Pasfoto Meensel Kiezegem.

De wanhoop van Meensel-Kiezegem’ in Neuengamme bij Hamburg. Beeld van May Claerhout, 1998 | SHGL, fotograaf Zoia Kashafutdinova.

Macht & verzet
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
1940 - 1945
Lees voor

Het drama van Meensel-Kiezegem

De Tweede Wereldoorlog

Op 11 augustus 1944, twee maanden na de geallieerde landing in Normandië, omsingelden Duitse soldaten en Vlaamse collaborateurs het Vlaams-Brabantse dorpje Meensel-Kiezegem. Ze doorzochten de huizen en dreven de mannelijke inwoners samen. 71 bewoners werden gedeporteerd naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Slechts acht keerden levend terug.

Lees voor

De razziapolitionele actie waarbij mensen, in het bijzonder Joden, worden bijeengedreven en opgepakt. kwam er nadat drie verzetsleden op 30 juli 1944 een collaborateur uit het dorp hadden doodgeschoten. Zijn moeder zwoer de dood van haar zoon te wreken. Door haar contacten met de Duitse bezetter kon ze bijna vierhonderd man op de been krijgen om het dorp – waar ze zelf woonde – ‘een lesje te leren’. De gevolgen waren desastreus.

Niet enkel in Meensel-Kiezegem, maar in heel het land sloeg de Duitse bezetting diepe wonden. De Tweede Wereldoorlog was niet alleen een militair maar ook een ideologisch conflict. De kloof tussen verzet en collaboratie zou nog decennialang doorwerken.

V-bom

Antwerpen, FelixArchief, Frans Claes.

Na de bevrijding in september 1944 bestookten de Duitsers Antwerpen en omgeving nog tot maart 1945 met langeafstandsraketten, de zogenoemde V-bommen (Vergeltungswaffen). Ongeveer 6000 Belgen lieten door deze vliegende bommen het leven. Hier de Tuinbouwstraat in Antwerpen na de inslag van 26 oktober 1944.

Lees voor

De Tweede Wereldoorlog

Op 10 mei 1940 viel nazi-Duitsland België binnen. Dat paste in de plannen van Adolf Hitler om van West-Europa één groot Germaans rijk te maken. De regering vluchtte naar Frankrijk en van daaruit naar Londen. Na achttien dagen gaven koning Leopold III en het Belgische leger zich over. De Duitsers installeerden een militair bezettingsbestuur, maar behielden de secretarissen-generaal, de gouverneurs en de burgemeesters om het land te besturen. Bij nieuwe benoemingen koos de bezetter meestal voor Duitsgezinden.

De bezetting was voor de bevolking een periode van onderdrukking, angst en ontbering. Voedsel en brandstof waren schaars, burgers zagen hun bewegingsvrijheid ingeperkt, de perscensuur werd ingesteld en het parlement werd buiten werking gesteld. Voor sommige groepen waren de gevolgen nog extremer. Vanaf de herfst van 1940 vaardigde de bezetter anti-Joodse maatregelen uit. Vanaf 1942 pakten de Duitsers Joden op tijdens razzia’s. Via de Mechelse Dossinkazerne werden ze gedeporteerd naar vernietigingscentra. In oktober 1942 voerde de bezetter de verplichte tewerkstelling in Duitsland in. Mannen en vrouwen moesten er gaan werken om de oorlogseconomie draaiende te houden. De meeste mensen probeerden de oorlog gewoon te overleven, maar sommigen sympathiseerden openlijk met de bezetter en anderen pleegden clandestien verzet.

In september 1944 bevrijdden de geallieerden het grootste deel van België. Toch was de oorlog nog niet voorbij. In december volgde een Duits offensief in de Ardennen en tussen september 1944 en maart 1945 bestookte het Duitse leger Antwerpen en Luik met V-bommen. Pas op 8 mei 1945 erkende Duitsland zijn nederlaag.

Focuspunten

Vlaamse Wacht.

Brussel, Cegesoma/Rijksarchief, 20929.

Optocht van de Vlaamse Wacht in Antwerpen. De Vlaamse Wacht voerde onder meer bewakingsopdrachten uit voor het bezettingsleger.

 

 

Lees voor

Collaboratie

Sommige Belgen zagen in de Duitse bezetting een opportuniteit. In Vlaanderen had het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) zich in de jaren 1930 al tot de Nieuwe Ordegekant tegen de parlementaire democratie en voor een autoritair politiek systeem met een sterke leider. bekeerd. Het zag in de bezetting een kans om aan de macht te komen. Met hulp van de Duitsers plaatste het VNV zijn leden op belangrijke posten en werkte zo mee aan de nationaalsocialistische bezettingspolitiek. Maar ook andere organisaties boden zich aan bij de bezetter. De collaborerende groeperingen leverden manschappen voor (para)militaire eenheden en bewakingsdiensten en namen tal van administratieve, controle- en andere bezettingstaken op zich. Vanaf de zomer van 1941 rekruteerde het VNV Vlaamse vrijwilligers voor de oorlog aan het oostfront.

