De euro.

Het bankbiljet van 5 euro bevat een symbolische brug als afbeelding. De euro overbrugt de verschillen tussen de lidstaten. (iStock)

Economie & technologie
Lees dit artikel in:
2002
Lees voor

De euro

Europese integratie

Nieuwjaar 2002. Overal in het land staan lange rijen mensen aan de geld-automaten. Voor het eerst kan je namelijk euro’s afhalen. De mensen zijn benieuwd naar de nieuwe geld-briefjes.

Lees voor

Voor de komst van de euro heeft elk land in Europa zijn eigen soort geld. In België betaal je bijvoorbeeld met franken, in Nederland met guldens en in Duitsland met marken. Dat is niet altijd handig.

In 1992 maken twaalf landen van Europa samen een plan. Ze willen een Europese Unie worden: een organisatie van landen die heel goed samenwerken met elkaar. Een belangrijk onderdeel van hun plan is: in alle twaalf landen hetzelfde soort geld. Zo willen ze tonen dat de landen van Europa bij elkaar horen.

Veranderen van geldsoort is heel ingewikkeld. Zeker als het in twaalf landen tegelijk moet gebeuren. Daarom duurt het tot 2002 voor de euro er echt komt. In de volgende jaren sluiten steeds meer landen aan. Vandaag is de euro de munt in 20 van de 27 landen van de Europese Unie.

Verdrag van Rome.

European Commission Audiovisual Library.

De ondertekening van de verdragen van Rome in de Capitolijnse musea op 25 maart 1957. Minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak (eerste rij, vooraan) vertegenwoordigt België.

Lees voor

Europese integratie

Na de Tweede Wereldoorlog is er veel schade in Europa. Veel gebouwen, wegen en fabrieken zijn kapot. De landen willen die schade snel herstellen. En ze willen geen oorlog meer. Daarom gaat een aantal Europese landen samenwerken.

Vanaf 1951 werkt België samen met Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-DuitslandIn die periode is Duitsland verdeeld in twee landen: West-Duitsland en Oost-Duitsland. . De zes landen maken afspraken over de zware industrie van steenkool en staal. Dat is een belangrijk moment. Want voor 1951 beslissen de landen alles zelf over hun industrie.

Steeds meer samenwerking in Europa

In 1957 gaan de zes landen nog meer samenwerken. Ze richten een nieuwe organisatie op. Eerst heet die organisatie de Europese Economische Gemeenschap of EEG. Later gewoon de Europese Gemeenschappen of EG. Er komen ook nieuwe landen bij. De landen van die organisatie kunnen makkelijk producten kopen en verkopen aan elkaar. Grenzen worden minder belangrijk. Mensen en spullen kunnen steeds makkelijker reizen door de landen van de EG.

In 1992 verandert de EG in de Europese Unie, of de EU.

Focuspunten

Val Berlijnse Muur.

Belga Image.

De val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 bracht een nieuwe wending in de geschiedenis van de Europese integratie.

Lees voor

Nieuwe landen in de EU

Na de Tweede Wereldoorlog is Europa verdeeld in twee groepen van landen: het oosten en het westen. Het oosten is communistisch, het westen is kapitalistisch. Tussen de twee groepen is er weinig contact. Er loopt een grens tussen het oosten en het westen. Die wordt streng bewaakt en je kan er bijna niet voorbij: het IJzeren Gordijn.

De EU wordt groter

Na 1989 valt het IJzeren Gordijn weg. De landen van Oost-Europa kunnen opnieuw samenwerken met de landen van West-Europa. Zij willen ook bij de EU. De EU vindt dat goed. Maar de landen van Oost-Europa moeten nog wel even wachten. Zo kunnen ze hun wetten en hun economie veranderen. Dat is nodig om lid te worden van de EU.

In 2004 komen acht landen uit het oosten van Europa bij de EU. Dat is goed voor de economie. Bedrijven uit meer landen kunnen nu gemakkelijk handel voeren met elkaar.

Niet iedereen is blij

Veel fabrieken in het westen verhuizen naar het oosten van Europa. Daar krijgen arbeiders lagere lonen. Arbeiders uit het oosten komen dan weer werken in het westen. Bijvoorbeeld in de bouw en in de landbouw.

