Eerste pagina van het Mechels Koorboek. De openingsminiatuur toont vermoedelijk de jonge Karel V op een troon | Regionale Beeldbank Mechelen.

Kunsten & wetenschappen
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
Circa 1515
Lees voor

Het Mechels Koorboek

Polyfone muziek in de Lage Landen

Het Mechels Koorboek is een van de mooiste en best bewaarde muziekhandschriften uit de 16e eeuw. Het werd rond 1515 gemaakt in het atelier van Petrus Alamire in Mechelen. De Dijlestad was toen de feitelijke hoofdplaats van de Nederlanden en dankzij Margaretha van Oostenrijk een belangrijk cultureel centrum.

Lees voor

Het Koorboek bevat de muziek voor zeven meerstemmige Latijnse missen: een van componist Matthaeus Pipelare en zes van hofzanger en componist Pierre de la Rue. Meerdere zangers zongen samen uit dit grote boek, dat op een lezenaar stond. Petrus Alamire kopieerde en verkocht luxueuze muziekhandschriften, versierd met miniaturengeschilderde voorstellingen in een handschrift. . Hij verzorgde meerdere muziekmanuscripten in opdracht van het Mechelse hof. Die handschriften kan je vandaag in heel Europa terugvinden. Het Mechels Koorboek was waarschijnlijk een cadeau van Maximiliaan van Oostenrijk aan zijn kleinzoon, de latere keizer Karel V.

Ockegem.

Parijs, Bibliothèque nationale de France, fr. 1537, fol. 58v.

Polyfonist Johannes Ockeghem (rond 1410-1497), vermoedelijk de zanger met de bril, zingt uit een koorboek. Postume miniatuur (2e kwart 16e eeuw).

Lees voor

Polyfone muziek in de Lage Landen

Het Koorboek bevat polyfone – of meerstemmige – muziek. Bij eenstemmige muziek, zoals de Gregoriaanse kerkmuziek, zingt iedereen dezelfde melodie. Polyfonie betekent dat de componist meerdere melodieën combineert, die toch op elkaar afgestemd zijn. Die nieuwe muziekvorm ontwikkelde zich vanaf 1200. De kapelmeesters van de kathedraal Notre-Dame in Parijs speelden daarbij een belangrijke rol. Zij voegden een tweede en derde stem toe aan de Gregoriaanse melodie.

Tijdens de 15e en 16e eeuw was de Franco-Vlaamse polyfonie de belangrijkste muziekstijl aan de grote hoven in heel West-Europa. Franco-Vlaams betekent hier: aan beide kanten van de taalgrens die door de Lage Landen loopt en die toen op artistiek vlak geen rol speelde. Die bloei was te danken aan de uitstekende koorscholen van de kathedralen van Doornik, Kamerijk en Luik en van belangrijke kerken in onder andere Brugge, Gent, Antwerpen, Brussel en Bergen. Daar leerden talentrijke jongens van een zangmeester de mis opluisteren met Gregoriaanse en polyfone gezangen.

De componisten en zangers uit de Lage Landen waren bijzonder populair in de rest van Europa. Polyfonisten zoals Josquin des Prez, Jacob Obrecht, Adriaan Willaert en Philippus de Monte trokken naar de belangrijke hoven en kerken en zorgden zo voor de verspreiding van het Franco-Vlaamse repertoire in Europa. Ook de prachtige koorboeken zoals die van Alamire droegen daartoe bij.

Focuspunten

Hof van Savoye.

Regionale Beeldbank Mechelen, Jan-Baptist De Noter, 1780.

Het Hof van Savoye, het stadspaleis van Margaretha van Oostenrijk in Mechelen, was een van de eerste renaissancegebouwen in de Nederlanden. In de 17e en 18e eeuw was het de zetel van de Grote Raad van Mechelen, het hoogste rechtscollege van de Nederlanden tot aan de Franse Revolutie.