Ook individuele Vlamingen kozen voor het nationaalsocialisme. Ze voelden culturele verwantschap met het Duitse volk, stelden hun hoop voor een betere toekomst op Hitler als autoritaire leider, handelden uit antisemitische overtuiging of waren uit op persoonlijke of economische voordelen. Ook sommige ondernemers werkten voor de Duitsers en maakten zo grote winsten.

Tussen 1944 en 1949 vervolgde en bestrafte het Belgische gerecht tienduizenden burgers wegens collaboratie. Maar al onmiddellijk bij de bevrijding koelde de bevolking haar woede op al wie met de bezetter had samengewerkt of daarvan werd verdacht. Die straatrepressie bleef in het collectieve geheugen gegrift. De collaboratie en haar bestraffing zorgen tot vandaag voor maatschappelijke discussie.

Lily van Oost.

Brussel, Cegesoma/Rijksarchief.

Lily Van Oost (1923-2020) was lid van het Geheim Leger. Haar eerste opdrachten voor het verzet verrichtte ze als koerier, later organiseerde ze schuiloorden, wapentransporten en geldoverdrachten. In juli 1944 werd ze gearresteerd en naar Ravensbrück gedeporteerd. Ze overleefde de oorlog en kon in juni 1945 terugkeren naar huis.

Lees voor

Verzet

Vanaf de herfst van 1940 keerden steeds meer mensen zich tegen de bezetter. Ze organiseerden zich in verschillende verzetsbewegingen. Spionnen speelden informatie over de Duitse troepen door aan de geallieerden. De clandestiene pers verspreidde anti-Duitse pamfletten. Ontsnappingslijnen smokkelden geallieerde piloten terug naar Groot-Brittannië. Gewapende groepen pleegden overvallen en aanslagen. Het Geheim Leger, het Onafhankelijkheidsfront, de Witte Brigade/Fidelio, de Nationale Koninklijke Beweging en de Gewapende Partizanen waren aparte organisaties, maar werkten in de lokale praktijk vaak samen. Ook individuele mannen en vrouwen pleegden verzet door Joden en andere onderduikers te helpen, door het bezettingsbestuur tegen te werken of door sabotage te plegen in fabrieken.

De Duitse bezetter, vaak geholpen door verklikkers en collaborateurs, trad hard op. Verzetslieden werden gearresteerd, gefolterd, soms geëxecuteerd. Heel wat politieke gevangenen werden, via het Fort van Breendonk, gedeporteerd naar concentratiekampen.

Naarmate de oorlog vorderde, de Duitse overwinning onzeker werd en de bezetting strenger, groeide het verzet. De Duitse inval in de Sovjet-Unie in de zomer van 1941 dreef communisten in het verzet. Razzia’s op Joden in de zomer van 1942 en de verplichte tewerkstelling in Duitsland vanaf oktober 1942 zorgden ervoor dat steeds meer mensen onderdoken, onderduikers hielpen of zich aansloten bij het georganiseerde verzet. In de zomer van 1944 telden de Belgische verzetscellen samen ongeveer 150.000 leden, maar het verzet stond beduidend zwakker in Vlaanderen dan in Wallonië.

Staf De Clercq.
Gent, Amsab-ISG, fo013421, Volksgazet.

VNV-leider Staf De Clercq (1884-1942) houdt een toespraak bij het vertrek van Vlaamse vrijwilligers naar het oostfront in de zomer van 1941. De symbolen aan de muur duiden aan waar de loyaliteit van het VNV ligt.

De Vlag.
Brussel, Cegesoma/Rijksarchief, 274133.

De Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap (DeVlag) was voor de oorlog nog een culturele vereniging, maar ontpopte zich tijdens de bezetting als een bondgenoot en deel van de Groot-Germaanse SS.

Breendonk.
Brussel, Cegesoma/Rijksarchief, 53506.

In het Fort van Breendonk installeerde de bezetter een ‘opvangkamp’ voor politieke gevangenen. Gevangenen werden er onmenselijk behandeld, gefolterd en soms geëxecuteerd. Vanaf september 1941 werd Breendonk een doorgangskamp van waaruit gevangenen naar Duitse concentratiekampen werden gedeporteerd.

