Frontispice van De Leeuw van Vlaenderen, of de Slag der Gulden Sporen (1838). Ontwerp  van Gustaaf Wappers (1803-1874) | Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen. Letterenhuis.

Grenzen, taal & grondgebied
Lees dit artikel in:
1838
Lees voor

De Leeuw van Vlaenderen

Hendrik Conscience en de Vlaamse beweging

Waarom viert Vlaanderen feest op 11 juli? Waarom staat er een leeuw op de vlag van Vlaanderen? En waarom gaat het Vlaamse volkslied over een fiere leeuw? Dat komt allemaal door één boek: De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience.

Lees voor

Conscience schrijft het verhaal in 1838. Het gaat over de oorlog tussen Frankrijk en het graafschap Vlaanderen rond het jaar 1300. Conscience geeft de zoon van de graaf van Vlaanderen een bijnaam: ‘de Leeuw van Vlaanderen’. Met zijn leger wint ‘de leeuw’ het gevecht tegen de Fransen op 11 juli 1302.

Conscience wil zijn lezers iets leren over de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen. Maar hij vertelt het verhaal niet helemaal zoals het echt gebeurd is. Hij stelt het mooier voor dan het was. En hij verzint er dingen bij. Want hij wil dat de Vlamingen fier zijn op zichzelf.

En dat lukt. De Leeuw van Vlaanderen is een populair boek. Zo helpt het boek de Vlaamse beweging in de jaren 1800.

Hendrik Conscienceplein.

Wikimedia Commons.

Hendrik Conscience werd nog tijdens zijn leven geëerd met een standbeeld van Frans Joris (1851-1914) op het Antwerpse plein dat naar hem werd genoemd. Kort na de inhuldiging in 1883 overleed hij.

Lees voor

Hendrik Conscience en de Vlaamse beweging

Hendrik Conscience is geboren in Antwerpen. Eerst schrijft hij in het Frans. Want zijn vader komt uit Frankrijk. In die tijd is Frans ook de belangrijkste taal in België. Maar vanaf 1837 schrijft Conscience in het Nederlands. Dat is zijn moedertaal. En die van de meeste Belgen. Conscience vindt dat die taal meer respect verdient.

Na Conscience schrijven ook andere schrijvers in het Nederlands. Zijn boeken zijn daarom heel belangrijk voor de Vlaamse bewegingDat is een groep van mensen die opkomt voor de rechten voor de Vlamingen in België. Mensen van de Vlaamse beweging willen dat het Nederlands wordt gebruikt of dat Vlaanderen meer dingen zelf kan beslissen. in de jaren 1800.

Vlaamse taal en cultuur

De Vlaamse beweging bestaat in die tijd vooral uit geleerde mensen die Nederlands én Frans spreken. Ze willen dat mensen overal Nederlands mogen praten. Bijvoorbeeld op school of als je iets in het gemeentehuis moet regelen. Ze worden ‘flaminganten’ genoemd. De flaminganten komen op voor de Vlaamse taal en cultuur.

Er komen organisaties die boeken uitgeven in het Nederlands. Bijvoorbeeld het Willemsfonds en het Davidsfonds. Ze zorgen ook voor bibliotheken, en voor muziek en toneel in het Nederlands.

Focuspunten

Bavo en Lieveken.

Roeselare, archief Klein Seminarie.

Aan het Klein Seminarie van Roeselare werd de door Conscience ingegeven romantische beleving van leraar op leerling doorgegeven. Albrecht Rodenbach (1856-1880) (rechts bovenaan) dichtte er in 1875, als leerling van de poësis en geïnspireerd door de roman De Kerels van Vlaanderen, zijn Lied der Vlaamsche zonen. Het werd het strijdlied van de katholieke Vlaamse studentenbeweging. Hier een foto van de retorica 1875-1876, de zogenoemde ‘Wonderklas’ van de invloedrijke priester-leraar Hugo Verriest (1840-1922) (midden).

Lees voor

Vlamingen

In De Leeuw van Vlaanderen noemt Conscience de Vlamingen ‘de kinderen’ van de dappere mensen uit de middeleeuwenDe periode van 500 tot 1500. . Hij noemt alle Belgen die Nederlands spreken, Vlamingen. Dus niet alleen de mensen van het oude graafschap Vlaanderen, of van de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Door de verhalen van Conscience voelen meer Belgen die Nederlands spreken zich Vlaming. Ze voelen zich verbonden met elkaar.

Conscience wil dat de overheid, het gerecht en het onderwijs het Nederlands gebruiken. Samen met het Frans. Want volgens de Vlaamse beweging van die tijd is België tweetalig. De meeste flaminganten in de jaren 1800 zijn voor Vlaanderen én voor België. Conscience ook.

Bavo leert Lieveken lezen.

Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis, D89/I, Map I.

In de roman Bavo en Lieveken (1865) promootte Hendrik Conscience onderwijs voor jongens én meisjes. Illustrator Edward Dujardin (1817-1889) beeldde af hoe de Gentse werkmanszoon Bavo zijn buurmeisje Lieveken leert lezen.

 

 

 

Lees voor

‘De man die zijn volk leerde lezen’

Hendrik Conscience schrijft meer dan 70 boeken, zoals De Leeuw van Vlaanderen, Baas Gansendonck en De Loteling. Het zijn populaire boeken.

In de jaren 1850 kan meer dan de helft van de mensen in België niet lezen of schrijven. Vooral in Vlaanderen niet. De meeste kinderen krijgen geen goed onderwijs.