Niet alle mensen vinden dat goed. Sommige arbeiders in het westen van de EU zijn boos. Want er is nu minder werk in hun eigen land. Zij zien de arbeiders uit Oost-Europa als concurrentenMensen of bedrijven zijn concurrenten van elkaar als ze hetzelfde doen of hetzelfde product verkopen. Ze hebben daarom dezelfde klanten. .

Het ei.

Brussel, Samyn and Partners.

In het Europagebouw in Brussel, ook wel eens het ‘ei’ genoemd, vergaderen de Europese Raad en de Raad van Ministers.

Lees voor

Brussel, hoofdstad van Europa

Samenwerken betekent: veel vergaderen. De landen van de Europese organisaties vergaderen dus vaak. In het begin zijn er vergaderingen in Brussel, Luxemburg of Straatsburg in Frankrijk. Vanaf 1957 is Brussel de belangrijkste plek om te vergaderen. Politici kunnen er gemakkelijk geraken met de auto, met de trein of met het vliegtuig. De stad ligt ook vlak bij Frankrijk en Duitsland, twee belangrijke landen van de EU. Zo wordt Brussel een soort van hoofdstad van de EU. Ook al heeft de EU geen officiële hoofdstad.

Brussel, stad van internationale organisaties

In 1969 komt ook de hoofdzetel van de NAVOIn de NAVO werken de legers samen van verschillende landen in Europa en Noord-Amerika.  in Brussel. Zo wordt de stad nog belangrijker.

Brussel is een belangrijk politiek centrum. Dat zie je aan alles. Er wonen duizenden journalisten en medewerkers van buitenlandse organisaties. Er zijn grote gebouwen in de Europese wijk, zoals het gebouw van de Europese Commissie en de gebouwen van het Europees Parlement.

De Duitse bondskanselier Konrad Adenauer (1867-1967) en de Franse president Charles de Gaulle (1890-1970) omhelzen elkaar bij het zogenoemde ‘vriendschapsverdrag’ in 1963. De Frans-Duitse as ligt aan de basis van de Europese Unie.
Pers- en informatiedienst van de Duitse Bondsregering.

De Duitse bondskanselier Konrad Adenauer (1876-1967) en de Franse president Charles de Gaulle (1890-1970) omhelzen elkaar bij het zogenoemde ‘vriendschapsverdrag’ in 1963. De Frans-Duitse as ligt aan de basis van de Europese Unie.

Boerenbetoging.
Den Haag, Nationaal Archief Nederland, Fotocollectie Anefo, 2.24.01.05 (924-3837).

Door Vlaamse landbouwers is geregeld betoogd tegen het Europese landbouwbeleid. Hier de beruchte boerenbetoging tegen de plannen van Eurocommissaris Sicco Mansholt, 23 maart 1971. Het is de meest woelige boerenmanifestatie in België.

De Vlaamse christendemocraat Leo Tindemans (1922-2014) speelde als Belgische eerste minister (1974-1978) een belangrijke rol op het Europese toneel. In 1976 kreeg hij in Aken de Internationale Karelsprijs ter bevordering van de Europese eenwording. Na zijn ontslag als premier haalde Tindemans bij de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in 1979 bijna één miljoen stemmen.
Den Haag, Nationaal Archief Nederland, Fotocollectie Anefo, fotograaf Bert Verhoeff.

De Vlaamse christendemocraat Leo Tindemans (1922-2014) speelde als Belgische eerste minister (1974-1978) een belangrijke rol op het Europese toneel. In 1976 kreeg hij in Aken de Internationale Karelsprijs ter bevordering van de Europese eenwording. Na zijn ontslag als premier haalde Tindemans bij de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in 1979 bijna één miljoen stemmen.

 

 

 

Erasmusprogramma.
Wikimedia Commons.

In 1987 werd het Erasmusprogramma gelanceerd. Dat moest de uitwisseling van studenten en docenten van Europese universiteiten en hogescholen bevorderen. Vandaag nemen meer dan 3000 universiteiten en hogescholen aan dat programma deel. De naam van het initiatief is een acroniem, maar verwijst ook zoals het logo naar de Europese humanist Erasmus.

