Eerste homohuwelijk

Het eerste homohuwelijk werd voltrokken op 6 juni 2003 in Kapellen | privécollectie Marion Huibrechts.

Zingeving & levensbeschouwing
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
2003
Lees voor

Het homohuwelijk

Holebi’s, van discriminatie tot emancipatie

Ze schreven geschiedenis met een simpel jawoord. Op 6 juni 2003 trouwden twee bruiden in Kapellen met elkaar. Het was het eerste huwelijk tussen lesbiennes in België. Een week later trouwden voor het eerst twee mannen.

Lees voor

België was daarmee, na Nederland, het tweede land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht konden trouwen. Voor de holebibeweging was dat een belangrijke doorbraak. Vanuit de politiek en in de pers kwam er maar weinig tegenkanting meer

De jaren nadien zetten de overheden in België nog meer stappen op het vlak van de rechten voor de LGBTI+-gemeenschapEngelse afkorting die staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, non-binair en alle mensen die niet heteroseksueel zijn. . Sinds 2006 kunnen stellen van hetzelfde geslacht kinderen adopteren. In 2006 en opnieuw in 2018 werd het makkelijker voor transgender personen om hun officiële geslachtsregistratie aan te passen. Vandaag bestaat het homohuwelijk in de meeste landen van de Europese Unie. Wereldwijd worden mensen echter nog steeds gediscrimineerduitsluiting of negatieve behandeling van personen op basis van sociale status, geslacht of geloof. of zelfs vervolgd omwille van hun geaardheid of genderidentiteitde mate waarin iemand zich man, vrouw, beide of geen van beide voelt. .

Het Roze Huis in Antwerpen.

Gent, Fonds Suzan Daniel.

In 2000 opende op de Draakplaats in Antwerpen Het Roze Huis. Landelijk vervulde het een pioniersrol op meerdere actieterreinen, zoals initiatieven voor specifieke doelgroepen (ouderen, nieuwe Vlamingen…) en internationale solidariteit.

Lees voor

Holebi’s, van discriminatie tot emancipatie

De strijd om rechten voor holebi’s in België en Vlaanderen kwam pas echt op gang na de Tweede Wereldoorlog. Het thema werd het voorwerp van maatschappelijk debat in 1965, toen het Belgische parlement een nieuwe wet op de jeugdbescherming goedkeurde. De wet liet heteroseks toe voor minderjarigen vanaf 16 jaar, maar verbood homoseksuele activiteiten tot 18 jaar.

Niet alleen in de wet, ook in het dagelijkse leven werden holebi’s toen gediscrimineerd. Een leraar in een homorelatie riskeerde bijvoorbeeld ontslag. Maar de wet uit 1965 zwengelde ook het debat aan. Homoseksualiteit verscheen voor het eerst als thema in de media, onder andere in televisie-uitzendingen. Homo’s en lesbiennes kwamen op straat om te protesteren. In 1985 werd het betwiste wetsartikel weliswaar afgeschaft, maar daarmee was de discriminatie niet van de baan. De verspreiding van de toen nog onbekende ziekte aids, begin jaren 1980, wakkerde de stigmatisering opnieuw aan.

Vanaf het midden van de jaren 1990 trad een kentering in. De Vlaamse overheid betrok holebi’s bij haar gelijkekansenbeleid en gaf een stem aan middenveldorganisaties en academici. In de jaren daarna zorgde de Belgische regering voor enkele beslissende legale hervormingen. Dat leidde in 1998 tot een regeling over wettelijk samenwonen en de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in 2003. Nieuwe wetgeving bestrafte discriminatie op basis van seksuele geaardheid, sinds 2013 ook op basis van genderidentiteit. Ondanks de wettelijke gelijkheid blijven LGBTI+-personen echter geconfronteerd worden met discriminatie en homofobie.

Focuspunten

Brandstapel 1578.

Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-78.784-179.

Ets van Frans Hogenberg, 1578-1580. In Brugge, onder calvinistisch bewind, vond in 1578 een ophefmakend sodomieproces plaats tegen een groep katholieke monniken. Twaalf monniken werden uit de stad verbannen, vijf werden gefolterd, drie werden tot de brandstapel veroordeeld.

Lees voor

Sodomie, een Bijbelse zonde

Het idee dat er zoiets als ‘seksuele geaardheid’ bestaat, en dat die niet voor iedereen dezelfde is, kwam op in de 19e eeuw en werd pas gedurende de 20e eeuw aanvaard. Eeuwenlang werd er heel anders over seksualiteit gedacht. De enige functie van seks, vanuit een religieus en juridisch standpunt, was de voortplanting en niet het genot. Zondige, verboden seksuele handelingen werden gebrandmerkt als sodomienaar de Bijbelse steden Sodom en Gomorra, die wegens hun zondige gedrag door God met vernietiging werden gestraft. . Niet alleen homoseksualiteit, maar ook masturbatie en kindermisbruik vielen daar onder.

