Hugo Claus, omstreeks 1951. | Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis, tg:lhph:537.

Kunsten & wetenschappen
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
1955
Lees voor

De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus

Artistieke vernieuwing na 1945

De bundel De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus werd in 1955 onthaald als een hoogtepunt in de Nederlandstalige literatuur. De 26-jarige auteur groeide uit tot een internationaal bekende kunstenaar die vele artistieke domeinen beïnvloedde.

Lees voor

In De Oostakkerse gedichten onderzoekt Claus de relatie tot zijn ouders, zijn geliefde en zijn land van herkomst. In dat proces verbindt de dichter Bijbelse en mythologische thema’s met gewelddadige erotiek en beklemmende taferelen. Zijn verzen volgen geen vast rijmpatroon, maar treffen de lezer door hun beeldenrijkdom, contradicties en dubbelzinnigheden.

‘Oostakker’ verwijst naar een katholiek bedevaartsoord bij Gent, maar Claus zinspeelt ook op heidense rituelen die de vruchtbaarheid van de aarde afsmeken. In zijn bundel trekken soldaten, vlaggen en verminkten voorbij en is er sprake van granaten en ruïnes. In dit Oostakker blijft behalve de oude volksdevotievolkse religieuze gebruiken en tradities. ook de Tweede Wereldoorlog dus nog erg aanwezig. De drijfveren en de doorwerking van die oorlog zou Claus verder onderzoeken in de romans De verwondering en Het verdriet van België.

Hugo Claus Nacht van de Poëzie.

Antwerpen, Yvette Bosteels, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis.

Hugo Claus werd bewonderd als de vertolker van zijn eigen poëzie en trad geregeld op. Hier neemt hij deel aan de Nacht van de Poëzie in 1980. Er werden meerdere platen en cd’s gemaakt waarop Claus zijn eigen poëzie voorleest.

Lees voor

Artistieke vernieuwing na 1945

Op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog trad een nieuwe artistieke generatie naar voren. Meer nog dan schrijvers zoals August Vermeylen, Paul van Ostaijen en Gerard Walschap voor de oorlog eisten zij autonomie op voor de kunsten en streken ze lezers tegen de haren in. Publieksvriendelijke volksontwikkeling à la Hendrik Conscience hoefde je in de artistieke voorhoede al helemaal niet meer te zoeken.

Met zijn kritiek op het burgerlijke vooruitgangsgeloof ontpopte de romanvernieuwer Louis Paul Boon zich zelfs als een heuse anti-Conscience. In de jaren 1950 publiceerde hij de dubbelroman De Kapellekensbaan en Zomer te Ter-Muren. Die beschrijft het leven van het 19e-eeuwse volksmeisje Ondineke tegen de achtergrond van het opkomende en neergaande socialisme. De auteur, die zichzelf opvoert als Boontje, onderbreekt zijn verhaal echter voortdurend om zijn eigen tijd met humor, venijn en mededogen te becommentariëren. Op late leeftijd publiceerde Boon een roman over de sociale strijd van de Aalsterse priester Adolf Daens. Die leverde de inspiratie voor de film Daens (1992) en, nog later, voor een al even populaire musical.

Van de artistieke generatie na 1945 was Hugo Claus het veelzijdigst. Hij blonk uit in poëzie en proza, manifesteerde zich als beeldend kunstenaar en zou een belangwekkende bijdrage leveren aan toneel en film.

Focuspunten

Antwerpen, Gazet Van Antwerpen, Philippe Lebeau.

Actrice, docente en regisseur Dora van der Groen (1927-2015).

Lees voor

De professionalisering van theater en film

Net als de literatuur had het toneel in Vlaanderen sinds de 19e eeuw ten dienste gestaan van volksontvoogding. Zo groeide een bloeiend theater dat het publiek vertrouwd maakte met het klassieke repertoire (van Shakespeare tot Vondel). Via toneelstukken zoals Gudrun (1878) van Albrecht Rodenbach en Het gezin Van Paemel (1903) van Cyriel Buysse pikte het Vlaamse theater ook wat mee van de artistieke ontwikkelingen die Europa doormaakte. Op een doorgedreven professionalisering van de hele sector was het evenwel wachten tot de auteur en regisseur Herman Teirlinck in 1946 de eerste theaterschool in Vlaanderen oprichtte. Dora van der Groen, een van de eerste afgestudeerden, zou later met haar eigen theateropleiding eveneens tal van acteurs en actrices vormen.

Hugo Claus trok als theatermaker de vernieuwing door. Stukken als Een bruid in de morgen en Vrijdag kregen prestigieuze prijzen. Meer omstreden waren Het leven en de werken van Leopold II, over het koloniale bewind van de Belgische koning, en Tand om Tand, een Tijl Uilenspiegel-bewerking die een bekrompen Vlaams-nationalisme op de hak neemt.

Ook in de filmwereld was Claus actief. Hij leverde het scenario voor de film Mira (1971) en werkte meermaals samen met de regisseur Roland Verhavert. Uiteenlopende theater- en filmmakers blijven aan hem schatplichtig.

Oostakker

Gent, Archief Gent, SCMS_PBK_1775.

De Lourdesgrot in Oostakker.

Lees voor

Oostakker, het Vlaamse Lourdes

Tegenwoordig ligt Oostakker als Gentse deelgemeente ingeklemd tussen de grootstad en een moderne zeehaven. Toen Hugo Claus De Oostakkerse gedichten schreef, stond het dorp echter nog symbool voor het landelijke, vrome Vlaanderen.

