Simon Stevin, postuum portret.  | Leiden, Universiteitsbibliotheek,  Douza-archief.

Kunsten & wetenschappen
Lees dit artikel in:
1548 - 1620
Lees voor

Simon Stevin

De blik van de wetenschap

Simon Stevin is een wetenschapper. Rond 1600 houdt hij zich bezig met onder andere wiskunde en natuurkunde. Hij vindt ook oplossingen voor allerlei praktische problemen.

Lees voor

Stevin verzamelt kennis door de dingen wetenschappelijk te onderzoeken. Hij doet proeven en tests om uit te zoeken hoe iets werkt. Hij kijkt aandachtig naar de dingen om te zien hoe ze zijn. Zo zorgt hij voor nieuwe ideeën in de wetenschappen. Bijvoorbeeld:

  • Hij leert mensen in Europa rekenen met het tiendelig stelsel.
  • Hij bedenkt nieuwe Nederlandse woorden in de wetenschappen. Bijvoorbeeld ‘wiskunde’ en ‘scheikunde’.
  • Hij verbetert de manier waarop sluizen werken.

Hij is een van de eersten die het eens is met Copernicus. Die zei dat de aarde rond de zon draait. Tot die tijd dachten mensen dat de zon rond de aarde draait.

Antwerpen, Collectie Stad Antwerpen, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Flandrica, G 50187.

In De Thiende (1585) formuleerde Stevin de rekenregels voor decimale getallen en besprak hij de praktische toepassingen ervan. Stevin maakte met zijn werk een einde aan het gebruik in Europa van de Romeinse cijfers waarmee het moeilijk rekenen is.

Lees voor

De blik van de wetenschap

Rond 1586 doet Stevin een proef. Hij gaat boven op de toren van een kerk staan. Hij laat tegelijk twee bollen naar beneden vallen. De ene bol is zwaarder dan de andere. De bollen vallen tegelijk op de grond. Zo bewijst Stevin dat de theorie van Aristoteles niet klopt. Die zei dat zware dingen sneller vallen.

Nieuwe manieren van onderzoek

Stevin laat met zijn proef ook zien dat proeven belangrijk zijn voor de wetenschap. Een theorie moet altijd getest worden.

Hij zegt ook ‘een wonder is geen wonder’. De wetenschap kan de dingen die gebeuren in de natuur verklaren. En dan zijn het geen wonderen meer.

Stevin, en ook onder anderen de arts Andreas Vesalius en de cartograaf Gerard Mercator vernieuwen in de jaren 1500 de manier waarop we tot nieuwe kennis komen. Ze doen onderzoek op een nieuwe manier. Ze bedenken ook nieuwe manieren om de wetenschappen te gebruiken in het dagelijkse leven.

Focuspunten

Fabrica Vesalius.

Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-2016-1796.

Andreas Vesalius voert een dissectie uit in een anatomisch theater. Voorblad van De humani corporis fabrica (1555).

Lees voor

De arts Vesalius

Vesalius leeft van 1514 tot 1564. Hij komt uit Brussel, uit een familie van dokters. Hij studeert aan de universiteit van Leuven en werkt later aan de universiteit van Padua in Italië. Vesalius legt de basis voor de moderne anatomie. Dat is de studie van het menselijk lichaam.

Lichamen uit elkaar halen

Vesalius haalt zijn kennis over het menselijk lichaam niet alleen uit boeken. Tijdens zijn studie in Leuven doet hij zelf onderzoek. Dat doet hij door lijken te onderzoeken. Het zijn de lichamen van misdadigers die opgehangen zijn. Hij snijdt de lichamen open om te kijken. Veel mensen in die tijd vinden dat ongepast. Maar zo kan hij wel bewijzen dat sommige oude ideeën fout zijn.

Een boek over het menselijk lichaam

Alles wat hij ziet in het menselijk lichaam, schrijft Vesalius op. Hij maakt er ook tekeningen van. Later verzamelt hij al zijn kennis in een dik boek over het menselijk lichaam. Het boek telt zeven delen en bevat veel tekeningen.

Tot dan toe bestudeerden dokters vooral ziektes. Maar door het onderzoek en het boek van Vesalius verandert de geneeskunde. Hij leert artsen veel over het gezonde lichaam, over hoe het werkt. Tot in de kleinste details.

Keizer Karel V benoemt Vesalius tot zijn persoonlijke arts. Hij blijft tot aan zijn dood de dokter van de keizer.

Mercator

Amsterdam, Rijksmuseum, RP-P-OB-10.152.

Prent van Mercator waarop hij het magnetische noorden aangeeft.

Lees voor

De cartograaf Mercator

Gerard Mercator leeft van 1512 tot 1594. Hij bouwt werktuigen. En hij bestudeert wiskunde en de Bijbel. Maar echt bekend is hij door zijn landkaarten.

Mercator is geboren in Rupelmonde, als zoon van een schoenlapper. Hij studeert in Leuven. Daar raakt hij geïnteresseerd in cartografie.

Mercator maakt zelf een aardbol en een hemelbol. Hij tekent ook een heel precieze kaart van Europa. En hij stelt een boek met kaarten van de wereld samen: de eerste atlas.

