Karel de Grote.

Albrecht Dürer, Karel de Grote, 1513 | Neurenberg, Germanisches Nationalmuseum, Wikimedia Commons.

Macht & verzet
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
Circa 747 - 814
Lees voor

Karel de Grote

De Franken

Op Kerstdag van het jaar 800 kroonde paus Leo III in Rome de Frankische koning Karel de Grote tot keizer. Voor Karel had die ceremonie in de Oude Sint-Pietersbasiliek een grote symbolische waarde. De vorst zag zich namelijk als de erfgenaam van de West-Romeinse keizers.

Lees voor

Karel de Grote, een edelman uit een familie met wortels in de Maasvallei, werd in 771 alleenheerser van het Frankische Rijk. Door oorlog te voeren breidde hij zijn rijk uit tot het een groot deel van West- en Centraal-Europa omvatte. Dat uitgestrekte gebied probeerde hij zo goed mogelijk te organiseren. Het was opgedeeld in gouwen met aan het hoofd een gouwgraaf. Vorstelijke inspecteurs kwamen regelmatig langs om de graven te controleren. Karel de Grote stimuleerde de ontwikkeling van kunst en wetenschap. Hij liet scholen oprichten, nodigde geleerden uit aan het hof en bevorderde het intellectuele leven in abdijen. Zijn regeerperiode werd veel later door historici aangeduid als de Karolingische renaissancewedergeboorte van de klassieke oudheid, aanvankelijk enkel gebruikt voor de 15e-16e eeuw. .

Karel de Grote ruiterstandbeeld

Parijs, Musée du Louvre.

Dit beeldje van Karel de Grote te paard werd geïnspireerd door het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius op het Capitool in Rome. Het maakt duidelijk dat de Frankische vorst zich in de lijn plaatste van de Romeinse keizers.

Lees voor

De Franken

Al tijdens de 3e eeuw trokken Germaanse stammen over de Rijngrens het Romeinse Rijk binnen. Meestal als ongenode gasten, maar soms gaven de Romeinen die nieuwkomers bewust een vaste woonplaats binnen het rijk en maakten ze hen tot militaire bondgenoten. Het rijk organiseerde tijdens de 4e eeuw bovendien zelf vaak campagnes over de Rijn, om zulke groepen hardhandig te deporteren naar onze streken en het huidige Frankrijk met de bedoeling hen als boeren of militairen aan het werk te zetten.

Onder hen bevonden zich de Franken, een verbond van cultureel nauw verbonden Germaanse stammen zoals de Saliërs en de Chattuaren. Vanaf de 5e eeuw kregen ze meer invloed in het noordwesten van het rijk en namen er het gezag van de Romeinen over. Intussen smolten de Franken en de lokale Gallo-Romeinse bevolking samen. Rond 460 trokken ze verder naar het zuiden, waar ze geleidelijk hun macht uitbreidden over het huidige Frankrijk.

Sterke Frankische koningen zoals Clovis en Dagobert I breidden hun gebied uit, maar rond 700 verzwakten de heersers van die ‘Merovingische’genoemd naar koning Merovech, de vermeende stichter ervan. dynastie. De reële macht kwam in handen van hun hofmeiers, ambtsdragers die hun bezittingen beheerden. Uiteindelijk namen de hofmeiers ook formeel de macht over. Zij vormden de dynastie van de Karolingers, met Karel de Grote als belangrijkste vertegenwoordiger.

Focuspunten

Gravensteen

Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, col. 2706, f304.

Miniatuur van de heilige Catharina bij het Gravensteen in Gent, door Simon Bening en atelier, 1517-1523. Het is een van de oudste voorstellingen van het Gravensteen, van het einde van de 12e eeuw tot het midden van de 14e eeuw de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen.

