De euro.

Het bankbiljet van 5 euro bevat een symbolische brug als afbeelding. De euro overbrugt de verschillen tussen de lidstaten. (iStock)

Economie & technologie
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
2002
Lees voor

De euro

Europese integratie

Op Nieuwjaar 2002, vlak na middernacht, vormden zich lange rijen aan bankautomaten overal in het land. Voor het eerst konden eurobiljetten afgehaald worden. Veel mensen wilden getuige zijn van dat historische moment.

Lees voor

De invoering van de euro was een ambitieus politiek project, eerder dan een economische noodzaak. Het was een duidelijke keuze voor ‘meer Europa’, nadat de Koude Oorlog in 1991 was beëindigd. Bondskanselier Helmut Kohl gaf toen de sterke Duitse mark op voor een Europese eenheidsmunt. In ruil verzette de Franse president François Mitterrand zich niet tegen de hereniging van Oost- en West-Duitsland.

In 1992 ondertekenden de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschappen het Verdrag van Maastricht. Daarmee richtten ze de Europese Unie op en stelden ze de invoering van de euro in het vooruitzicht. In 2002 verdwenen de nationale munten, zoals de Belgische frank. De euro werd zo hét symbool van de Europese integratie. Vandaag behoren 20 van de 27 lidstaten van de Europese Unie tot de eurozone.

Verdrag van Rome.

European Commission Audiovisual Library.

De ondertekening van de verdragen van Rome in de Capitolijnse musea op 25 maart 1957. Minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak (eerste rij, vooraan) vertegenwoordigt België.

Lees voor

Europese integratie

De West-Europese integratie startte als een vredesproject op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Ook België voelde als klein land sterk de noodzaak tot meer samenwerking in Europa. Verdere samenwerking moest mogelijk zijn door een gedeelde geschiedenis en gedeelde waarden.

België steunde dan ook onmiddellijk de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in 1951. Samen met Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland wilde België supranationale afspraken maken voor de zware industrie. De zes landen stonden daarvoor een deel van hun nationale bevoegdheid af. Vanzelfsprekend was dat niet. Kolen en staal waren immers strategische grondstoffen voor het nationale belang en de veiligheid.

In 1957 gingen de zes stichtende landen van de EGKS een stap verder in hun economische samenwerking. Met het Verdrag van Rome richtten ze de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. De EEG was een douane-unie die stapsgewijs gerealiseerd zou worden en moest uitmonden in een grote vrijhandelszone. In 1967 fuseerde de EEG met de EGKS en Euratom tot de Europese Gemeenschappen, geleid door één Europese Commissie en een Raad van Ministers. De douane-unie evolueerde naar een eenheidsmarkt op basis van het principe van vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Die evolutie droeg bij aan het dereguleren van de financiële markten, verplichte privatiseringen en de afbraak van de openbare sector. Pas later zou de roep om een ‘sociaal Europa’ luider gaan klinken.

In 1989-1991 kwam er een einde aan de Koude Oorlog tussen het Westen geleid door de Verenigde Staten van Amerika en de communistische wereld geleid door de Sovjet-Unie. De val van de Berlijnse muurde muur tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn, opgetrokken in 1961 door het communistische regime van Oost-Duitsland in het kader van de Koude Oorlog om de vlucht van inwoners naar het Westen te verhinderen. in 1989 leidde een jaar later tot de hereniging van het verdeelde Duitsland. Als gevolg daarvan nam ook de Europese integratie een nieuwe wending. De Europese Gemeenschappen veranderden in de Europese Unie. Gaandeweg nam ook het aantal lidstaten toe.

Focuspunten

Val Berlijnse Muur.

Belga Image.

De val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 bracht een nieuwe wending in de geschiedenis van de Europese integratie.

Lees voor

Nieuwe banden met Centraal- en Oost-Europa

Het einde van de Koude Oorlog maakte een einde aan de tweedeling in Europa. De voormalige communistische landen drukten de wens uit om deel te nemen aan het integratieproces. In 2004, na een lange voorbereiding, traden acht Centraal- en Oost-Europese landen toe tot de Europese Unie, met samen ongeveer 75 miljoen inwoners.

Die grootste Europese uitbreidingsoperatie ooit had een duidelijk economisch nut. De nieuwe lidstaten konden hun levensstandaard verhogen. Ze kregen toegang tot de interne markt en kwamen in aanmerking voor ruime subsidies. De oude lidstaten verkregen investerings- en exportmogelijkheden en profiteerden van de goedkopere arbeid uit het oosten. Fabrieken verhuisden naar Oost-Europa, en Oost-Europese arbeiders kwamen werken in het westen. Hier belandden ze in sectoren met een arbeidstekort, zoals de bouw, poetsdiensten en de landbouw. De uitbreiding leidde echter tot ongenoegen bij arbeiders in de oude lidstaten, die meer concurrentie kregen of hun jobs zagen verhuizen naar nieuwe lidstaten met minder sociale bescherming.

