Frontispice van De Leeuw van Vlaenderen, of de Slag der Gulden Sporen (1838). Ontwerp  van Gustaaf Wappers (1803-1874) | Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen. Letterenhuis.

Grenzen, taal & grondgebied
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
1838
Lees voor

De Leeuw van Vlaenderen

Hendrik Conscience en de Vlaamse beweging

Waarom viert de Vlaamse Gemeenschap feest op 11 juli, eert het Vlaamse volkslied een fiere leeuw en siert hetzelfde dier de Vlaamse vlag? Het gaat allemaal terug op het succes van één boek: De Leeuw van Vlaenderen van Hendrik Conscience.

Lees voor

Uit oude kronieken en een dosis fantasie brouwde Conscience in 1838 een roman over de spanningen tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen in de vroege 14e eeuw. We maken kennis met Gwijde van Dampierre, de wijze graaf, en zijn zoon Robrecht van Béthune, bijgenaamd de ‘Leeuw van Vlaanderen’. Even onvergetelijk zijn Pieter de Coninck en Jan Breydel die Conscience aan het hoofd plaatst van de Brugse ambachtsgilden. Zij aan zij met de Leeuw van Vlaanderen verslaan deze volksmenners op 11 juli 1302 het Franse leger. De bloedige veldslag bij Kortrijk staat dankzij de roman bekend als de Guldensporenslag.

Conscience nam geregeld een loopje met de historische feiten. Hij wilde zijn publiek niet alleen vermaken, maar ook een Vlaams zelfbewustzijn bijbrengen. Zijn opzet slaagde: De Leeuw van Vlaenderen veroverde vele lezersharten en legde de basis voor de Vlaamse nationale symboliek.

Hendrik Conscienceplein.

Wikimedia Commons.

Hendrik Conscience werd nog tijdens zijn leven geëerd met een standbeeld van Frans Joris (1851-1914) op het Antwerpse plein dat naar hem werd genoemd. Kort na de inhuldiging in 1883 overleed hij.

Lees voor

Hendrik Conscience en de Vlaamse beweging

De in Antwerpen geboren Hendrik Conscience begon zijn schrijverscarrière in het Frans. Onlogisch was dat niet: zijn vader was een ingeweken Fransman en in het prille België leek het Frans voorbestemd om de enige officiële taal te worden. Toch schakelde Conscience in 1837 over op de taal van zijn moeder: het Nederlands, toen Nederduits of Vlaams genoemd. Hij was ervan overtuigd geraakt dat zijn eigen moedertaal én die van de meerderheid van de Belgen een officiële status en een eigen literatuur verdiende.

Andere auteurs traden in de voetsporen van Conscience. Literatuur vormde in de 19e eeuw zo de motor van de Vlaamse beweging. Die beweging sloeg in de eerste plaats aan bij tweetalige intellectuelen uit de lagere burgerij. Ze ijverde voor de erkenning van de Nederlandse taal in het openbare leven en promootte een Vlaamse culturele identiteit. Een grote bijdrage tot dit cultuurflamingantisme leverden het liberale Willemsfonds (genoemd naar Jan Frans Willems) en het katholieke Davidsfonds (genoemd naar de Leuvense hoogleraar en priester Jan-Baptist David). Deze organisaties gaven boeken uit, stichtten bibliotheken, moedigden taalstudie aan en stimuleerden het Vlaamse muziek- en toneelwezen.

Flaminganten richtten zich op taal en cultuur, maar waren niet blind voor de grote armoede en de slechte werkomstandigheden in Vlaanderen. Net als liberalen en katholieken stelden zij echter oplossingen voor, die bleven steken in liefdadigheid. De oorzaken van maatschappelijke ongelijkheid en uitbuiting kwamen mede onder invloed van het opkomende socialisme pas later in de 19e eeuw op de politieke agenda terecht.

Focuspunten

Bavo en Lieveken.

Roeselare, archief Klein Seminarie.

Aan het Klein Seminarie van Roeselare werd de door Conscience ingegeven romantische beleving van leraar op leerling doorgegeven. Albrecht Rodenbach (1856-1880) (rechts bovenaan) dichtte er in 1875, als leerling van de poësis en geïnspireerd door de roman De Kerels van Vlaanderen, zijn Lied der Vlaamsche zonen. Het werd het strijdlied van de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Hier een foto van de retorica 1875-1876, de zogenoemde ‘Wonderklas’ van de invloedrijke priester-leraar Hugo Verriest (1840-1922) (midden).