Sodomie werd in de middeleeuwen streng bestraft. Zo werd in 1292 de messenmaker Jean de Wettre levend verbrand op de Gentse Blandijnberg ‘voor onnatuurlijke lust met een zekere man’. Voor zover bekend is het de eerste bestraffing wegens sodomie in de regio die vandaag Vlaanderen is. Andere straffen waren verbanning of geseling. In de Zuidelijke Nederlanden vonden tussen 1400 en 1700 meer dan tweehonderd processen plaats, waarbij 406 mannen en vrouwen beschuldigd werden. 252 van hen moesten het met de dood bekopen. Dat is heel veel, in vergelijking met andere gebieden in Europa.

Vanaf de 18e eeuw, in de periode van de verlichting, kozen de autoriteiten voor discretere straffen, zoals opsluiting of verbanning. In 1795 haalden de Franse revolutionairen seks tussen mensen van hetzelfde geslacht uit het strafrecht. Openbare zedenschennis was wel nog strafbaar. De ruime interpretatie van dat begrip dwong homoseksuelen nog lange tijd tot het verborgen houden van hun relaties.

Suzan Daniel.

Gent, Fonds Suzan Daniel.

Suzanne De Pues (1918-2007), schuilnaam Suzan Daniel, was de voortrekker van de eerste vereniging voor homoseksuelen in België.

 

 

Lees voor

Holebipioniers

De geschiedenis van de holebibeweging(en) in Vlaanderen was er een van vallen en opstaan. De eerste vereniging voor homo’s en lesbiennes ontstond in Brussel in de jaren 1950. Uniek in Europa was dat de oprichter een vrouw was, Suzan Daniel. Niet iedereen was het eens met haar militante aanpak. Even later richtten mannen het Cultuur- en Ontspanningscentrum op, dat zich meer op vrijetijdsbesteding richtte. In 1961 kwam er een Vlaamse afdeling in de Antwerpse wijk Zurenborg.

In de jaren 1970 manifesteerde de holebibeweging zich als een nieuwe sociale beweging. De Federatie Werkgroepen Homofilie probeerde als overkoepelende spreekbuis op te treden. Andere groepen, zoals de linkse Rooie Vlinder, in 1978 initiatiefnemer van de eerste ‘homodag’ in Gent, waren radicaler. Eveneens in de jaren 1970 verschenen de eerste verenigingen voor lesbiennes, zoals Sappho in Gent en Atthis in Antwerpen.

Na een periode van versplintering vond de beweging in de jaren 1990 een nieuwe adem. In Antwerpen werd in 1990 de eerste Homo- en Lesbiennedag georganiseerd en zes jaar later in Brussel de eerste Roze Zaterdag (de voorloper van de Belgian Pride). De verschillende organisaties streden nu samen voor gelijke rechten en konden zo meer wegen op de politieke besluitvorming.

Sinds 2010 zijn vele tientallen verenigingen en vijf regenbooghuizen aangesloten bij Çavaria, een overkoepelende vereniging die opkomt voor de rechten en het welzijn van LGBTI+-personen in Vlaanderen en Brussel.

Colard Mansion, ‘Dood van Orpheus’. (In: Metamorfosen van Ovidius, Brugge, 1484.) Middeleeuwse afbeeldingen van mannelijke intimiteit zijn zeldzaam. Hier wordt de mythologische held Orpheus gestenigd omdat hij, na de dood van zijn geliefde Eurydice, voor de mannenliefde koos.
Parijs, Bibliothèque Nationale de France, ark:/12148/bpt6k8523959.

Colard Mansion, ‘Dood van Orpheus’. (In: Metamorfosen van Ovidius, Brugge, 1484.) Middeleeuwse afbeeldingen van mannelijke intimiteit zijn zeldzaam. Hier wordt de mythologische held Orpheus gestenigd omdat hij, na de dood van zijn geliefde Eurydice, voor de mannenliefde koos.

Gespreksavond Diest.
Gent, Amsab-ISG, af007318.

Affiche van het Humanistisch Verbond voor een gespreksavond over homoseksualiteit in Diest in 1982.

Het bekendste lied van de Gentse zanger Will Ferdy (de artiestennaam van Werner Ferdinande, 1927-2022) is nog altijd ‘Christine’. Ogenschijnlijk opgedragen aan een vrouw handelde het nummer in feite over Ferdy’s stukgelopen relatie met een mannelijke geliefde. Will Ferdy outte zich in 1970 als eerste Bekende Vlaming, op radio en televisie als homo. Zijn getuigenis was bijzonder moedig, velen voelden zich gesteund om dezelfde stap te zetten.

