De eerste IJzertoren werd ingewijd op 24 augustus 1930 | Diksmuide, Museum aan de IJzer.

Lees dit artikel in:
1930
Lees voor

De IJzertoren

De erfenis van de Eerste Wereldoorlog

In 1928 wordt een toren gebouwd aan de rivier de IJzer. Die toren is 50 meter hoog. Het is een monument voor Vlaamse soldaten die gestorven zijn in de Eerste WereldoorlogDe Eerste Wereldoorlog duurt van 1914 tot 1918. . Over de IJzertoren is veel discussie in Vlaanderen.

Lees voor

Aan de IJzertoren komen mensen samen. Ze herdenken er soldaten die gestorven zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar niet alle soldaten. Ze herdenken alleen VlaamsgezindeVlaamsgezinde mensen komen op voor de Vlamingen in België. Ze willen dat het Nederlands wordt gebruikt of dat Vlaanderen meer dingen zelf kan beslissen.  soldaten. Zo wordt de IJzertoren een symbool voor een apart Vlaanderen. Daarom zijn er soms rellen aan de IJzertoren. Twee groepen maken dan ruzie. Mensen die willen dat Vlaanderen een apart land wordt, en mensen die België willen houden.

Nooit meer oorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland de macht in België. Sommige Vlaamsgezinde mensen werken samen met Duitsland. Als wraak maken andere mensen de IJzertoren na de oorlog kapot. De toren wordt later opnieuw gebouwd.

Toch blijft de IJzertoren ook een symbool voor vrede. Op de toren staat in vier talen: ‘Nooit meer oorlog’.

Steen van Merkem.

Antwerpen, ADVN | Archief voor nationale bewegingen.

Op een pompsteen van het verwoeste frontdorp Merkem schreven Vlaamsgezinde soldaten in rode verf: ‘Hier ons bloed, wanneer ons recht’. Ze wezen zo op hun achtergestelde positie in het leger.

Lees voor

De erfenis van de Eerste Wereldoorlog

In België spreken voor 1914 veel leiders Frans. In Vlaanderen spreken vooral rijkere mensen Frans. Wie alleen Nederlands spreekt, kan moeilijk een hoge functie krijgen. Er zijn mensen die dat willen veranderen. Zij willen hoger onderwijs in het Nederlands en goede jobs voor Vlamingen die alleen Nederlands spreken.

In de Eerste Wereldoorlog veroveren de Duitsers België. Sommige Vlamingen denken dat de Duitse bezetters hen zullen helpen. Zij willen samenwerken met de Duitsers. Maar veel Vlamingen willen niet samenwerken met de Duitsers. Zij willen eerst België bevrijden.

Ook in het leger zijn sommige Vlaamse soldaten boos. De leiders van het leger willen hun taal niet spreken. Voor dat land willen de Vlamingen niet vechten.

Zo groeit het Vlaams nationalisme. Boze Vlaamse soldaten en andere mensen die een apart Vlaanderen willen, vormen een politieke partij. Ze komen na de oorlog vaak samen aan de IJzertoren. De toren wordt zo het symbool voor een apart Vlaanderen, los van België.

Focuspunten

Mystiek huwelijk.

Gent, Liberas, AFFICHE07617.

De katholiek Frans Van Cauwelaert en de socialist Camille Huysmans zetten zich tijdens het interbellum in voor de verdere vernederlandsing van Vlaanderen. In 1921 vormden ze samen het stadsbestuur van Antwerpen. Deze liberale affiche naar aanleiding van de parlementsverkiezingen in hetzelfde jaar hekelt het ‘Socialo-Clericaal huwelijk’.

Lees voor

Een taal voor Vlaanderen

Wanneer de oorlog gedaan is, willen meer mensen dat alles in het Nederlands gebeurt in Vlaanderen. Ook mensen uit andere politieke partijen komen op voor Vlaanderen. Het duurt nog vele jaren, maar uiteindelijk komen er nieuwe wetten over taal. Tegen het einde van de jaren 1930 is er veel veranderd. Nederlands is de taal op school, op de universiteit, in de rechtbank en bij het bestuur van Vlaanderen.

Liever een dictator

Voor sommige Vlamingen is dat niet genoeg. Zij willen niet meer bij België horen. Ze hebben liever een dictatorEen leider van een land die alle macht heeft. dan een democratieEen land waar burgers hun mening mogen geven en mee mogen beslissen. . Die ideeën halen ze bij leiders zoals Hitler in Duitsland of Mussolini in Italië. Die ideeën worden populair in de jaren 1930 overal in Europa.

NSJV.

Brussel, CegeSoma/Rijksarchief, 93728.

Jongeren van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV) marcheren langs de IJzertoren in 1943.

 

 

Lees voor

Ruk naar rechts

Tijdens de Tweede WereldoorlogDe Tweede Wereldoorlog duurt van 1939 tot 1945, in België van 1940 tot 1944.    zijn er opnieuw Vlaamsgezinde mensen die samenwerken met de Duitse bezetter. Sommige Vlamingen gaan als soldaat voor Duitsland vechten. Die krijgen veel aandacht tijdens de herdenkingen aan de IJzertoren.

Dat maakt veel andere mensen boos. Daarom hebben een paar mensen de toren laten ontploffen na de oorlog.

De toren wordt later opnieuw gebouwd. Duizenden mensen komen er elk jaar samen. Zij zien de toren als een symbool voor een apart Vlaanderen. Andere mensen blijven net weg omdat ze de IJzertoren zien als een symbool van de collaboratieDe samenwerking van Belgen met Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. .