Lees voor

Vlaanderen, een ‘verbeelde gemeenschap’

‘Gy Vlaming, die dit boek gelezen hebt, overweeg, […] wat Vlaenderen eertyds was – wat het nu is – en nog meer wat het worden zal indien gy de heilige voorbeelden uwer Vaderen vergeet!’ In de slotzin van De Leeuw van Vlaenderen roept Conscience zijn Vlaamse lezers uit tot de erfgenamen van de middeleeuwse helden uit zijn roman. In het voorwoord was al gebleken dat de schrijver zich richtte tot alle Nederlandstalige Belgen (en dus niet alleen tot de inwoners van het oude graafschap Vlaanderen). De literaire verbeelding droeg zo bij tot de geloofwaardigheid van een apart Vlaams volk met een roemrijk verleden. Sterker, mede door de meeslepende verhalen van Conscience gingen heel wat Nederlandstalige Belgen zich geleidelijk aan Vlaming voelen.

Conscience ijverde voor de rechten van het Nederlands in het bestuur, het gerecht en het onderwijs. De tweetaligheid van België maakte volgens de Vlaamse beweging de eigenheid uit van het hele land. Zoals bij de meeste flaminganten in de 19e eeuw gingen ook bij Conscience Vlaamsgezindheid en Belgisch patriottisme hand in hand. In 1881 citeerde de schrijver nog instemmend het vers van Antoine Clesse: ‘Flamands, Wallons, ce ne sont là que des prénoms, Belge est notre nom de famille.’ Toen hij twee jaar later overleed, kreeg Hendrik Conscience een staatsbegrafenis en een indrukwekkend praalgraf.

Bavo leert Lieveken lezen.

Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis, D89/I, Map I.

In de roman Bavo en Lieveken (1865) promootte Hendrik Conscience onderwijs voor jongens én meisjes. Illustrator Edward Dujardin (1817-1889) beeldde af hoe de Gentse werkmanszoon Bavo zijn buurmeisje Lieveken leert lezen.

 

 

 

Lees voor

(On)geletterdheid

Hendrik Conscience staat nog altijd bekend als ‘de man die zijn volk leerde lezen’. Hij schreef dan ook meer dan zeventig boeken. Naast De Leeuw van Vlaenderen waren ook Baes Gansendonck, De Loteling, De Boerenkryg, Bavo en Lieveken en De Kerels van Vlaanderen geliefd.

Halverwege de 19e eeuw was echter nog ruim de helft van de Belgen ongeletterd. De meeste kinderen kregen geen degelijk basisonderwijs. De noordelijke provincies waren er het ergste aan toe. Wie niet kon lezen, kwam echter op andere manieren in aanraking met verhalen. Boeken werden voorgelezen en naverteld, of hun inhoud raakte via toneelbewerkingen en liederen verspreid. De Gentse theatermaker Hippoliet Van Peene puurde uit Consciences werk niet alleen populair drama, hij bedacht in 1847 ook de tekst van De Vlaamse Leeuw, een lied dat door Karel Miry op muziek werd gezet.

De leerplicht – tot 14 jaar – kwam er pas in 1914. Toch waren er al in de 19e eeuw initiatieven om de geletterdheid te bevorderen. Enkele vooruitstrevende industriëlen richtten scholen in voor hun werknemers. Zeker zo belangrijk waren de volksbibliotheken die tegen goedkope tarieven en soms zelfs gratis boeken uitleenden. Veruit de meest geliefde auteur in deze bibliotheken was Hendrik Conscience. Helemaal onterecht is het dus niet dat we hem herdenken als de man die zijn volk leerde lezen.

Portret Hendrik Conscience.
Antwerpen, FelixArchief.

Louis Tuerlinckx, Portret van Hendrik Conscience, ongedateerd.

Jean Baptist David.
Privécollectie Elly Wijnen.

De Leuvense hoogleraar en priester Jan-Baptist David (1801-1866) ijverde voor het gebruik van een uniforme, verzorgde Nederlandse schrijftaal in schoolboeken. Met het naar zijn mening te weinig katholieke oeuvre van Conscience had hij het echter moeilijk. Na Davids overlijden werd in 1875 de katholieke culturele vereniging het Davidsfonds opgericht. David kreeg een standbeeld in zijn geboorteplaats Lier.

