Nederlanden, 14e eeuw
Bourgondische Nederlanden, 14e-15e eeuw
De Habsburgse Nederlanden onder Karel V, midden 16e eeuw
De scheuring van de Nederlanden, 1568-1648
Franse expansie naar het noorden, 1659-1713
De Oostenrijks-Habsburgse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 18e eeuw
Noordwest-Europa onder het Frans bewind, 1812
Het Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830
Het ontstaan van het Koninkrijk België, 1830-1839
Het Koninkrijk België, 1839
België na het vredesverdrag van Versailles (30 juni 1919)
De federalisering van België, 1970-1993
Reliefkaart van Noordwest-Europa legend Bodemassociatiekaart van Noordwest-Europa legend Noordwest-Europa onder de Romeinen, circa 117 legend Noordwest-Europa onder de Franken, 9e eeuw legend Middeleeuwse vorstendommen in de Nederlanden, 14e eeuw  legend Bourgondische Nederlanden, 14e-15e eeuw legend De Habsburgse Nederlanden onder Karel V, midden 16e eeuw legend De scheuring van de Nederlanden, 1568-1648 legend Franse expansie naar het noorden, 1659-1713 legend De Oostenrijks-Habsburgse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 18e eeuw legend Noordwest-Europa onder het Frans bewind, 1812 legend Het Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830 legend Het ontstaan van het Koninkrijk België, 1830-1839 legend Het Koninkrijk België, 1839 legend België na het vredesverdrag van Versailles (30 juni 1919) legend De federalisering van België, 1970-1993 legend
Reliefkaart van Noordwest-Europa
Bodemassociatiekaart van Noordwest-Europa
Noordwest-Europa onder de Romeinen, circa 117
Noordwest-Europa onder de Franken, 9e eeuw
Middeleeuwse vorstendommen in de Nederlanden, 14e eeuw
Bourgondische Nederlanden, 14e-15e eeuw
De Habsburgse Nederlanden onder Karel V, midden 16e eeuw
De scheuring van de Nederlanden, 1568-1648
Franse expansie naar het noorden, 1659-1713
De Oostenrijks-Habsburgse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, 18e eeuw
Noordwest-Europa onder het Frans bewind, 1812
Het Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830
Het ontstaan van het Koninkrijk België, 1830-1839
Het Koninkrijk België, 1839
België na het vredesverdrag van Versailles (30 juni 1919)
De federalisering van België, 1970-1993