Intrede van Christus in Brussel.

James Ensor, De intrede van Christus in Brussel in 1889, 1888-1889. | Los Angeles, J. Paul Getty Museum.

Kunsten & wetenschappen
Lees dit artikel in:
Wanneer je de voorleesfunctie activeert, krijg je per paragraaf een balkje te zien waarmee je dat stukje tekst kan laten voorlezen.
1889
Lees voor

De intrede van Christus in Brussel in 1889 van James Ensor

Vernieuwing in de beeldende kunst

De intrede van Christus in Brussel in 1889 is het meest ambitieuze werk van de Oostendse kunstenaar James Ensor (1860-1949). Het schilderij illustreert het nieuwe pad dat de Belgische kunst eind 19e eeuw insloeg.

Lees voor

Het vernieuwende van De intrede van Christus zat in de manier van schilderen: felle, expressieve kleuren, vereenvoudigde vormen en figuren. Maar ook de beeldtaal en de kritische boodschap waren revolutionair voor die tijd. In dit monumentale werk interpreteerde Ensor de intocht van Christus in Jeruzalem, een Bijbelverhaal dat iedereen kende in het katholieke België van toen. Hij verplaatste het verhaal naar Brussel en bracht de intocht als een carnavalsstoet met clowns, skeletten en gemaskerde figuren, symbool voor de menselijke hypocrisie. Spandoeken met boodschappen als ‘vive la sociale’ verwijzen naar de toenmalige strijd van de arbeidersbeweging om meer rechten. Centraal, klein afgebeeld, staat Jezus. Ensor identificeerde zich graag met die figuur. Jezus werd immers, net als hij, verkeerd begrepen door de massa. Met dit schilderij werd Ensor een van de voorlopers van het expressionisme, zoals Edvard Munch en Vincent van Gogh.

Ensor met bloemenhoed.

Oostende, Mu.ZEE.

James Ensor, Zelfportret met bloemenhoed, 1883.

Lees voor

Vernieuwing in de beeldende kunst

In de tweede helft van de 19e eeuw was de Belgische kunstwereld verdeeld. Gevestigde kunstenaars zoals Gustaaf Wappers en Nicaise De Keyser schilderden taferelen die de Belgische geschiedenis verheerlijkten. Hun stijl was geïnspireerd op die van beroemde voorgangers zoals Peter Paul Rubens en werd gekenmerkt door duidelijke omlijnde vormen, geïdealiseerde figuren en harmonieuze composities.

James Ensor uit Oostende was de zoon van een Engelse vader en een Vlaamse moeder. Hij maakte deel uit van een generatie internationaal georiënteerde kunstenaars die zochten naar een andere beeldtaal. Realisten wilden het leven weergeven zoals het was. Impressionisten experimenteerden met licht en kleur. Bij symbolisten draaide het om emotie, expressie en spiritualiteit. Voorlopers van het expressionisme wilden vooral een gevoel uitdrukken, met vereenvoudigde vormen en levendige kleuren. In het werk van Ensor zijn elementen uit al die stromingen terug te vinden.

Parijs was het Europese centrum van de artistieke vernieuwing, maar ook Brussel trok buitenlandse kunstenaars aan. Voorstanders van artistieke vrijheid, zoals Ensor, Fernand Khnopff en Théo Van Rysselberghe, verenigden zich in kunstenaarskringen zoals Les XX. Ze organiseerden eigen exposities, weg van de officiële tentoonstellingen waar hun werk vaak niet welkom was. Ze werden omringd door schrijvers en intellectuelen die in tijdschriften als L’Art moderne de vernieuwing in de kunst verdedigden. De progressieve stedelijke elite kocht hun werk en ondersteunde kunstenaars financieel.

Focuspunten

Meunier, het grauwvuur.

Leuven, Museum M.

Constantin Meunier, Het grauwvuur, 1888-1889. Dit werk toont de sociale bewogenheid van Constantin Meunier (1831-1905). Een ontredderde moeder zit gebogen over haar zoon, die is omgekomen bij de mijnramp in Quaregnon (Henegouwen) in 1887.

