Bombardement op Brussel.

Een anonieme schilder toont de Grote Markt van Brussel tijdens een hevig bombardement door het Franse leger in de nacht van 13 op 14 augustus 1695. | Brussel, Museum van de stad Brussel.

Macht & verzet
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
Lees voor

Het bombardement van Brussel

Oorlogen in de Spaans-Habsburgse Nederlanden

Van 13 tot 15 augustus 1695 bestookte het Franse leger de stad Brussel onafgebroken met kanonnen en mortieren. Het militaire nut van de actie was bijkomstig, terreur zaaien was het eigenlijke opzet. Omdat het bombardement op voorhand was aangekondigd, was het aantal slachtoffers beperkt. Maar de benedenstad ging in vlammen op, duizenden huizen werden vernield en vele kunstschatten gingen verloren.

Lees voor

Frankrijk was al sinds 1688 in conflict met een bondgenootschap dat bestond uit het Duitse keizerrijk, de Republiekdit is de naam voor de Noordelijke Nederlanden tot 1795. , Engeland en het Spaanse Rijk. Ingeklemd tussen deze grote mogendheden vormden de Zuidelijke Nederlanden het toneel waarop de aanslepende oorlog in belangrijke mate werd uitgevochten. Met de beschieting van Brussel in 1695 wilde het Franse leger zijn tegenstanders weglokken van de citadel van Namen, die op het punt stond te vallen. Dat lukte echter niet. De vernietiging van Brussel, een burgerdoelwit, bleek compleet zinloos. De internationale verontwaardiging was groot. Uit de as van het platgeschoten Brussel verrees wel de monumentale Grote Markt, die inmiddels behoort tot het Unesco-werelderfgoed.

Maximiliaen Pauwels, De afkondiging van de Vrede van Münster op de Grote Markt van Antwerpen in 1648.

Antwerpen, KMSKA – www.artinflanders.be – fotograaf Rik Klein Gotink.

Maximiliaen Pauwels, De afkondiging van de Vrede van Münster op de Grote Markt van Antwerpen in 1648.

 

Lees voor

Oorlogen in de Spaans-Habsburgse Nederlanden

Sinds 1506 behoorden de Nederlanden tot het rijk van de Spaanse Habsburgers. Toen Holland en andere noordelijke gewesten zich afscheurden en aan het einde van de 16e eeuw een aparte Republiek vormden, legde Spanje zich daar niet zomaar bij neer. Een militair conflict was het gevolg, en dat liet zich voelen in de Zuidelijke Nederlanden. Zo vielen in 1635 de troepen van de Republiek en het Franse leger de Zuidelijke Nederlanden binnen. Ze wilden Spanje buitenspel zetten en het gebied onderling verdelen. In 1648 sloten de Republiek en Spanje eindelijk vrede. Daarmee kwam een einde aan de zogenoemde Tachtigjarige Oorlog. De grens die toen werd vastgelegd in het Verdrag van Münster, valt nog altijd min of meer samen met de huidige Belgisch-Nederlandse grens.

Toch kwam het niet tot een duurzame periode van vrede in de Zuidelijke Nederlanden. Na 1648 waren er voortdurend spanningen tussen Spanje en Frankrijk. In 1661 kwam de Franse koning Lodewijk XIV aan het bewind, die in opeenvolgende oorlogen grote stukken grondgebied van de Spaanse Nederlanden wist in te palmen. Tragisch dieptepunt was de opzettelijke verwoesting van Brussel door de Fransen. De nieuwe grens die door deze oorlogen met Frankrijk ontstond, valt grotendeels samen met de huidige Belgisch-Franse grens.

Focuspunten

Adam-Frans Van der Meulen.

Versailles, Château de Versailles, Gérard Blot.

Tijdens de oorlog tussen Spanje en Frankrijk werd Kortrijk in 1667 door Lodewijk XIV ingenomen. De Fransen stootten vervolgens via Oudenaarde en Aalst door tot Dendermonde. Op de witte schimmel rijdt Lodewijk XIV, in de verte ligt de stad Kortrijk. Adam-Frans van der Meulen, Beleg van Kortrijk door Lodewijk XIV.