De uitbreiding dwong de Europese Unie om haar interne besluitvorming aan te passen. Zo werd er in steeds meer beleidsdomeinen beslist via meerderheid (supranationale integratie) in plaats van unanimiteit (intergouvernementele samenwerking).

Het ei.

Brussel, Samyn and Partners.

In het Europagebouw in Brussel, ook wel eens het ‘ei’ genoemd, vergaderen de Europese Raad en de Raad van Ministers.

Lees voor

Brussel, Europese hoofdstad

Aanvankelijk was het niet duidelijk waar de zetel van de Europese instellingen zou komen. Vergaderingen werden gehouden in Brussel, Luxemburg of Straatsburg. Die laatste stad stond symbool voor de Frans-Duitse samenwerking.

Vanaf het Verdrag van Rome in 1957 werd Brussel de zetel van belangrijke Europese instellingen. Tegenwoordig huisvest de stad de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement – al vergaderen de parlementsleden maandelijks ook één keer in Straatsburg. Brussel was een ‘veilige keuze’, want het lag in een klein land tussen Frankrijk en (West-)Duitsland. De stad was goed bereikbaar en symboliseerde de samenvloeiing van de Latijnse en Germaanse cultuur. Hoewel de Europese Unie geen officiële hoofdstad heeft, is Brussel het in de praktijk geworden.

Toen in 1967 ook de hoofdzetel van de NAVONoord-Atlantische Verdragsorganisatie, westerse militaire alliantie onder leiding van de Verenigde Staten van Amerika, opgericht in 1949 in het kader van de Koude Oorlog, in het Engels: NATO, North-Atlantic Treaty Organisation. in Evere werd gevestigd, groeide Brussel uit tot een van de belangrijkste diplomatieke en politieke centra in de wereld. Dat is overal zichtbaar en voelbaar. Tot vandaag leven en werken in het hyperdiverse Brussel duizenden journalisten, lobbyisten en medewerkers van de verschillende Europese en internationale instellingen. In de Europese wijk beheersen de thuishavens van Europese instellingen het straatbeeld, met onder meer het Berlaymontgebouw (Europese Commissie), het Europagebouw (Raad van Ministers en Europese Raad) en het gebouwencomplex van het Europees Parlement.

De Duitse bondskanselier Konrad Adenauer (1867-1967) en de Franse president Charles de Gaulle (1890-1970) omhelzen elkaar bij het zogenoemde ‘vriendschapsverdrag’ in 1963. De Frans-Duitse as ligt aan de basis van de Europese Unie.
Pers- en informatiedienst van de Duitse Bondsregering.

De Duitse bondskanselier Konrad Adenauer (1876-1967) en de Franse president Charles de Gaulle (1890-1970) omhelzen elkaar bij het zogenoemde ‘vriendschapsverdrag’ in 1963. De Frans-Duitse as ligt aan de basis van de Europese Unie.

Boerenbetoging.
Den Haag, Nationaal Archief Nederland, Fotocollectie Anefo, 2.24.01.05 (924-3837).

Door Vlaamse landbouwers is geregeld betoogd tegen het Europese landbouwbeleid. Hier de beruchte boerenbetoging tegen de plannen van Eurocommissaris Sicco Mansholt, 23 maart 1971. Het is de meest woelige boerenmanifestatie in België.

De Vlaamse christendemocraat Leo Tindemans (1922-2014) speelde als Belgische eerste minister (1974-1978) een belangrijke rol op het Europese toneel. In 1976 kreeg hij in Aken de Internationale Karelsprijs ter bevordering van de Europese eenwording. Na zijn ontslag als premier haalde Tindemans bij de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in 1979 bijna één miljoen stemmen.
Den Haag, Nationaal Archief Nederland, Fotocollectie Anefo, fotograaf Bert Verhoeff.

De Vlaamse christendemocraat Leo Tindemans (1922-2014) speelde als Belgische eerste minister (1974-1978) een belangrijke rol op het Europese toneel. In 1976 kreeg hij in Aken de Internationale Karelsprijs ter bevordering van de Europese eenwording. Na zijn ontslag als premier haalde Tindemans bij de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in 1979 bijna één miljoen stemmen.

 

 

 

Erasmusprogramma.
Wikimedia Commons.