Yasmine.
Wikimedia Commons, Filip Naudts, CC BY-SA 4.0.

Hilde Rens (1972-2009), met als artiestennaam Yasmine, was een van de eerste Bekende Vlamingen die openlijk uitkwam voor haar lesbische oriëntatie. Nummers als ‘Diep in mij’ (1995) en ‘Porselein’ (1997) kenden veel succes. Haar plotse overlijden in 2009 maakte veel reacties los.

James Ensor, De baden van Oostende, 1890. Ensor alludeerde in zijn strandpanorama ook op het beruchte erotische standje soixante-neuf (69) en lijkt te spotten met de preutsheid van toen door twee mannelijke pootjesbaders met elkaar te laten zoenen.
Oostende, Mu.ZEE.

James Ensor, De baden van Oostende, 1890. Ensor alludeerde in zijn strandpanorama ook op het beruchte erotische standje soixante-neuf (69) en lijkt te spotten met de preutsheid van toen door twee mannelijke pootjesbaders met elkaar te laten zoenen.

Wielrenster Elvire De Bruyn (1914-1989) uit Erembodegem bij Aalst, wereldkampioene wielrennen bij de vrouwen in 1934 en 1936, veranderde in 1937 van geslacht en werd toen Willy De Bruyn.
Gent, Fonds Suzan Daniel.

Wielrenster Elvire De Bruyn (1914-1989) uit Erembodegem bij Aalst, wereldkampioene wielrennen bij de vrouwen in 1934 en 1936, veranderde in 1937 van geslacht en werd toen Willy De Bruyn.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Homo Paula Semer
Histories – De historie van de Holebi

Bron: VRT archief – 2 dec 2004

Homohuwelijk
Histories – De historie van de Holebi

Bron: VRT archief – 2 dec 2004

Homoseksualiteit 1
Diagnose van het anders-zijn

Bron: VRT archief – 1 dec 1966

Homoseksualiteit 2
Diagnose van het anders-zijn

Bron: VRT archief – 1 dec 1966

Willy
Meer vrouw op straat – Brussel

Bron: VRT archief, De chinezen – 10 maart 2020

Non-fictie


De kleur van de stad maakt mijn ziel amoureus. Een LGBTQ-stadskroniek van Antwerpen

Kartonnen Dozen, 2021. 

Van alle tijden, in alle culturen: wereldgeschiedenis van de homoseksualiteit

Nieuw Amsterdam, 2006. 

Asselbergs Linda & Van Tongerloo Corinne
Casablanca voorbij. Het bewogen levensverhaal van Corinne Van Tongerloo

Kartonnen Dozen, 2017. 

Borghs Paul
Holebipioniers een geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen

EPO, 2015. 

David Ann & Meyntjens Mips
Oud is out. Ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen, geboren voor 1945

Uitgeverij ’t Verschil, 2019. 

Dupont Wannes, Hofman Elwin & Roelens Jonas
Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België

Uitgeverij Vrijdag, 2017. 

Moens Filip
De Lage Landen uit de kast: pink power en popmuziek

Ertsberg, 2022. 

Peumans Wim
Habibi. Het lief en leed van lgbt-moslims

Uitgeverij Vrijdag, 2021. 

Trommelmans Wim
Vlaanderen vrijt! 50 jaar seks in Vlaanderen

Steam en Van Halewyck, 2006. 

Fictie


De Coster Saskia
Nachtouders

Das Mag, 2019. 

Lanoye Tom
Kartonnen dozen

Prometheus, 1991. 

Minne Brigitte
Paultje, echt geen jongen

De Eenhoorn, 2016. (13+) 

Moeyaert Bart
Dani Bennoni

Querido, 2010. (13+) 

Mortier Erwin
De spiegelingen

De Bezige Bij, 2013. 

Sax Aline
Schaduwleven

Davidsfonds Infodok, 2022. (16+) 

Nu kijken


Documentairereeks
De jaren 50

Van Ҫavaria, over de geschiedenis van de LGBT-beweging in Vlaanderen

Documentairereeks
De jaren 80

Van Ҫavaria, over de geschiedenis van de LGBT-beweging in Vlaanderen

Documentairereeks
De jaren 90

Van Ҫavaria, over de geschiedenis van de LGBT-beweging in Vlaanderen

Documentairereeks
De jaren 00

Van Ҫavaria, over de geschiedenis van de LGBT-beweging in Vlaanderen

Meer kijk/luister materiaal


Documentaire
Nelly & Nadine

(2022)