Lees voor

Frankrijk verlegt zijn noordelijke grens

Pas in 1713 bereikten de strijdende partijen een overeenkomst met de Vrede van Utrecht. Er werd afgesproken dat Spanje de Zuidelijke Nederlanden zou overdragen aan de Oostenrijkse Habsburgers. Het verdrag legde ook de grens vast tussen die Oostenrijkse Nederlanden en Frankrijk. Frankrijk mocht het graafschap Artesië (Artois) en het prinsbisdom Kamerijk (Cambrai) behouden. Dat waren gebieden die voordien tot de Nederlanden hadden behoord, maar al in het midden van de 17e eeuw door Frankrijk waren ingelijfd. Ook het zuidelijke deel van het graafschap Vlaanderen, met steden als Duinkerke, Kassel en Rijsel, werd aangehecht bij Frankrijk. De Franse grens liep vanaf dan ongeveer gelijk met de huidige grens tussen Frankrijk en België.

Het noordwesten van Frankrijk staat nog altijd bekend als Frans-Vlaanderen. Daarin was het deel ten noorden van de Leie van oudsher Nederlandstalig. Dat bleef zo tot aan de Franse Revolutie in 1789. Vanaf dan werd het gebruik van streektalen ontmoedigd. Een eeuw later werd het op school zelfs verboden. Het Nederlands verloor zijn functies als schrijf- en cultuurtaal, waardoor het almaar minder gebruikt werd en uiteindelijk nagenoeg uitstierf. Een aantal culturele praktijken, zoals kermesses en reuzenstoeten, bleven wel bewaard en in de regio vind je op de menukaart van vele restaurants nog altijd ‘potjevleesch’. In 2021 erkende de Franse overheid le flamand als streektaal.

Grote Markt van Brussel na bombardement.

Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-77.243.

De Grote Markt van Brussel na het bombardement. Links de overeind gebleven gevel van het stadhuis, achteraan uitgebrande gildehuizen, rechts achteraan de toren van de Sint-Niklaaskerk en daarvoor het uitgebrande Broodhuis. Gravure door Richard van Orley uit de reeks Perspectives des ruines de la ville de Bruxelles (1695), gebaseerd op tekeningen van Augustin Coppens.

Lees voor

De Grote Markt van Brussel

Na het bombardement op Brussel ontstond er discussie over de heropbouw. Het stadsbestuur en de meeste burgers wilden de omgeving van de Grote Markt in haar oorspronkelijke staat herstellen, met bochtige straten, smalle percelen en voorgevels waarmee de eigenaars – vaak ambachtsgilden – hun identiteit uitdrukten. De landvoogd van de Spaanse Nederlanden wilde daarentegen drastisch moderniseren: hij wilde een stad van koninklijke allure die orde en regelmaat zou uitstralen. Kaarsrechte straten, grote percelen en gelijkvormige, klassieke voorgevels moesten daarvoor zorgen.

De Grote Markt oogt tegenwoordig als een harmonisch geheel. Toch is ze een compromis tussen die twee tegenstrijdige visies. Gebouwen waarvan de buitenmuren rechtop waren gebleven na de beschieting, zoals het 15e-eeuwse stadhuis en het Broodhuis, werden op hun oude funderingen heropgebouwd. Aan de westkant van de Grote Markt staan gildehuizen met overvloedige versieringen die hun ambacht symboliseren. Maar aan de oostkant staat het Huis van de Hertogen van Brabant: één monumentale gevel waarachter zeven panden schuilgaan. Ook enkele huizen naast het Broodhuis, gebouwd in opdracht van handelaars en industriëlen, zijn soberder en sluiten meer aan bij de opvattingen van de landvoogd.

Tienen.
Sabbe, Maurits, Brabant in ‘t verweer: bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw, p. 234-235 (DBNL).