In 1987 werd het Erasmusprogramma gelanceerd. Dat moest de uitwisseling van studenten en docenten van Europese universiteiten en hogescholen bevorderen. Vandaag nemen meer dan 3000 universiteiten en hogescholen aan dat programma deel. De naam van het initiatief is een acroniem, maar verwijst ook zoals het logo naar de Europese humanist Erasmus.

De goede verstandhouding tussen de Franse president François Mitterrand (1916-1996) en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl (1930-2017) maakte de eenmaking van Duitsland en de oprichting van de Europese Unie mogelijk. Hier kort na de ondertekening van het verdrag van Maastricht (februari 1992).
AFP/Gerard Fouet, 000_APP2000012371746.

De goede verstandhouding tussen de Franse president François Mitterrand (1916-1996) en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl (1930-2017) maakte de eenmaking van Duitsland en de oprichting van de Europese Unie mogelijk. Hier kort na de ondertekening van het verdrag van Maastricht (februari 1992).

De Vlaamse sociaaldemocraat Karel Van Miert (1942-2009) was de langst dienstdoende eurocommissaris voor België en was onder meer bevoegd voor mededinging en consumentenbescherming. Hier is Europees commissaris Van Miert aan het woord tijdens een persconferentie in juni 1995.
Belga Images, 708308.

De Vlaamse sociaaldemocraat Karel Van Miert (1942-2009) was de langst dienstdoende eurocommissaris voor België en was onder meer bevoegd voor consumentenbescherming en mededinging. Hier is Europees commissaris Van Miert aan het woord tijdens een persconferentie in juni 1995.

Als afsluiter van het Belgische EU-voorzitterschap vergaderden de staatshoofden en regeringsleiders onder leiding van de liberale eerste minister Guy Verhofstadt op 15 december 2001 in de Koninklijke Serres van Laken. De Verklaring van Laken over de toekomst van de EU werd aangenomen die uiteindelijk zou leiden tot het Verdrag van Lissabon dat tot op vandaag bepaalt hoe de EU werkt.
Belga Images, 126121.

Als afsluiter van het Belgische EU-voorzitterschap vergaderden de staatshoofden en regeringsleiders onder leiding van de liberale eerste minister Guy Verhofstadt op 15 december 2001 in de Koninklijke Serres van Laken. De Verklaring van Laken lag aan de basis van het Verdrag van Lissabon (2007) dat tot vandaag de werking van de Europese Unie bepaalt.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

De Euro
Journaal

Bron: VRT archief – 18 dec 2001

EGKS
Het Mirakel van Schuman

Bron: VRT archief – 18 nov 2022

Mirakel van Schuman
Het Mirakel van Schuman

Bron: VRT archief – 6 apr 2022

Spaak
Histories – Paul Henri Spaak, een man van de macht

Bron: VRT archief en EBU News Exchange – 4 mei 2000

Non-fictie


Ferguson Niall
Het belang van geld. Een alternatieve wereldgeschiedenis

Hollands Diep, 2019. 

Heirbaut Rob & Vos Hendrik
Europa in woelig water. Van eurocrisis tot coronacrisis

Davidsfonds, 2021. 

Judt Tony
Na de oorlog: een geschiedenis van Europa sinds 1945

Contact, 2006. 

Kershaw Ian
Een naoorlogse achtbaan. Europa 1950-2017

Spectrum, 2018. 

Mak Geert
In Europa. Reizen door de twintigste eeuw

Atlas, 2006. 

Mak Geert
Grote verwachtingen: in Europa 1999-2019

Atlas Contact, 2019. 

Neutkens Susanne
De Europese Unie

Schoolsupport, 2021. (9+) 

Van Den Bos Bob
De Europese Unie in een notendop

Bert Bakker, 2011. 

Van Hecke Steven & Vermeylen Kamiel
Waarom Europa? Kleine geschiedenis van een groot project

LannooCampus, 2022. 

Van Meurs Wim, e.a.
Europa in alle staten: Zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie

Vantilt, 2013. 

Van Middelaar Luuk
De passage naar Europa: geschiedenis van een begin

Historische Uitgeverij, 2009. 

Vos Hendrik & Heirbaut Rob
Hoe Europa ons leven beïnvloedt

Standaard Uitgeverij, 2008.  

Vos Hendrik
Dit is Europa. De geschiedenis van een unie

Borgerhoff & Lamberigts, 2021. 

Fictie


Menasse Robert
De hoofdstad

De Arbeiderspers, 2018. 

Van Reybrouck David & Vermeersch Peter
Neem bijvoorbeeld graniet: de Europese grondwet in verzen

De Bezige Bij, 2011.