Erasmus.

Hans Holbein de Jonge, Erasmus, 1523 | Londen,  National Gallery

Zingeving & levensbeschouwing
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
ca. 1469 - 1536
Lees voor

Erasmus

Humanisme

Erasmus was een van de invloedrijkste Europese denkers van de 16e eeuw. Hij schreef over opvoeding en onderwijs en leverde scherpzinnige kritiek op de kerk en de machthebbers. Zijn geschriften vormden mee de filosofische en religieuze denkbeelden van zijn tijd.

Lees voor

Erasmus werd geboren in Rotterdam – die Hollandse stad behoorde toen tot de Bourgondische Nederlanden – maar reisde heel zijn leven door Europa. Door zijn uitzonderlijke kennis van de Griekse en Latijnse literatuur wist hij de oudheid weer tot leven te wekken. Zijn meest ambitieuze verwezenlijking was de uitgave van het Nieuwe Testament in 1516. Dat onderdeel van de Bijbel was oorspronkelijk in het Grieks geschreven, maar de katholieke kerk gebruikte al duizend jaar een niet altijd even betrouwbare Latijnse vertaling. Erasmus gaf de Griekse bronteksten uit en maakte een nieuwe Latijnse vertaling met commentaar. Die vertaling zette traditionele interpretaties van de Bijbel op losse schroeven. In Leuven was Erasmus de drijvende kracht achter het Drietalencollege. Daar konden studenten voor het eerst de drie Bijbelse talen – Hebreeuws, Grieks en Latijn – samen bestuderen.

Reconstructie Drietalencollege.

KU Leuven Bibliotheken, visualisatie Timothy de Paepe

Reconstructie van het Drietalencollege in Leuven. De instelling was een kweekvijver voor humanisten zoals Gemma Frisius, Andreas Vesalius, Gerard Mercator and Rembert Dodoens.

Lees voor

Humanisme

Erasmus was een boegbeeld van het humanisme. Dat is een intellectuele beweging die zich in de 15e en 16e eeuw vanuit Italië over Europa verspreidde. De humanisten moedigden het kritische denken aan. Ze pleitten voor een filosofie en ethiek die de mens centraal stelde (vandaar: humanisme). Dat opende de deur voor vernieuwingen in heel wat vakgebieden, zoals taalstudie, wiskunde, anatomie, cartografie, plantkunde, geneeskunde…

Hun inspiratie vonden de humanisten in de klassieke Latijnse en Griekse teksten, die ze bestudeerden, bewonderden en navolgden. Ze zuiverden die oude teksten van fouten en opzettelijke veranderingen die er geleidelijk waren ingeslopen. Zo legden ze de basis van de filologie, de wetenschappelijke studie van taal en literatuur.

De humanisten bestudeerden ook de geschiedenis en filosofie van de oudheid. Ze vonden dat mensen uit de hogere standen die kennis nodig hadden om hun leidende rol in de maatschappij te vervullen. Onderwijshervorming was daarom belangrijk. Zo hoorden men op school het Latijn onder de knie te krijgen door de taal actief te gebruiken en niet door de regels van de grammatica uit het hoofd te leren zonder ze te begrijpen.

Ten noorden van de Alpen bestudeerden humanisten zoals Erasmus ook de Bijbel en de kerkvaderschristelijke schrijvers en leraars uit de 2e tot 7e eeuw die binnen de katholieke kerk gezag hebben als verkondigers van de waarheid. . Dat moest leiden tot een zuiverder christendom, dichter bij het evangelie, ontdaan van wantoestanden, holle rituelen en theologische spitsvondigheden.

Focuspunten

Maarten Luther door Aldegrever.

Brugge, Musea Brugge, Prentenkabinet Van Hoorebeke

Portret van Maarten Luther door Henrich Aldegrever, 1540.

Lees voor

Het protestantisme

Heel wat humanisten, zoals Erasmus, wilden het geloof hervormen, maar braken niet met de officiële kerk. Maarten Luther deed dat wel. Deze Duitse monnik en hoogleraar theologie stond aan de wieg van het protestantisme. Die stroming veroorzaakte een scheuring binnen het westerse christendom.