In 1635 werd Tienen ingenomen door legertroepen uit de Nederlandse Republiek en uit Frankrijk. Na de plundering van huizen en de verkrachting en marteling van inwoners ging de stad bijna volledig in vlammen op. Voorblad van het pamflet Den Hollantschen Jaw en de Fransche Krauwey, 1635, door een anonieme pamflettist.

Slag bij Kassel.
Wikimedia Commons, fotograaf G. Garitan.

Bij de Slag aan de Pene (1677), bij Kassel, namen stadhouder Willem III (1650-1702) en Filips van Orléans (1640-1701), broer van Lodewijk XIV, het tegen elkaar op. Na de Nederlandse nederlaag kwamen Veurne, Wervik, Menen en Poperinge onder Franse controle. Illustratie in Le Pippre de Noeufville, S. L., Abrégé chronologique et historique de l’origine, du progrès et de l’état actuel de la Maison du roi et de toutes les troupes de France, tant d’infanterie que de cavalerie et de dragons, vol. 2, Luik, E. Kints 1734.

Huis van de Hertogen van Brabant.
Fotograaf Viktorhauk.

Het Huis van de Hertogen van Brabant op de Grote Markt van Brussel.

Grote Markt Brussel gildenhuizen.
Fotograaf Tijl Vereenooghe.

Gildehuizen aan de westkant van de Grote Markt, versierd met symbolen van het ambacht.

Douai.
Dowaai, Collectie Musée de la Chartreuse, Wikimedia Commons.

In Douai (Dowaai) staat het reuzenkoppel Gayant en Marie al sinds de 16e eeuw symbool voor de stad. Schilderij van Louis Joseph Watteau, 1780.

Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-1909-3344.

De Frans-Vlaming Edmond de Coussemaker (1805-1876) was jurist, historicus en musicoloog. Hij bestudeerde en bewaarde de taal en cultuur van Frans-Vlaanderen. De door hem samengestelde bloemlezing Chants populaires des Flamands de France vormde in de 20e eeuw een inspiratiebron voor volkszangers als Wannes Van de Velde. Portret door Louis-Joseph Isnard Desjardins, rond 1860.

Marguerite Yourcenar.
Fotograaf Bernhard De Grendel.

Marguerite Yourcenar (1903-1987), geboren in Brussel, was de dochter van een Belgische moeder en een vader uit Frans-Vlaanderen. In Archives du Nord (1977), een terugblik op haar kindertijd, beschreef ze de geschiedenis van haar in Frans-Vlaanderen gewortelde familie.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Frans Vlaanderen Lodewijk
Boulevard – Verloren land

Bron: VRT archief – 2 nov 1994

Frans-Vlaanderen
Vlaanderen Vakantieland

Bron: VRT archief – 10 sep 2011

Non-fictie


De Maesschalck Edward
Het strijdtoneel van Europa 1648-1815: de Zuidelijke Nederlanden onder Spaans, Oostenrijks en Frans bewind

Davidsfonds, 2019. 

Despriet Philippe
Historische atlas van Frans-Vlaanderen

Despriet, 1998. 

Gevaert Marc
Slagveld van Europa: duizend jaar oorlog in de Zuidelijke Nederlanden

Globe, 2007. 

Jacobs Roel
Een geschiedenis van Brussel

Lannoo, 2006. 

Janssens Paul
België in de 17de eeuw: de Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik

Snoeck, 2006. 

Panhuysen Luc
Oranje tegen de Zonnekoning: De strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa

Uitgeverij Atlas Contact, 2016. 

Termote Johan
Bastions voor koning en God: forten en verdedigingswerken in het krekengebied van Oost-Vlaanderen

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2004. 

Thomas Staf
De inname van Tienen 1635. Het drama van een grensstad

Uitgeverij Omniboek, 2023.

Van Nimwegen Olaf
De Veertigjarige Oorlog 1672-1712: de strijd van de Nederlanders tegen de Zonnekoning

Prometheus, 2020.