Versperringen op het strand van Oostende, 1940-1944.
Brussel, Cegesoma/Rijksarchief, collectie Otto Kropf, DO4AGR – copyright Bundesarchiv.

Versperringen op het strand van Oostende, 1940-1944.

 

Verzetslui bewaken de haven.
Evere, Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid, Centre de Documentation Historique.

Verzetslui bewaken een kruispunt in de Antwerpse haven, 1944.

Krijgshof.
Brussel, Cegesoma/Rijksarchief, 93210.

Na de oorlog werden zo’n 53.000 Belgen door het militair gerecht veroordeeld voor collaboratie, nog eens 20.000 Belgen verloren hun politieke en burgerlijke rechten. De bestraffing was even streng in Vlaanderen als in Wallonië. Op de foto een zitting van de krijgsraad van Mechelen (1946), waar de beklaagden van Breendonk werden berecht.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Collaboratie
Kinderen van de collaboratie

Bron: VRT archief – 7 nov 2017

Meensel
Terzake

Bron: VRT archief – 7 sep 1998

Meensel winteruur
Winteruur

Bron: VRT archief, Panenka – 23 nov 2020

Staf De Clercq
Boulevard – Wereldoorlog II

Bron: VRT archief, Belgisch Leger – 17 dec 1993

Verzet
Kinderen van het verzet

Bron: VRT archief en anderen – 22 okt 2019

Non-fictie


Aerts Koen
Kinderen van de repressie. Hoe Vlaanderen worstelt met de bestraffing van de collaboratie

Polis, 2017  

Aerts Koen, e.a.
Was opa een nazi? Speuren naar het oorlogsverleden

Lannoo, 2017. 

Boekmans Louis & Serrien Pieter
De laatste getuige: hoe ik Breendonk en Buchenwald overleefde

Horizon, 2019. 

Devos Wannes & Gony Kevin
Oorlog. Bezetting. Bevrijding, België 1940-1945

Lannoo, 2019. 

De Wever Bruno
Greep naar de macht, Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945

Lannoo, 1994. 

Huyse Luc & Dhondt Steven
Onverwerkt verleden. Collaboratie en repressie in België 1942-1952

Kritak, 1991 

Luyten Dirk
Burgers boven elke verdenking? Vervolging van de ecomische collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog

VUBPress, 1996 

Maerten Fabrice, e.a.
Was opa een held? Speuren naar mannen en vrouwen in het verzet tijdens WOII

Lannoo, 2020. 

Rutten Roger
Van Genk tot Mauthausen: opmerkelijk verzet en collaboratie in Vlaanderen

EPO, 2009. 

Sax Aline
Voor Vlaanderen, Volk en Führer, de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs, 1940-1945

Manteau, 2012/2022. 

Seberechts Frank
Drang naar het Oosten: Vlaamse soldaten en kolonisten aan het oostfront

Polis, 2019. 

Schrijvers Peter
Bastogne: de grootste slag om de Ardennen

Manteau, 2014. 

Van Laere Stefan, Craeninckx Frans & Craeninckx Jozef
Een klein dorp, een zware tol: het drama van collaboratie en verzet in Meensel-Kiezegem

Manteau, 2004. 

Verschooris Marc
De papegaai is niet dood: geheim agenten Albert Deweer, Albert Mélot en Albert Wouters – Gent 1944

Sterck & De Vreese, 2019. 

Velaers Jan & Van Goethem Herman
Leopold III. De Koning, het Land, de Oorlog

Lannoo, 1994 

Wouters Nico
Oorlogsburgemeesters 40/44. Lokaal bestuur en collaboratie in België

Lannoo, 2005 

Wouters Nico
De Führerstaat. Overheid en collaboratie in België 1940-1944

Lannoo, 2006 

Fictie


Beerten Els
Allemaal willen we de hemel

Querido, 2014. (14+) 

Claus Hugo
Het Verdriet van België

De Bezige Bij, 1983. 

De Sterck Marita
Valavond

Querido, 2014. (15+) 

Hertmans Stefan
De Opgang

De Bezige Bij, 2020. 

Lanoye Tom
De draaischijf

Prometheus, 2022 

Mortier Erwin
De onbevlekte

De Bezige Bij, 2020. 

Olyslaegers Jeroen
Wil

De Bezige Bij, 2016. 

Op de Beeck Johan
Het complot van Laken

Horizon, 2019. 

Sax Aline
De hond van Roosevelt

Averbode, 2007. (14+) 

Van Ginderachter Maarten, Aerts Koen & Vrints Antoon (red.)
Het land dat nooit was: een tegenfeitelijke geschiedenis van België

De Bezige Bij, 2015. 

Vanhoeck Roger
Zij zijn God niet

Abimo, 2015. (12+)