Vandaag wil de IJzertoren een symbool zijn van vrede, vrijheid en respect voor elkaar. Sinds 2003 is er een aparte herdenking op een andere plek. Daar komen mensen samen die van Vlaanderen een apart land willen maken.

Amnestie.
Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis, P1375/tijdschriften.

Cover van het Vlaamsgezinde tijdschrift Pallieter, 24 september 1922. Na de Eerste Wereldoorlog werden ongeveer 250 vooraanstaande activisten veroordeeld door het militair gerecht of de assisenhoven; enkele duizenden ambtenaren werden gesanctioneerd. De eis voor amnestie klonk al vrij snel en verenigde zowel gematigde als radicale Vlaamsgezinden.

Los van België.
Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis, B 745 / P.

Vlaams-nationalisten aan het standbeeld van Albrecht Rodenbach in Roeselare op weg naar de IJzerbedevaart, 1930. Onder hen (boven de letter B) August Borms (1878-1946), een van de kopstukken van het activisme die in januari 1929 uit de gevangenis was vrijgelaten. Borms collaboreerde met de nazi-bezetter in de Tweede Wereldoorlog, werd na de bevrijding ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

Vlaamse Kommunistische Partij.
Universiteit Gent, Universiteitsbibliotheek, BIB.AFF.C.000223.

Het streven naar meer Vlaamse autonomie werd in de jaren 1930 breed gedeeld. Dit is een affiche van de Vlaamse Kommunistische Partij, 1937.

Verdinaso.
Antwerpen, ADVN | Archief voor nationale bewegingen.

Het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen, kortweg Verdinaso, werd in 1931 opgericht door Joris Van Severen (1894-1940). Het was een Belgische variant van het fascisme. Van Severen zag Vlaanderen als onderdeel van de herboren Bourgondische Nederlanden. Hier spreekt ‘de Leider’ op de landdag in Male bij Brugge, 1935.

IJzerbedevaart 1961. In de jaren 1950 en 1960 trok de IJzerbedevaart veel deelnemers, onder wie tienduizenden jongeren.
Antwerpen, ADVN | Archief voor nationale bewegingen, VPAY75/31.

IJzerbedevaart 1961. In de jaren 1950 en 1960 trok de IJzerbedevaart veel deelnemers, onder wie tienduizenden jongeren.

De IJzerbedevaart van 1999 stond in het teken van vrede.
Antwerpen | ADVN | Archief voor nationale bewegingen, VAFB391.

De IJzerbedevaart van 1999 stond in het teken van vrede.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Aanslag IJzertoren
Histories – de IJzertoren, een kruis voor Vlaanderen

Bron: VRT archief, Archief De Landtsheer, Liberas, Archief voor nationale bewegingen – 10 jul 2000

Historisch pardon
Journaal

Bron: VRT archief – 27 aug 2000

IJzerbedevaart
Journaal

Bron: VRT archief – 26 aug 1996

Inhuldiging IJzertoren
Histories – de IJzertoren, een kruis voor Vlaanderen

Bron: VRT archief, Archief de Landtsheer – 10 jul 2000

Non-fictie


Anthierens Johan
De IJzertoren, onze trots en schande

Van Halewyck, 1997. 

Becuwe Frank & De Lentdecker Louis
Van IJzerfront tot zelfbestuur

Klaproos, 1993. 

Buelens Geert, de Ridder Matthijs & Stuyck Jan
De Trust der Vaderlandsliefde: over literatuur en Vlaamse Beweging 1890-1940

Antwerpen, AMVC, 2005. 

Cobbaert Tom (red.)
100 jaar IJzerbedevaarten in affiches 1920-2000

Peristyle, 2021.

De Schaepdrijver Sophie
De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog

Houtekiet/Atlas Contact, 2013. 

De Wever Bruno
Greep naar de macht. Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945

Lannoo, 1994. 

Gerard Emmanuel
De schaduw van het interbellum. België van euforie tot crisis 1918-1939

Lannoo, 2017. 

Monballyu Jos
Repressie met maat? De omvang en de chronologie van de strafrechtelijke repressie van het Vlaamse burgeractivisme na de Eerste Wereldoorlog

In: Nefors, P. en Tallier P.A., En toen zwegen de kanonnen, Brussel 2010, p. 305-361  

Schoups Martin en Vrints, Antoon
De overlevenden: de Belgische oud-strijders tijdens het interbellum

Polis, 2018. 

Seberechts Frank
Onsterfelijk in uw steen: soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog

Vrijdag, 2016. 

Seberechts Frank
Onvoltooid Vlaanderen. Van taalstrijd tot natievorming

Vrijdag, 2017. 

Vanacker Daniel
De Frontbeweging. De Vlaamse strijd aan de IJzer

Klaproos, 2000. 

Wils Lode
Frans Van Cauwelaert. Politieke biografie

Doorbraak, 2017. 

Wils Lode
Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitik, activisme, frontbeweging

Pelckmans, 2014. 

Fictie


Boon Louis-Paul
Mijn kleine oorlog

1947.

Brulez Raymond
Het huis te Borgen

1950.

Brulez Raymond
Het pakt der triumviren

1951.

Claus Hugo
Het verdriet van België

1983.

Spillebeen Willy
De varkensput

1985.

van Aken Piet
Alleen de doden ontkomen

1947.

van Paemel Monika
De vermaledijde vaders

1985.

Walschap Gerard
Zwart en Wit

1948.

Nu kijken


VRT
Histories – De IJzertoren, Een Kruis Voor Vlaanderen
VRT
Histories – De geschiedenis van de Ijzerbedevaart
documentaire
100 jaar Ijzerbedevaarten
Clemens De Landtsheer
Met onze jongens aan den IJzer.

Propagandafilm voor het IJzerbedevaartcomité (1928)