Lees voor

Het hof van Margaretha van Oostenrijk

Margaretha van Oostenrijk was de enige dochter van Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondië. Vanaf 1507 bestuurde ze als landvoogdesvrouw die een land bestuurt als vertegenwoordiger van de vorst. de Habsburgse Nederlanden. Ze speelde ook een diplomatieke rol in de conflicten tussen de Habsburgers en de Franse koning over de grenzen van hun gebieden in de Lage Landen. Na de dood van haar broer Filips de Schone in 1506 overzag ze de opvoeding van zijn kinderen, onder wie de latere keizer Karel V.

Margaretha was hooggeschoold en een belangrijke mecenasiemand die als beschermheer of -vrouw van kunstenaars, geleerden of sporters optreedt. . Ze woonde in Mechelen in een van de eerste renaissancepaleizen van de Nederlanden, het Hof van Savoye. Ze gaf opdrachten aan tal van beeldhouwers, schilders, verluchterskunstenaars die afbeeldingen of decoratieve vormen in handschriften schilderen of tekenen. , glazenmakers, tapijtwevers, schrijvers, componisten… en maakte van haar hof een van de belangrijkste centra van de renaissancewedergeboorte van de klassieke oudheid, aanvankelijk enkel gebruikt voor de 15e-16e eeuw. in Noordwest-Europa.

Haar ruime bibliotheek bevatte niet alleen religieuze en didactische literatuur, maar ook ridderromans, liedboeken en kronieken. Ze legde een bijzondere kunstcollectie aan, met werken van klinkende namen als Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Jheronimus Bosch. Ze bezat ook stukken van bekende Italiaanse kunstenaars en zelfs voorwerpen van Azteekse en Arabische oorsprong. Zo’n veelzijdige collectie moest ook de macht van de Habsburgers uitdrukken. Tot slot was ze zelf literair actief. Ze schreef onder andere een aangrijpend klaaglied over de dood van haar broer, Filips de Schone.

Londen, British Museum, WB.261.

Conrat Meit (ca. 1470/85-1550/51), Portretbuste in bukshout van Margaretha van Oostenrijk (1515/25). Hoogte 9 cm. De uit Worms afkomstige beeldsnijder en -houwer trad vóór 1514 in dienst van Margaretha van Oostenrijk.

Lees voor

‘Mijn hert altijt heeft verlanghen’ van Pierre de la Rue

Pierre de la Rue was de lievelingscomponist van Margaretha van Oostenrijk. Hij kreeg zijn opleiding aan de koorschool van de kathedraal van Doornik. In 1492 kwam hij in dienst van Margaretha’s vader, Maximiliaan van Oostenrijk, en later van haar broer, Filips de Schone. Van 1506 tot 1508 leidde hij in Spanje de hofkapel van Johanna van Castilië, de weduwe van Filips en de moeder van keizer Karel V. Daarna kwam hij terug naar het hof in Mechelen.

Pierre de la Rue componeerde voornamelijk in het Latijn en in het Frans. Maar er is van hem ook één Nederlandstalig lied bewaard: ‘Mijn hert altijt heeft verlanghen’. Dit liefdeslied werd ook in Europa populair, net zoals enkele andere Nederlandstalige ‘hits’. Die werden bewerkt en vertaald en vaak voor instrumentale uitvoeringen gebruikt.

De polyfonie bloeide niet alleen in de grote kerken en aan de Europese hoven. In de 16e eeuw bestelden ook rijke burgers zangboekjes voor eigen gebruik. Ze bevatten behalve kerkmuziek ook wereldlijke liederen, in het Frans en in het Nederlands. De burgerlijke muziekcultuur droeg zo bij tot de verspreiding van de Nederlandstalige polyfone muziek. De verspreiding van de drukkunst speelde daarin eveneens een rol. Zo publiceerde de Antwerpse muziekdrukker Tielman Susato in de jaren na 1550 elf Nederlandstalige ‘musyck boexkens’. De burgeroorlog in de Nederlanden op het einde van de 16e eeuw maakte een einde aan de bloei van het Nederlandstalige meerstemmige lied in de Zuidelijke Nederlanden.