Als geboortedatum van het protestantisme geldt 31 oktober 1517. Toen lokte Luther een debat uit door 95 stellingen op de deur van de kerk van Wittenberg te spijkeren. Hij bekritiseerde daarin de handel in aflaten. Met aflaten konden gelovigen hun straffen in het vagevuurvolgens het katholieke geloof de plaats waar gelovigen na hun dood voor een bepaalde tijd terechtkomen als hun ziel, vanwege hun zonden, nog niet volledig zuiver is. ‘afkopen’. Aflaten waren een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk, maar volgens Luther een corrupte praktijk. Hij vond dat geloof en goddelijke genadede hulp die God aan de gelovige verleent om de hemel te bereiken. volstonden om het eeuwige leven te verdienen. Ook heiligenverering en de meeste sacramentenbijzondere rituelen die christenen gebruiken om hun verbondenheid met God te versterken. (op de doop en de eucharistie na) waren overbodig. Om de gelovigen in direct contact te brengen met Gods woord vertaalde hij de Bijbel van Erasmus in het Duits.

Luthers ideeën bereikten als snel de Zuidelijke Nederlanden, maar de kerk veroordeelde zijn geschriften als ketterij. Ook Karel V vervolgde de lutheranen. Zelfs verzoeners zoals Erasmus keerden zich uiteindelijk tegen de leer van Luther. Volhardende protestanten betaalden met hun leven. In 1523 werden twee volgelingen van Luther levend verbrand in Brussel. Honderden terechtstellingen zouden volgen. Toch nam het protestantisme verder uitbreiding, want na Luther kwamen andere kerkhervormers, zoals Jean Calvin, een Franse theoloog die zich in Genève vestigde en in de Nederlanden op een ruime aanhang kon rekenen.

Plantin-Moretus.

Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, LUCID

De goed bewaarde 16e-eeuwse drukkerij van Christoffel Plantin in het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

Lees voor

De boekdrukkunst

Omstreeks 1450 ontwikkelde Johannes Gutenberg in Mainz een techniek om teksten te drukken met losse metalen letters en een drukpers. Dankzij die boekdrukkunst konden boeken sneller en in grotere aantallen geproduceerd worden. De humanisten en de protestanten hadden een groot deel van hun invloed te danken aan hun samenwerking met drukkers en uitgevers. Ideeën raakten vlugger verspreid en bereikten een ruim, internationaal publiek. Kerk en overheid vreesden de nieuwe macht van het gedrukte woord en van gedrukte illustraties. Ze reageerden met censuur, boekverbrandingen en zelfs een lijst met verboden boeken.

Jan van Westfalen en zijn zakenpartner Dirk Martens drukten in 1473 in Aalst de eerste boeken in de Zuidelijke Nederlanden. Martens vestigde zich later in Leuven en werd er een van de uitgevers van Erasmus. Vanaf 1490 werd Antwerpen hét boekencentrum van de Zuidelijke Nederlanden, gevolgd door universiteitsstad Leuven. In de tweede helft van de 16e eeuw werd de ingeweken Fransman Christoffel Plantin een van de invloedrijkste uitgevers van Europa. Hij publiceerde in de Scheldestad met veel zorg en oog voor kwaliteit de Griekse en Romeinse klassieken, edities van de oudste Bijbelteksten, liturgische boekeneen boek met teksten voor gebruik in de kerk. , atlassen, geleerde traktaten en muziekdrukken. Baanbrekend waren de Polyglotbijbel (een uitgave van de Bijbel in vijf talen) en het eerste woordenboek van de Nederlandse taal.

Visit Flanders

Dirk Martens uit Aalst drukte in 1473 als eerste in de Zuidelijke Nederlanden een boek met losse, herbruikbare letters. Hij publiceerde een vijftigtal werken van Erasmus en de eerste editie van Utopia van Thomas More. Aalst eert hem sinds 1856 met een standbeeld (van de hand van beeldhouwer Jean Geefs) op de Grote Markt.

Griekse editie van het Nieuwe Testament.
Basel, Universitätsbibliothek

Pagina uit Novum Instrumentum Omne (1516), Erasmus’ Grieks-Latijnse editie van het Nieuwe Testament.

Johannes Despauterius.
Brussel, KIK-IRPA, cliché M108829

Jan de Spouter uit Ninove (Johannes Despauterius in het Latijn) (rond 1480-1520) was een vooraanstaand humanist uit de Nederlanden. Hij stelde een Latijnse grammatica op die in heel West-Europa in het onderwijs gebruikt werd. Anoniem schilderij.

Augustijnen.
Universiteit Gent

Duits pamflet over de verbranding in 1523 van twee Antwerpse augustijnen, Hendrik Voes en Jan Van Esschen, op de Grote Markt van Brussel. Zij waren de eersten die ter dood werden veroordeeld vanwege hun protestantse overtuiging.