Lees voor

Sociaal engagement

In de jaren 1860 en 1870 kwam er langzaamaan verandering in de Belgische wereld van de beeldende kunst. Het realisme dat in Frankrijk opgang maakte, deed ook hier een nieuwe wind waaien. In tegenstelling tot de geïdealiseerde taferelen, wilden realisten de echte wereld tonen. Ze schilderden landschappen en zeegezichten in donkere kleuren en met dikke verflagen. Of het harde leven op het platteland en in de stad: ploegende landbouwers, arme vissers, zwoegende arbeiders…

Kunstenaars en hun publiek behoorden veelal tot de elite en de stedelijke middenklasse. Vanwaar dan die voorkeur voor de armere klassen? Bekende realisten zoals Eugène Laermans en Constantin Meunier waren sterk sociaal geëngageerd. Ze verkeerden in kringen van linkse intellectuelen en werkten mee aan socialistische publicaties. Met hun kunst klaagden ze maatschappelijke ellende en ongelijkheid aan. Tegelijkertijd straalden realistische kunstwerken bewondering uit voor het harde werk van arbeiders, ambachtslui en landbouwers.

Vanaf de jaren 1880 experimenteerden kunstenaars met andere manieren van schilderen. De sociale thema’s bleven evenwel terugkeren. Dat zien we ook bij James Ensor. Aan het begin van zijn carrière, in de jaren 1880, schilderde hij heel wat realistische zee- en stadsgezichten en ook sociale onderwerpen zoals De dronkaards. In zijn latere expressionistische oeuvre keerde die maatschappijkritiek steevast terug.

Hoofdthema in Permekes oeuvre was het boerenleven. Ruw en zwaar aangebrachte verf en hoekige, expressieve vervormingen benadrukken de monumentaliteit van zijn figuren in directe verbondenheid met de aarde.

Oostende, Mu.ZEE – www.artinflanders.be – fotograaf Steven Decroos.

Constant Permeke, Boerengezin met kat, 1928. Hoofdthema in Permekes oeuvre was het boerenleven. Ruw en zwaar aangebrachte verf en hoekige, expressieve vervormingen benadrukken de monumentaliteit van zijn figuren in directe verbondenheid met de aarde.

Lees voor

Constant Permeke en het Vlaams expressionisme

Na 1900 kwam het expressionisme verder tot ontwikkeling. Een van de centrale figuren in België was Constant Permeke (1886-1952). Hij studeerde aan de academies van Brugge en Gent en kwam in de kunstenaarskolonie van Sint-Martens-Latem terecht. Van 1909 tot 1912 woonde Permeke permanent in het Leiedorp. Hij begon er te experimenteren met een meer onbehouwen, impulsieve schildertechniek. In 1912 keerde hij terug naar zijn geboortestad Oostende en raakte er bevriend met James Ensor. Die toonde Permeke de picturale mogelijkheden van een expressieve toets, ruige verfmaterie en vrij kleurgebruik.

Veel Latemse kunstenaars brachten de Eerste Wereldoorlog door in het buitenland –Permeke in Groot-Brittannië. Ze kwamen er in contact met stromingen zoals het expressionisme, kubisme en futurisme. Na 1918 verwerkten Permeke en collega-kunstenaars zoals Gustave De Smet en Frits Van den Berghe al die invloeden tot een heel eigen stijl, die kunstcritici ‘Vlaams expressionisme’ doopten. Vlaams expressionisten gaven de werkelijkheid weer in geometrische vlakken en vereenvoudigde vormen. Kenmerkend waren de donkere aardekleuren en de verheerlijking van het eenvoudige leven op het Vlaamse platteland.

James Ensor, De oestereetster, 1882. Dikke verflagen, donkere kleuren en realistische onderwerpen kenmerken het vroege oeuvre van James Ensor.
Antwerpen, KMSKA – www.artinflanders.be – fotograaf Rik Klein Gotink.

James Ensor, De oestereetster, 1882. Dikke verflagen, donkere kleuren en realistische onderwerpen kenmerken het vroege oeuvre van James Ensor.

Ensor, de dronkaards.
Brussel, Belfius Art Collection.

James Ensor, De dronkaards, 1883.

Minne, Fontein der geknielden.
Gent, Museum voor Schone Kunsten.

George Minne, De fontein der geknielden, 1898. Symbolist George Minne (1866-1941) genoot internationale erkenning. Om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens van angst en vertwijfeling koos de beeldhouwer voor krachtige vereenvoudigingen en gedurfde vervormingen.

Frits Van den Berghe, Portret van Constant Permeke, 1922-1924.
Oostende, Mu.ZEE, www.artinflanders.be, fotograaf Steven Decroos.

Frits Van den Berghe, Portret van Constant Permeke, 1922-1924. Veel Vlaams expressionisten waren bewonderaars van kunst uit de gekoloniseerde wereld – vaak Afrika. Dat is te zien in hun werk, bijvoorbeeld in dit portret van Constant Permeke door Frits Van den Berghe (1883-1939).