Lees voor

Van Vlaanderengouw naar graafschap Vlaanderen

Karel de Grote had zich ingespannen om eenheid te brengen in zijn uitgestrekte gebied, via inspecties, wetten en een eenheidsmunt. Maar de Frankische heersers hadden de gewoonte hun rijk onder hun zoons te verdelen. Zelf had Karel maar één overlevende zoon, maar diens drie zonen eisten ieder voor zich een deel van de macht. De splitsing van het rijk in drie delen werd vastgelegd in 843 door het Verdrag van Verdun. De Schelde vormde de grens tussen het westelijke en het middendeel.

De afzonderlijke koninkrijken behielden het systeem van gouwen. Eerst waren de gouwgraven koninklijke ambtenaren, maar al snel zwoeren ze trouw aan hun vorst, de leenheer, en beloofden hem militaire bijstand in ruil voor het gebied dat ze als leenman mochten besturen. De band tussen gouwgraven en de vorst werd dus veel persoonlijker dan die van een ambtenaar. Hun titel ging over van vader op zoon. Dat systeem van onderlinge trouw vormde de basis van wat historici ‘feodaliteit’ noemen.

Een van die gouwen was de Pagus Flandrensis, aanvankelijk het (kust)gebied rond Oudenburg en Brugge. De term komt voor het eerst voor rond 600 en is wellicht afgeleid van flauma, een gereconstrueerd Germaans woord dat iets als ‘moeras’ of ‘overstroomd gebied’ betekent. De Flandrenses, oorspronkelijk enkel de Kust-Vlamingen, waren dus ‘de mensen van de drassige gebieden’. Later werden de regio’s rond Kortrijk en Gent toegevoegd en ontstond het graafschap Vlaanderen. Ten oosten van de Schelde ontwikkelden zich op een vergelijkbare manier andere vorstendommen, zoals het hertogdom Brabant en het graafschap Loon.

In de gouwen heerste een kleine elite die alle economische en militaire macht bezat: de adel. De gewone mensen werden steeds meer onvrij, soms in ruil voor bescherming. Ze moesten een groot deel van hun oogst afstaan en gratis op het land van de adellijke heren werken. Vanaf de 12e eeuw verdween die lijfeigenschap geleidelijk in Noordwest-Europa.

Ruïnes Sint-Baafsabdij.

Gent, Historische Huizen.

De ruïne van de Sint-Baafsabdij in Gent, vermoedelijk gesticht door de missionaris Amandus in de 7e eeuw.

 

 

 

Lees voor

De verspreiding van het christendom

Het christelijke geloof werd in Noordwest-Europa geïntroduceerd door Romeinse soldaten, als een van de vele oosterse religies die ze importeerden. De lokale bevolking bleef echter nog lange tijd in haar eigen goden en religieuze verhalen geloven. Een grootschalige bekering vond plaats vanaf de 7e eeuw door rondreizende missionarissen zoals Eligius, Amandus en Willibrordus. Zij vervingen heidense heiligdommen door christelijke, stichtten overal gebedsplaatsen en ook de eerste abdijen. Tegen de 8e eeuw waren de meeste mensen in de Zuidelijke Nederlanden tot het christendom bekeerd.

Belangrijke abdijen na 800 waren onder meer Sint-Pieters en Sint-Baafs in Gent en de abdij van Lobbes in het huidige Henegouwen. Zulke grote abdijen waren op dat moment de enige intellectuele centra, waar de schrijf- en leescultuur levendig bleef en de kennis van de klassieke oudheid voor een deel werd bewaard en doorgegeven. Veel van die klassieke kennis ging toch verloren in West-Europa en zou eeuwen later dankzij Arabische geleerden gedeeltelijk terugkeren.

Abdijen waren evengoed centra van macht en grondbezit. Sommige hadden tot duizenden hectares grond in eigendom. Meestal werden ze geleid door abten afkomstig uit de Karolingische adel. De abdijen hadden zwaar te lijden onder de invallen van de Noormannen tijdens de 9e eeuw, maar bleven de hele middeleeuwen toch belangrijke economische en culturele spelers.

Bijen Childerik.
Gallica.