Madrid, Museo Nacional del Prado, P003461

Juan Luis Vives (1493-1540), zoon van bekeerde joden in Spanje, woonde en werkte in de Nederlanden. Hij was een belangrijke christelijke humanist en volgeling van Erasmus. Hij schreef over hervormingen in het onderwijs en de armenzorg. Anoniem schilderij.

Erasmus Lof der Zotheid
Google Books

In Laus Stultitiae (Lof der Zotheid) ontleedde Erasmus de samenleving van zijn tijd. Wereldlijke en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders ontsnapten niet aan zijn scherpe pen. Het boek verscheen in 1511 in Parijs en werd opgedragen aan Thomas More (1478-1535). In 1560 kwam de eerste Nederlandse vertaling uit.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Biblia
Journaal

Bron: VRT archief – 21 jun 2018

Erasmus
Klaar – Erasmus

Bron: VRT archief – 27 jan 2021

Non-fictie


Bloemendal Jan
Erasmus

Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2020. 

Blokland Gottlieb
Geloof alleen! Protestanten in België: een verhaal van 500 jaar

Garant, 2017. 

Decavele Johan
De eerste protestanten in de Lage Landen: geloof en heldenmoed

Davidsfonds, 2004. 

Erasmus Desiderius
Vrouwengesprekken: een keuze uit de Colloquia

Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2005. 

Imhof Dirk
Balthasar Moretus en de passie van het uitgeven

BAI, 2018. 

Lampo Jan
Gelukkige stad. De gouden jaren van Antwerpen (1485-1585)

Amsterdam University Press, 2017. 

Langereis Sandra
De woordenaar. Christoffel Plantijn, ‘s werelds grootste drukker en uitgever 1520-1589

Balans, 2014. 

Langereis Sandra
Erasmus: dwarsdenker; een biografie

De Bezige Bij, 2021. 

Liagre Guy
Belgisch protestantisme in perspectief: doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis

Houtekiet, 2011.

Marnef Guido
Antwerpen in de tijd van de Reformatie: ondergrond protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577

Meulenhoff, 1996. 

Pleij Herman
Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560

Bert Bakker, 2007. 

Pleij Herman
Anna Bijns, van Antwerpen

Bert Bakker, 2011. 

Praet Danny
Protestantisme: aspecten van de reformatie tussen humanisme en verlichting

Academia Press, 2014. 

Pye Michael
Antwerpen. De gloriejaren

De Bezige Bij, 2021. 

Verhoeven Gerrit
Op reis met Plantijn. Onderweg in de 16de eeuw

BAI, 2021. 

Fictie


Leisink René & Derks Rob
Erasmus in Europa

Erasmus Universiteit, 2009. (9+) 

Plichart Ilona
De droom van Christoffel

Uitgeverij Vrijdag, 2016. (OKAN, 14+) 

Tompot Maurits & Van Bokhoven Ines
Het geheim van Erasmus

Mozaïek, 2006. (13+) 

Toussaint Yvon
Het manuscript van Giudecca

Atlas, 2005. 

Tulkens Joris
De schaduw van Erasmus: historische roman

Houtekiet, 2006. 

Tulkens Joris
De verloren droom van Pieter Gillis: historische roman over Antwerpen tussen Reformatie en humanisme

Davidsfonds, 2010. 

Tulkens Joris
Wentelsteen: Erasmus en de moeizame geboorte van het Collegium Trilingue: historische roman

Davidsfonds Uitgeverij, 2017. 

Van Damme Willy
Het geheim van Plantyn

De Vries-Brouwers, 2010. 

Van Gucht Peter & Morjaeu Luc
Suske en Wiske: De Geplaagde Plantijn (nr. 366)

Standaard, 2023. 

Van Holst Pellekaan Karen
Storm: de verboden brief van Maarten Luther

Ark Media, 2019. (9+) 

Van Lanen Marleen
Tikkie terug!; de tijdreis van Bas

Museum Gouda, 2016. (9+) 

Zandstra Jan, e.a.
Zotten zijn wij die gedichten schrijven: Goudse dichters over Erasmus

De Vrije Uitgevers, 2019. 

Film
Life is beautiful

30 kortfilms over dromen, leven en liefde, met als uitgangspunt spreuken van Erasmus (A Film, 2011). 

Dutch Filmworks
Storm: letters van vuur

(2017)

Audio
TRAPMAN, Hans, Erasmus: een hoorcollege over zijn leven, oeuvre en de invloed van zijn denken

Home Academy, 2013.

PLEIJ, Herman
Hollands grootste humanist

De Vrije Uitgevers, 2012.