Permeke aan het werk.
Jabbeke, Permeke Museum.

Constant Permeke aan het werk.

James Ensor, harmonium.
Oostende, Mu.ZEE, www.artinflanders.be, fotograaf onbekend.

James Ensor aan zijn harmonium in zijn atelier (De intrede van Christus op de achtergrond). Naast schilder, tekenaar en etser was James Ensor een verdienstelijke muzikant en componist.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Ensor Jauoad
Een nacht in het museum: Jaouad Alloul

Bron: VRT archief, KMSKA, Fondation Henri Storck – 4 okt 2022

Ensor Kama
Een nacht in het museum: Jaouad Alloul

Bron: VRT archief, KMKSA – 4 okt 2022

Gust De Smet
Voetzoeker

Bron: VRT archief, Museum van Deinze en de Leiestreek – 17 jul 2003

Museum Elsene
Voetzoeker

Bron: VRT archief, Museum van Elsene – 14 aug 2003

Permeke
Vlaanderen Vakantieland

Bron: VRT archief, Permekemuseum – 9 nov 2002

Non-fictie


Over Permeke. Met de klankkleur van een basviool

Oostende, Venetiaanse Gaanderijen, 2020. 

Berman Patricia
De intrede van Christus in Brussel in 1889

Ludion, 2010. 

Block Jane, e.a.
Les Vingt en de avant-garde in België: prenten, tekeningen en boeken ca. 1890

Pandora, 1992. 

Boyens Piet
De nieuwe morgen: impressionisme, symbolisme en expressionisme in Vlaanderen

Lannoo, 2018. 

Canning Susan
Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst

Ludion, 2010. 

De Geest Joost, Janssen Bart & Palmer, Michael
Van Rik Wouters tot René Magritte: fauvisme, expressionisme, abstractie en surrealisme

Lannoo, 2007. 

De Rynck Patrick
Dit is België, in tachtig meesterwerken

Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2010. 

De Smet Johan
Emile Claus & het landleven

Museum voor Schone Kunsten Gent/Mercatorfonds, 2009. 

Hoozee Robert
Moderne kunst in België

Mercatorfonds, 1992. 

Hoozee Robert
Vlaams expressionisme in Europese context. 1900-1930

Snoeck-Ducaju, 1990.

Hoozee Robert & Stevens MaryAnne
Van realisme tot symbolisme: De Belgische avant-garde 1880-1900

Ludion, 1994. 

Liebaers Herman
Vlaamse kunst van de oorsprong tot heden

Mercatorfonds, 1991. 

Min Eric
James Ensor. Een biografie

Meulenhoff/Manteau, 2008. 

Palmer Michael
Van Ensor tot Magritte: Belgische kunst 1880-1940

Lannoo, 2002. 

Sillevis John
De schilderkunst der Lage Landen. De negentiende en de twintigste eeuw

Amsterdam University Press, 2007. 

Todts Herwig, e.a.
Het volk ten voeten uit. Naturalisme in België en Europa

Ludion, 1996. 

Todts Herwig
Ensor ontmaskerd

Mercatorfonds, 2010. 

Van Cauteren Katharina (red.)
Oer: de wortels van Vlaanderen

Lannoo, 2017. 

Van Den Bussche Willy
Constant Permeke

Mercatorfonds, 2012. 

Vandervelden Jos
Op reis met Vlaamse meesters: vijftig ‘schilderachtige’ plekken vroeger en nu

Davidsfonds Uitgeverij, 2019. 

Fictie


De Duve Catherine
Het geheim van Fernand Khnopff

Kate’art Editions, 2004. 

Tolman Marije
Ensor: de grote maskerade

Leopold, 2015. (3+) 

Elpers Noëlla & Dhondt Steven
James Hond en de Zwarte Vorst

Van Halewyck, 2019. (9+) 

Van De Woestijne Karel (met illustraties van Constant Permeke)
De boer die sterft

Davidsfonds, 2004. 

Nu kijken


Ontdek James Ensor in de verzameling van Mu.ZEE
James Ensor in vogelvlucht, een playlist van het KMSKA
Luister naar La Gamme d’amour gecomponeerd door James Ensor
De Amerikaanse rockgroep They Might Be Giants nam in 1994 het nummer Meet James Ensor op
Een beschouwing door Bob Dylan (10 december 2008) over het leven en werk van James Ensor

(vanaf 22:00) 

De intrede van Christus in Brussel van James Ensor inspireerde Bob Dylan voor zijn nummer Desolation Row

Bijkomend luister materiaal