Het Gruuthusehandschrift van omstreeks 1400 is de oudste bron met (eenstemmige) Middelnederlandse liederen die vergezeld zijn van muzieknotatie, waaronder het Egidiuslied.
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KW 79 K 10, fol. 28r.

Het Gruuthusehandschrift van omstreeks 1400 is de oudste bron met (eenstemmige) Middelnederlandse liederen die vergezeld zijn van muzieknotatie, waaronder het Egidiuslied.

Josquin des Prez
Petrus Opmeer, Opvs chronographicvm orbis vniversi a mvndi exordio vsqve ad annvm M.DC.XI, Antwerpen, 1611, dl. 1, p. 440.

Zoals veel Franco-Vlaamse polyfonisten had ook Josquin des Prez een internationale carrière. Hij werkte in Milaan, Rome en Parijs. Zijn muzikale vernieuwingen hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de polyfonie.

Leuven chansonnier.
Collectie Koning Boudewijnstichting, Fonds Léon Courtin-Marcelle Bouché, Alamire Foundation, Leuven, fotograaf Rob Stevens.

Het Leuven Chansonnier is een uitzonderlijk goed bewaard 15e-eeuws liedboek, met 50 meerstemmige liederen. De ontdekking ervan in 2014 was wereldnieuws. Het boek is van grote waarde voor het onderzoek naar de Franco-Vlaamse polyfonie. De Koning Boudewijnstichting kocht het aan en vertrouwde het toe aan het internationale studiecentrum Alamire Foundation van de KU Leuven.

Basses danse.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 9085.

Dit zeldzame dansboek (rond 1500) op zwart perkament van Margaretha van Oostenrijk is het oudst bekende dans- en liedboek uit de Lage Landen. Het handschrift bevat 58 liederen met gouden notenbalken en zilveren noten. Onder de noten geven letters de danspassen aan.

Willaert.
Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Est. Willaert A. 001.

In de Basiliek van San Marco in Venetië weerklonk de muziek van talrijke ‘Fiamminghi’, zoals kunstenaars uit de Lage Landen in de Italiaanse stadsstaten werden genoemd. Adriaan Willaert (rond 1490-1562) uit Roeselare en na hem Cypriaan de Rore (1515-1565) uit Ronse waren er in de 16e eeuw kapelmeester.

Margareta van Oostenrijk.
Antwerpen, KMSKA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten.

Portret van Margaretha van Oostenrijk als weduwe, uit het atelier van Bernard van Orley, 1519-1520.

Souterliedeken.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, VH 23.871 B.1 R.P

Eén partij van de driestemmige zetting van het Souterliedeken Roepen, bidden, kermen ende claghen (Psalm 87 (88)) door Jacobus Clemens non Papa (ca. 1510/15-1555/56), uitgegeven in 1556 door Tielman Susato in Antwerpen.

Huelgas ensemble.
Luk Van Eeckhout, Huelgas Ensemble.

Polyfonie kan een ruim publiek bekoren, met heel wat ensembles, concerten en festivals.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Margaretha
Weg van het Meesterwerk

Bron: VRT archief, Sylvester productions – 4 sep 2019

Pierre de la rue
Canvas Klassiek

Bron: VRT archief, Canvas en Bl!ndman – 26 okt 2008

Polyfonie
Iedereen Klassiek

Bron: VRT archief – 16 apr 2018

Non-fictie


Bossuyt Ignace
De Vlaamse Polyfonie

Davidsfonds, 2015. 

Bossuyt Ignace, e.a.
Meerstemmigheid in beeld: zeven meesterwerken uit het atelier van Petrus Alamire

Davidsfonds, 2015. 

Burn David J. & Meconi Honey
The Mechelen Choirbook/Het Mechels Koorboek Study/Studie

Alamire Foundation/Davidsfonds, 2020.

De Cock Johan
Margareta van Oostenrijk. Parel van Bourgondië

Uitgeverij Elena, 2021. 

De Iongh Jane
De Hertogin. Margaretha van Oostenrijk, hertogin van Savooie 1480-1530

Querido,1981. 