De goede verstandhouding tussen de Franse president François Mitterrand (1916-1996) en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl (1930-2017) maakte de eenmaking van Duitsland en de oprichting van de Europese Unie mogelijk. Hier kort na de ondertekening van het verdrag van Maastricht (februari 1992).
AFP/Gerard Fouet, 000_APP2000012371746.

De goede verstandhouding tussen de Franse president François Mitterrand (1916-1996) en de Duitse bondskanselier Helmut Kohl (1930-2017) maakte de eenmaking van Duitsland en de oprichting van de Europese Unie mogelijk. Hier kort na de ondertekening van het verdrag van Maastricht (februari 1992).

De Vlaamse sociaaldemocraat Karel Van Miert (1942-2009) was de langst dienstdoende eurocommissaris voor België en was onder meer bevoegd voor mededinging en consumentenbescherming. Hier is Europees commissaris Van Miert aan het woord tijdens een persconferentie in juni 1995.
Belga Images, 708308.

De Vlaamse sociaaldemocraat Karel Van Miert (1942-2009) was de langst dienstdoende eurocommissaris voor België en was onder meer bevoegd voor consumentenbescherming en mededinging. Hier is Europees commissaris Van Miert aan het woord tijdens een persconferentie in juni 1995.

Als afsluiter van het Belgische EU-voorzitterschap vergaderden de staatshoofden en regeringsleiders onder leiding van de liberale eerste minister Guy Verhofstadt op 15 december 2001 in de Koninklijke Serres van Laken. De Verklaring van Laken over de toekomst van de EU werd aangenomen die uiteindelijk zou leiden tot het Verdrag van Lissabon dat tot op vandaag bepaalt hoe de EU werkt.
Belga Images, 126121.

Als afsluiter van het Belgische EU-voorzitterschap vergaderden de staatshoofden en regeringsleiders onder leiding van de liberale eerste minister Guy Verhofstadt op 15 december 2001 in de Koninklijke Serres van Laken. De Verklaring van Laken lag aan de basis van het Verdrag van Lissabon (2007) dat tot vandaag de werking van de Europese Unie bepaalt.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

De Euro
Journaal

Bron: VRT archief – 18 dec 2001

EGKS
Het Mirakel van Schuman

Bron: VRT archief – 18 nov 2022

Mirakel van Schuman
Het Mirakel van Schuman

Bron: VRT archief – 6 apr 2022

Spaak
Histories – Paul Henri Spaak, een man van de macht

Bron: VRT archief en EBU News Exchange – 4 mei 2000

Non-fictie


Ferguson Niall
Het belang van geld. Een alternatieve wereldgeschiedenis

Hollands Diep, 2019. 

Heirbaut Rob & Vos Hendrik
Europa in woelig water. Van eurocrisis tot coronacrisis

Davidsfonds, 2021. 

Judt Tony
Na de oorlog: een geschiedenis van Europa sinds 1945

Contact, 2006. 

Kershaw Ian
Een naoorlogse achtbaan. Europa 1950-2017

Spectrum, 2018. 

Mak Geert
In Europa. Reizen door de twintigste eeuw

Atlas, 2006. 

Mak Geert
Grote verwachtingen: in Europa 1999-2019

Atlas Contact, 2019. 

Neutkens Susanne
De Europese Unie

Schoolsupport, 2021. (9+) 

Van Den Bos Bob
De Europese Unie in een notendop

Bert Bakker, 2011. 

Van Hecke Steven & Vermeylen Kamiel
Waarom Europa? Kleine geschiedenis van een groot project

LannooCampus, 2022. 

Van Meurs Wim, e.a.
Europa in alle staten: Zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie

Vantilt, 2013. 

Van Middelaar Luuk
De passage naar Europa: geschiedenis van een begin

Historische Uitgeverij, 2009. 

Vos Hendrik & Heirbaut Rob
Hoe Europa ons leven beïnvloedt

Standaard Uitgeverij, 2008.  

Vos Hendrik
Dit is Europa. De geschiedenis van een unie

Borgerhoff & Lamberigts, 2021. 

Fictie


Menasse Robert
De hoofdstad

De Arbeiderspers, 2018. 

Van Reybrouck David & Vermeersch Peter
Neem bijvoorbeeld graniet: de Europese grondwet in verzen

De Bezige Bij, 2011.