In 1873 was in Oostakker een Lourdesgrot gebouwd: een reconstructie van de plek in de Franse Pyreneeën waar de maagd Maria zou zijn verschenen. Toen twee jaar later het nieuws bekend raakte dat in Oostakker een man miraculeus van een beenbreuk was hersteld, groeide de plaats uit tot een van de populairste bedevaartsoorden in België. Al gauw bezochten jaarlijks meer dan 100.000 pelgrims de Lourdesgrot om er te bidden en de moeder van Jezus om genezing te verzoeken.

In De Oostakkerse gedichten bekritiseert Claus de Mariacultus aan de Lourdesgrot en neemt hij afstand van het gelovige Vlaanderen. Toch kan hij de banden met het verleden en met zijn gemeenschap niet zomaar doorknippen. Dat erkent hij op symbolische wijze bijvoorbeeld in het gedicht De Moeder. Het begint met de vaak geciteerde regels die de geboorte oproepen:

Ik ben niet, ik ben niet dan in uw aarde.
Toen gij schreeuwde en uw vel beefde
Vatten mijn beenderen vuur.

En het gedicht eindigt met deze bekentenis:

In mij vergaat uw leven wentelend, gij keert
Niet naar mij terug,
van U herstel ik niet.

Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, C 154117.

Louis Paul Boon uit Aalst schreef in 1953 De Kapellekesbaan.

Daens.
Brussel, VRT, F. Bernabee.

De film Daens (1992) van regisseur Stijn Coninx was gebaseerd op Louis Paul Boons documentaire roman Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht uit 1971. De film geeft drukker Pieter Daens een nevenrol en legt de klemtoon op zijn broer, priester Adolf Daens (1839-1907) (gespeeld door Jan Decleir) en diens strijd tegen hardvochtige fabrieksdirecteurs en de conservatieve machthebbers in de katholieke partij.

Universiteit Antwerpen, Collectie Hugo Clauscentrum.

Hugo Claus’ bekendste roman is Het verdriet van België. Daarin verwerkte hij zijn eigen kindertijd in Aalbeke en in Kortrijk voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Op de cover van de eerste druk uit 1983 staat het schilderij Muziek in de Vlaanderenstraat van James Ensor.

Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis.

De affiche voor de film Pallieter (1976), naar de gelijknamige roman van Felix Timmermans. Hugo Claus schreef het scenario, Roland Verhavert (1927-2014) regisseerde.

Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis, Jurriaan Schrofer, Steendrukkerij de Jong & Co.

Affiche van de film Mira (1971). Hugo Claus schreef het scenario naar de roman De teleurgang van de Waterhoek van Stijn Streuvels. De film, geregisseerd door Fons Rademakers en met Jan Decleir en de Nederlandse Willeke van Ammelrooy in de hoofdrollen, veroorzaakte enige ophef door de toen als vrijpostig ervaren blootscènes.

Bruine suiker.
Privécollectie Chokri Ben Chikha.

In 2001 bewerkten de jonge theatermakers Chokri Ben Chikha en Zouzou Ben Chikha Hugo Claus’ toneelstuk Suiker. Het resultaat, Bruine suiker, handelde niet meer over Vlaamse arbeiders in Noord-Frankrijk in de late jaren 1940, maar over Noord-Afrikaanse jongeren die rond de millenniumwisseling werken in een ziekenhuis in Blankenberge.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Bedevaart
Journaal

Bron: VRT archief – 1 mei 2015

Bio Claus
Journaal

Bron: VRT archief – 5 apr 2004

Claus leest voor
Claus leest voor

Bron: VRT archief – 31 maa 2004

Dora van der Groen
Meer vrouw op straat – Antwerpen

Bron: VRT archief, De chinezen – 3 maa 2020

Louis Paul Boon
In de voetsporen van Louis Paul Boon

Bron: VRT archief – 20 feb 1977

Non-fictie


Absillis Kevin, Beeks Sarah & Lembrechts Kris
De plicht van de dichter. Hugo Claus en de politiek

De Bezige Bij, 2013.

Claes Paul
Het teken van de hamster: een close reading van Hugo Claus

Vantilt, 2018. 

Didden Marc
Hugo Claus: een hommage

De Bezige Bij, 2013. 

Humbeeck Kris
Onder de giftige rook van Chipka: Louis Paul Boon en de fabrieksstad Aalst

Ludion, 1999. 

Noteboom Cees & Claus Hugo
Over Het verdriet van België

De Bezige Bij, 2010. 

Van Parys
De wereld van Cyriel Buysse

Atlas, 2009. 

Wildemeersch George
Hugo Claus: de jonge jaren

Polis, 2015. 

Wildemeersch George
Hugo Claus: familie album

Polis, 2018. 

Fictie


Boon Louis Paul
Mijn kleine oorlog

Borgerhoff & Lamberigts, 2019. 

Boon Louis Paul
De Kapellekensbaan

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018. 

Boon Louis Paul
Menuet

De Arbeiderspers, 2018. 

Boon Louis Paul
Zomer te Ter-Muren

De Arbeiderspers, 1995. 

Boon Louis Paul
Mieke Maaike’s obscene jeugd: een pornografisch verhaal voorafgegaan door een proefschrift in en om het kutodelisch verschijnsel waarmee de student Steivekleut promoveerde

De Arbeiderspers, 2018. 

Boon Louis Paul
De Paradijsvogel: relaas van een amorele tijd

De Arbeiderspers, 1999. 

Boon Louis Paul
Daens, of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht

De Arbeiderspers, 2020. 

Claus Hugo
De Oostakkerse gedichten

De Bezige Bij, 2003. 

Claus Hugo
Het verdriet van België

De Bezige Bij, 2018. 

Claus Hugo
De verwondering

De Bezige Bij, 2018. 

Claus Hugo
Toneel

De Bezige Bij, 1999.