Een bol op een plat vlak

Zijn kaarten zijn heel belangrijk voor de zeevaarders die vanuit Europa de wereld willen verkennen. Mercator zelf reist nooit op zee. Hij baseert zijn kennis op berekeningen.

Zijn belangrijkste uitvinding is de mercator-projectie. Daarmee probeert Mercator wat onmogelijk is. Hij tekent de bol van de aarde op een plat papier.

Zijn tekening klopt dan ook niet helemaal. Sommige landen zijn te groot getekend, andere te klein. En hij zet Europa in het centrum. Maar het is wel een heel goede poging. Want dankzij die kaarten kunnen de zeevaarders veel gemakkelijker de weg vinden. Omdat ze zo goed werkt, is de projectie van Mercator nog altijd overal in gebruik.

Aardglobe Mercator.
Sint-Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas, Mercatorcollectie.

Gerard Mercator, Aardglobe, 1541. Deze globe werd door Gerard Mercator gemaakt voor Nicolas Granvelle (1484-1550), de raadsheer van keizer Karel V. De globe toont welke inzichten de ontdekkingsreizen hadden opgeleverd.

Een blad uit de Fabrica van Vesalius. Zijn Latijnse benamingen voor lichaamsdelen groeiden uit tot de standaard in de anatomie.
New York City, The Metropolitan Museum of Art, 53.682.

Een blad uit de Fabrica van Vesalius. Zijn Latijnse benamingen voor lichaamsdelen groeiden uit tot de standaard in de anatomie.

Cruydenboeck.
Regionale Beeldbank Mechelen.

De Mechelse stadsarts Rembert Dodoens (1517-1585) trachtte in zijn Cruydeboeck (1554) planten voor het eerst in te delen in verschillende klassen, nog voordat Carolus Linnaeus (1707-1778) de basis legde voor de taxonomie van planten.

Duytsche Mathematiqye
Amsterdam, Scheepvaartmuseum, Wikimedia Commons.

Stevin was de drijvende kracht achter de school voor Duytsche Mathematique in Leiden. Die school, gesticht in 1600, vormde in de volkstaal militaire ingenieurs en vestingbouwers en was uniek in Europa. Stevin stelde het leerplan op.

Standbeeld Simon Stevin.
Brussel, Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed, Pascale Hendrickx.

Stevin werd herontdekt na de Belgische revolutie van 1830. In 1846 richtte Brugge voor hem een standbeeld op. Die gebeurtenis ging gepaard met grote festiviteiten maar ook met spanningen tussen liberale voorstanders en katholieken, die de naar het protestantse noorden gemigreerde Stevin afschilderden als een ‘ketter’.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Mercator Frank
Document

Bron: VRT archief, Museum Plantin-Moretus – 24 okt 1994

Mercator Rupelmonde
De Zevende Dag

Bron: VRT archief – 4 maa 2012

Simon Stevin
Ten huize van… – Marcel Minnaert

Bron: VRT archief – 26 jun 1970

Vesalius
Vlaanderen Vakantieland

Bron: VRT archief – 15 nov 2014

Non-fictie


Bracke Wouter, e.a.
Vlaanderen in 100 kaarten

Davidsfonds, 2015. 

Broos Paul
Anatomia: de ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage Landen (16de tot 18de eeuw)

Davidsfonds, 2017. 

Crane Nicholas
Mercator, de man die de wereld in kaart bracht

Ambo/Anthos, 2003. 

De Maesschalck Edward
Leuven en zijn colleges: trefpunt van intellectueel leven in de Nederlanden (1425-1797)

Sterck & De Vreese, 2021. 

Devreese Jozef & Vanden Berghe Guido
Wonder en is gheen wonder: de geniale wereld van Simon Stevin 1548-1620

Davidsfonds, 2003. 

Droste Filip G.
Simon Stevin, wetenschapper in oorlogstijd 1548-1620

Aspekt, 2007. 

Reinertsen Berg Thomas & Wiersma Neeltje
Wereldtheater. De geschiedenis van de cartografie

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018. 

Vanden Berghe Guido, Viaene Dieter & Vandamme Ludo
Simon Stevin van Brugghe (1548-1620): hij veranderde de wereld

Sterck & De Vreese, 2020. 

Vanpaemel Geert
Wereldwijs: wetenschappers rond Keizer Karel

Davidsfonds, 2000. 

Vanpaemel Geert
Vesalius, het lichaam in beeld

Davidsfonds, 2014. 

Weyns Francis
XVI. De zinderende 16de eeuw: Habsburgers, heksen, ketters & oproer in de Lage Landen

Borgerhoff & Lamberigts, 2021. 

Fictie


Geerts Paul
Suske & Wiske. De mollige meivis (nr 93)

Standaard Uitgeverij, 1975. 

Tulkens Joris
Vesalius, een beroemd anatoom gevangen in de intriges van het Spaanse hof

Davidsfonds, 2014. 

Van Robays Johan
Andreas: de fictieve autobiografie van Vesalius, de grootste anatoom aller tijden

Van Halewyck, 2014. 

Vermeulen John
Tussen god en de zee: roman over het leven en werk van Gerard Mercator

Kramat, 2004. 

Nu kijken


Kortfilm
Simon Stevin van Brugghe
Kortfilm
Simon Stevin, levensloop
Kortfilm
Simon Stevin in ons dagelijks leven

Bijkomend kijk/luister materiaal