Schilderij De Guldensporenslag.
Stedelijke Musea Kortrijk, Wikimedia Commons.

In 1836 zag Hendrik Conscience het schilderij De Slag der Gulden Sporen van Nicaise de Keyser (1813-1887). Het werk inspireerde hem om te schrijven over het thema dat geliefd was bij zowel Nederlandstalige als Franstalige Belgen. Kleinere versie van het monumentale origineel (6 op 5 meter) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren ging.

Praalgraf Hendrik Conscience.
Wikimedia Commons.

Praalgraf van Hendrik Conscience op het Schoonselhof in Hoboken (Antwerpen).

Vlag noorddepartement.
Wikimedia Commons.

Sinds 1973 is de roodgetongde en roodgeklauwde Vlaamse leeuw de officiële vlag van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Ze lijkt op de oude vlag van het graafschap Vlaanderen. Erg vergelijkbaar is ook de vlag van het département du Nord in Frankrijk, waartoe vandaag Frans-Vlaanderen behoort.

Vlag pagus.
Wikimedia Commons.

Sinds 1973 is de roodgetongde en roodgeklauwde leeuw de officiële vlag van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Ze lijkt op de oude vlag van het graafschap Vlaanderen.

Still uit De leeuw van Vlaanderen van scenarist en regisseur Hugo Claus, met Jan Decleir als Jan Breydel en Julien Schoenaerts als Pieter de Coninck. De film uit 1984 was de duurste Nederlandstalige productie tot dan, maar werd geen succes, noch in de bioscoop, noch op de televisie, waar hij in vier afleveringen werd vertoond.
Brussel, VRT.

Still uit De leeuw van Vlaanderen van scenarist en regisseur Hugo Claus, met Jan Decleir als Jan Breydel en Julien Schoenaerts als Pieter de Coninck. De film uit 1984 was de duurste Nederlandstalige productie tot dan, maar werd geen succes, noch in de bioscoop, noch op de televisie, waar hij in vier afleveringen werd vertoond.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Non-fictie


Absillis Kevin
Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience

Davidsfonds Uitgeverij, 2022. 

De Maesschalck Edward & Vints Luc
Davidsfonds. 1875-2000

Davidsfonds, 2000. 

Janssens Jeroen
De Belgische natie viert: de Belgische nationale feesten, 1830-1914

Universitaire Pers Leuven, 2001. 

Morelli Anne (red.)
De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië

EPO, 1996. 

Seberechts Frank
Onvoltooid Vlaanderen. Van taalstrijd tot natievorming

Uitgeverij Vrijdag, 2017.

Vanhecke Johan
Voor moedertaal en vaderland. Hendrik Conscience biografie

Vrijdag, 2021. 

Vanlandschoot Romain
Albrecht Rodenbach: biografie

Lannoo, 2002. 

Van den Berg Willem & Couttenier Piet
Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

Bert Bakker, 2016. 

Van Velthoven Harry & Tyssens Jeffrey
Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds

Willemsfonds en Liberaal Archief, 2001. 

Willems Gertjan & De Wever Bruno
De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen

Peristyle, 2020. 

Wils Lode
Van de Belgische naar de Vlaamse natie: een geschiedenis van de Vlaamse beweging

Acco, 2010. 

Fictie


Biddeloo Karel
De Rode Ridder – De Leeuw van Vlaanderen

Standaard Uitgeverij, 1984. (stripverhaal) 

Conscience Hendrik & Vanhoutte Edward (red.)
Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen

Lannoo, 2002. 

Gezelle Guido & Billiet Daniel
Een puit met hete pootjes: gedichten van Guido Gezelle voor kinderen van alle leeftijden

Bakermat, 1993. (9+) 

Nu kijken


De Grootste Belg

Over Hendrik Conscience (2005)

Fans of Flanders
Over Conscience en De Leeuw van Vlaanderen

Deel 1

Fans of Flanders
Over Conscience en De Leeuw van Vlaanderen

Deel 2

Fans of Flanders
Over Conscience en De Leeuw van Vlaanderen

Deel 3

Bijkomend kijk/luister materiaal


Film
De Leeuw van Vlaanderen

(1984)