Eichberger Dagmar (red.)
Dames met klasse – Margareta van York en Margareta van Oostenrijk

Davidsfonds, 2005. 

Grijp Louis Peter (red.)
Een muziekgeschiedenis der Nederlanden

Amsterdam University Press, 2011. 

Maes Francis
De klanken van de keizer: Karel V en de polyfonie

Universitaire Pers, 1999. 

Mareel Samuel, e.a.
Kinderen van de Renaissance: kunst en opvoeding aan het Habsburgse hof (1480-1530)

Lannoo, 2021. 

Schreurs Eugeen (red.)
De schatkamer van Alamire: muziek en miniaturen uit Keizer Karels tijd, 1500-1535

Davidsfonds, 1999. 

Triest Monica
Macht, vrouwen en politiek, 1477-1558: Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije

Van Halewyck, 2000. 

Verberckmoes Johan
Wij, Habsburgers

Houtekiet, 2022. 

Willaert Frank
Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen

Prometheus, 2021. 

Fictie


Geerts Paul
Suske en Wiske. De Kleine Postruiter (nr 186)

De Standaard, 1990. 

Raskin Brigitte
De gestolen prinses

Davidsfonds/Infodok, 2009. (15+) 

Vanhole Kamiel
De nacht van Margaretha

Vantilt, 2000 (Toneelmonoloog). 

Willumsen Dorrit
De Gentse bruid

De Arbeiderspers, 2005. 

Nu kijken


Overal Klassiek
Hoe de Vlaamse polyfonie de muziekgeschiedenis veranderde
Radio 1
De wereld van Sofie – 13 mei 2023

Stratton Bull, artistiek leider van Cappella Pratensis, over het Mechels Koorboek.

‘Vecchie letrose, villanella alla Napolitana’

(La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XXI) 

Chanson Susanne un jour

(Vox Luminis)

Pierre de la Rue
Pour ung jamais

Chanson van Margareta van Oostenrijk (Corvina Consort) 

Pierre de la Rue
Me fauldra il tousjours ainsi languir

Chanson van Margareta van Oostenrijk (La Morra) 

The Consort of Musicke
Kirsti Consort
Consorto Etereo
Choeur B212
Conservatorium van Amsterdam o.l.v. Eduardo López Cabello
Egidius Kwartet
University of San Francisco Choir
La Morra
Capella Sancti Michaelis/Currende Consort
Les Jardins de Courtoisie
Encantar

Laudantes Consort

Laudantes Consort
Madrigaal
S’io odo alcun felice, e lieto amante

(Ratas del Viejo Mundo) 

Motet Timor et tremor

(The Sixteen) 

Se je souspire/ Ecce iterum

Motet-chanson van Margareta van Oostenrijk (Cappella Clausura) 

Pierre de Rue
Mijn hert altijt heeft verlangen

(La Morra)

Pierre de Rue
Mijn hert altijt heeft verlangen

(Capilla Flamenca) 

Roepen, bidden, kermen, claghen

(Capella Sancti Michaelis/Currende Consort) 

Bijkomend luister/kijk materiaal


Oh Flanders Free. Music of the Flemish Renaissance.

Capilla Flamenca (Alamire IUB 03; Naxos 554516) 

Et lux perpetua. Funeral Music of the Renaissance.

Ensemble Chant 1450 (Christophorus 77298)

Jacob Obrecht
De wereldlijke werken

Camerata Trajectina met La Caccia en Brisk (Globe 6059) 

Souterliedekens. 16e-eeuwse wereldlijke liederen en psalmzettingen van Jacobus Clemens non Papa en Gherardus Mes.

Camerata Trajectina (Globe GLO 6020) 

The A-La-Mi-Re Manuscripts. Flemish Polyphonic Treasures for Charles V. Josquin/De la Rue/ Willaert.

Capilla Flamenca (Naxos 8.554744) 

The Songbook of Zeghere van Male. Renaissance-Polyfonie in Brugge.

Capilla Flamenca (Eufoda 1155)