Boeken worden liederen en theater

Wie niet kan lezen, hoort toch verhalen. Boeken worden voorgelezen en naverteld. Of er wordt theater of een lied van gemaakt. Ook de boeken van Hendrik Conscience worden nagespeeld in het theater.

Pas in 1914 moeten kinderen tot 14 jaar naar school. Al in de jaren 1800 leren sommige arbeiders lezen en schrijven in de fabriek waar ze werken. Er zijn ook bibliotheken waar je goedkoop of gratis boeken kan lenen.

Welke boeken worden in die tijd het meest geleend en gelezen in de bibliotheken? Dat zijn de boeken van Hendrik Conscience. Daarom krijgt hij de bijnaam ‘de man die zijn volk leerde lezen’.

Portret Hendrik Conscience.
Antwerpen, FelixArchief.

Louis Tuerlinckx, Portret van Hendrik Conscience, ongedateerd.

Jean Baptist David.
Privécollectie Elly Wijnen.

De Leuvense hoogleraar en priester Jan-Baptist David (1801-1866) ijverde voor het gebruik van een uniforme, verzorgde Nederlandse schrijftaal in schoolboeken. Met het naar zijn mening te weinig katholieke oeuvre van Conscience had hij het echter moeilijk. Na Davids overlijden werd in 1875 de katholieke culturele vereniging het Davidsfonds opgericht. David kreeg een standbeeld in zijn geboorteplaats Lier.

Schilderij De Guldensporenslag.
Stedelijke Musea Kortrijk, Wikimedia Commons.

In 1836 zag Hendrik Conscience het schilderij De Slag der Gulden Sporen van Nicaise de Keyser (1813-1887). Het werk inspireerde hem om te schrijven over het thema dat geliefd was bij zowel Nederlandstalige als Franstalige Belgen. Kleinere versie van het monumentale origineel (6 op 5 meter) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren ging.

Praalgraf Hendrik Conscience.
Wikimedia Commons.

Praalgraf van Hendrik Conscience op het Schoonselhof in Hoboken (Antwerpen).

Vlag noorddepartement.
Wikimedia Commons.

Sinds 1973 is de roodgetongde en roodgeklauwde Vlaamse leeuw de officiële vlag van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Ze lijkt op de oude vlag van het graafschap Vlaanderen. Erg vergelijkbaar is ook de vlag van het département du Nord in Frankrijk, waartoe vandaag Frans-Vlaanderen behoort.

Vlag pagus.
Wikimedia Commons.

Sinds 1973 is de roodgetongde en roodgeklauwde leeuw de officiële vlag van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Ze lijkt op de oude vlag van het graafschap Vlaanderen.

Still uit De leeuw van Vlaanderen van scenarist en regisseur Hugo Claus, met Jan Decleir als Jan Breydel en Julien Schoenaerts als Pieter de Coninck. De film uit 1984 was de duurste Nederlandstalige productie tot dan, maar werd geen succes, noch in de bioscoop, noch op de televisie, waar hij in vier afleveringen werd vertoond.
Brussel, VRT.

Still uit De leeuw van Vlaanderen van scenarist en regisseur Hugo Claus, met Jan Decleir als Jan Breydel en Julien Schoenaerts als Pieter de Coninck. De film uit 1984 was de duurste Nederlandstalige productie tot dan, maar werd geen succes, noch in de bioscoop, noch op de televisie, waar hij in vier afleveringen werd vertoond.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Non-fictie


Absillis Kevin
Het slechte geweten van Vlaanderen. Nationalisme, racisme en kolonialisme in de tijd van Hendrik Conscience

Davidsfonds Uitgeverij, 2022. 

De Maesschalck Edward & Vints Luc
Davidsfonds. 1875-2000

Davidsfonds, 2000. 

Janssens Jeroen
De Belgische natie viert: de Belgische nationale feesten, 1830-1914

Universitaire Pers Leuven, 2001. 

Morelli Anne (red.)
De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië

EPO, 1996. 

Seberechts Frank
Onvoltooid Vlaanderen. Van taalstrijd tot natievorming

Uitgeverij Vrijdag, 2017.

Vanhecke Johan
Voor moedertaal en vaderland. Hendrik Conscience biografie

Vrijdag, 2021. 

Vanlandschoot Romain
Albrecht Rodenbach: biografie

Lannoo, 2002. 

Van den Berg Willem & Couttenier Piet
Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1800-1900

Bert Bakker, 2016. 

Van Velthoven Harry & Tyssens Jeffrey
Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar Willemsfonds

Willemsfonds en Liberaal Archief, 2001. 

Willems Gertjan & De Wever Bruno
De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen

Peristyle, 2020. 

Wils Lode
Van de Belgische naar de Vlaamse natie: een geschiedenis van de Vlaamse beweging

Acco, 2010. 

Fictie


Biddeloo Karel
De Rode Ridder – De Leeuw van Vlaanderen

Standaard Uitgeverij, 1984. (stripverhaal) 

Conscience Hendrik & Vanhoutte Edward (red.)
Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen

Lannoo, 2002. 

Gezelle Guido & Billiet Daniel
Een puit met hete pootjes: gedichten van Guido Gezelle voor kinderen van alle leeftijden

Bakermat, 1993. (9+) 

Nu kijken


De Grootste Belg

Over Hendrik Conscience (2005)

Fans of Flanders
Over Conscience en De Leeuw van Vlaanderen

Deel 1

Fans of Flanders
Over Conscience en De Leeuw van Vlaanderen

Deel 2

Fans of Flanders
Over Conscience en De Leeuw van Vlaanderen

Deel 3

Bijkomend kijk/luister materiaal


Film
De Leeuw van Vlaanderen

(1984)