Gouden bijen van het graf van Childerik. De Frankische koning Childerik (436-rond 481) breidde zijn rijk uit tot aan de Seine. Zijn graf werd in 1653 ontdekt, vlak bij de Sint-Brixiuskerk van Doornik, samen met een grote goudschat.

Gouden munt met Dagobert I
Parijs, Bibliothèque nationale de France.

Gouden munt met de afbeelding van de Frankische koning Dagobert I.

Karolingische minuskel.
Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. SAL. IXb, fol. 74v, rond 980.

De Karolingische minuskel is een helder en leesbaar lettertype en werd eeuwenlang de standaard in Europa. Hedendaagse drukletters zijn er nog steeds op gebaseerd.

Sint-Amandusschrijn
Fotograaf Philippe Lagae.

Het schrijn van de heilige Amandus (19e eeuw) met relikwieën in de Sint-Elooiskerk in Kortrijk. Van missionarissen zoals Amandus, naar wie veel plaatsen en kerken zijn genoemd, worden op tal van plekken relikwieën bewaard.

De Duitse stad Aken kent jaarlijks de Internationale Karelsprijs toe aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Europese eenwording. Door de omvang van zijn rijk en zijn belang voor de Europese geschiedenis beschouwen sommigen Karel als ‘de vader van Europa’.
www.karlspreis.de

De Duitse stad Aken kent jaarlijks de Internationale Karelsprijs toe aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Europese eenwording. Door de omvang van zijn rijk en zijn belang voor de Europese geschiedenis beschouwen sommigen Karel als ‘de vader van Europa’.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Karel de Grote
Vlaanderen Vakantieland

Bron: VRT archief – 16 mei 2009

Non-fictie


Bauer Raoul
Karel de Grote

Sterck & De Vreese, 2019. 

Bauer Raoul
Karel de Grote. een keizer op de grens tussen twee werelden

Davidsfonds, 2013. 

Blockmans Wim & Hoppenbrouwers Peter
Eeuwen des onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa

Prometheus, 2020. 

De Maesschalck Edward
De graven van Vlaanderen (861-1384)

Davidsfonds, 2020. 

Hanam James
Gods filosofen: hoe in de middeleeuwen de basis werd gelegd voor de moderne wetenschap

Nieuw Amsterdam, 2014. 

Harrison Dick
De volksverhuizingen: de geschiedenis van West-Europa, 375-800

Omniboek, 2020. 

Lambert Véronique
Vrouwen van Vlaanderen: een ongewone kijk op de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen

Stichting Kunstboek, 2009. 

Macdonald Fiona
De wereld in de tijd van Karel de Grote

Corona, 1999. (13+) 

Nicholas David
Vlaanderen in de middeleeuwen

Horizon, 2017. 

Trouillez Pierre
De Franken en het christendom (550-850), een rechte lijn

Davidsfonds, 2016. 

Van Der Tuuk Luit
De Franken

Omniboek, 2021. 

Van Der Tuuk Luit en Mijderwijk Leon
De middeleeuwers: mannen en vrouwen uit de Lage Landen, 450-900

Omniboek, 2020. 

Van Gilst Aat
Karel de Grote

Aspekt, 2009. 

Fictie


Bührer-Thierry Geneviève, Lemercier Gwendal, Bruneau Clotilde & Delmas Vincent
Karel de Grote

Daedalus, 2017. (strip) 

Husemann Dirk & Markhorst Jochen
Een olifant voor Karel de Grote

Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2019. 

Kruissen Agave
De keerzijde van de keizer

Lannoo, 2012. (13+) 

Slings Hubert
Karel ende Elegast

Amsterdam University Press, 2010. 

Van Der Zanden Monique & Van Vliet Helen
De droom van Pepijn

Zwijsen, 2021. (9+) 

Van Rijckeghem Jean-Claude & Van Beirs Pat
Jonkvrouw

Davidsfonds, 2019. (15+) 

Verhaeghen Marc
Suske en Wiske. De pottenproever (nr. 209)

Standaard Uitgeverij, 1994.