Aanhef van het Sociaal Pact.

Aanhef van het Sociaal Pact, 1944 | Brussel, Algemeen Rijksarchief, archief VBO 1394.

Macht & verzet
Lees dit artikel in:
1944
Lees voor

Het Sociaal Pact

De sociale zekerheid en de verzorgingsstaat

20 april 1944. De vakbonden en de werkgevers ondertekenen een plan: het Sociaal Pact. Het Sociaal Pact beschermt mensen die werken. En mensen die niet meer kunnen werken, omdat ze oud of ziek zijn. Dat noemen we ‘sociale zekerheid’.

Lees voor

Tot 1944 krijgen mensen die werken weinig sociale bescherming. Worden ze ziek? Zijn ze oud? Of verliezen ze hun werk? Dan krijgen ze soms geen geld meer. De vakbonden willen meer rechten voor de werknemers. De werkgevers zijn het daar niet altijd mee eens.

In 1940 begint de Tweede Wereldoorlog. Duitsland wordt de baas over België. De vakbonden en werkgevers beseffen dat het een moeilijke tijd is voor de mensen. Daarom beginnen de vakbonden en werkgevers te praten over een sociaal akkoord of ‘pact’. Op 20 april 1944 is hun Sociaal Pact klaar. Na de Tweede Wereldoorlog maakt de overheid een wet van dat Sociaal Pact.

Staking Aalst.

Gent, Amsab-ISG, fo003470.

Arbeidsters blokkeren de fabriekspoort van de naaigarenfabriek Filature et Filteries Réunies in Aalst tijdens de algemene staking van 1936. Door de wekenlange werkstaking dwongen werknemers onder meer één week betaalde vakantie af.

Lees voor

De sociale zekerheid en de verzorgingsstaat

Op het einde van de jaren 1800 zijn er in België veel stakingen en betogingen. Op die manier vragen arbeiders meer rechten. Arbeiders richten zelf nieuwe organisaties op. Zo komen er bijvoorbeeld ziekenfondsen. Zij helpen mensen die niet kunnen werken omdat ze ziek zijn. Er komen ook fondsen voor werklozen en voor mensen die te oud zijn om te werken. Die fondsen zijn meestal vrijwillig. De arbeiders betalen geld om er lid van te worden. Vaak krijgen die fondsen ook steun van de overheid.

Meer bescherming

In de jaren 1930 is er veel werkloosheid. De sociale bescherming moet beter, vinden veel mensen. Daarom komt er na de Tweede Wereldoorlog een verzekering voor werknemers. Die is verplicht. Worden werknemers ziek of hebben ze een handicap? Of hebben ze geen werk meer? Dan krijgen ze een uitkering. Mensen die met pensioen gaan en gezinnen met kinderen, krijgen ook geld. Zo ontstaat de ‘sociale zekerheid’.

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid is een verzekering. Iedereen betaalt mee: de werkgevers, de overheid en de mensen die werken. Elke maand geven werkende mensen een stukje van hun loon aan de sociale zekerheid. Vakbonden, ziekenfondsen en fondsen voor kindergeld verdelen al het geld onder de mensen die het nodig hebben. De overheid controleert of de sociale zekerheid goed werkt.

Focuspunten

ACV

Leuven, KADOC-KU Leuven.

Interprofessionele akkoorden zorgden vanaf 1960 voor nieuwe sociale voordelen. Rerum Novarumoptocht van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen, 1962.

Lees voor

Vakbonden en bazen werken samen

Al voor de Tweede Wereldoorlog zijn er vakbonden. Die komen op voor de rechten van mensen die werken. Ze overleggen met de bazen. Ze maken afspraken over lonen en over betere regels op het werk. De vakbonden hebben veel leden. Daardoor hebben ze macht: de bazen luisteren naar de vragen van de vakbonden.

Sommige veranderingen komen er door overleg, andere veranderingen komen door stakingen. In 1936 is er bijvoorbeeld een staking die weken duurt. Na die staking krijgen de mensen voor de eerste keer betaald verlof: ze mogen zes dagen per jaar vrijaf nemen. Tijdens dat verlof krijgen ze nog altijd hun loon. Dat is in die tijd heel speciaal.

Meer overleg, minder staken

Dankzij het Sociaal Pact komt er meer overleg tussen werknemers en hun bazen. De mensen kunnen nog altijd staken. Maar samenwerken en overleggen wordt belangrijker.

Het overleg werkt goed. Zeker in de jaren 1960. Dat komt omdat het goed gaat met het land. De economie groeit. Veel mensen hebben werk. Er zijn steeds minder conflicten en stakingen.

Sociaal overleg 1998.

Gent, Amsab-ISG, fo023944, Dieter Telemans/rechten SOFAM België.

De Vlaamse sociale partners (vakbonden en werkgevers) in overleg met de Vlaamse regering, 1998.

Lees voor

Problemen

De sociale zekerheid is heel belangrijk voor de mensen. Maar er zijn ook problemen.

Crisis in de jaren 1970 en 1980

In de jaren 1970 begint een grote crisis. Veel mensen hebben geen werk. Dat is duur voor de sociale zekerheid. Want mensen die niet werken, krijgen geld van de sociale zekerheid. Tegelijk krijgt de sociale zekerheid minder geld van mensen die wel werken.

Met pensioen

Na de Tweede Wereldoorlog worden er veel baby’s geboren in België. We noemen de mensen die dan geboren worden ‘babyboomers’. In de jaren 1960 en 1970 beginnen de babyboomers te werken. Zij zijn met veel, dus de sociale zekerheid krijgt veel geld van hen. Maar in de jaren 2000 gaan de babyboomers met pensioen. Er zijn dus steeds meer mensen die een pensioen moeten krijgen. Zal de sociale zekerheid genoeg geld hebben om dat te kunnen betalen? Dat is een grote uitdaging.

Niet iedereen kent zijn rechten

Sommige mensen weten goed hoe ze een uitkering kunnen krijgen. Ze weten welke rechten ze hebben. Maar andere mensen weten niet hoe ze een uitkering moeten aanvragen. Zij vinden het moeilijk om de juiste info te krijgen over hun rechten. De mensen die de hulp echt nodig hebben, krijgen die dus niet altijd.

Unie van Hand- en Geestesarbeiders.
Brussel, Cegesoma/ Rijksarchief.

Een activiteit van de Unie van Hand- en Geestesarbeiders. Deze met de Nieuwe Orde sympathiserende ‘eenheidsvakbond’ kwam in 1940 tot stand onder druk van de Duitse bezetter. Staken was verboden.

Gent, Amsab-ISG, fo004645, Louis Van Cauwenbergh.

De Brugse socialist Achille van Acker was een van de architecten van de naoorlogse sociale zekerheid.

Kommunistische Partij.
Brussel, CArCoB fotocollectie.

Onmiddellijk na de bevrijding was de Kommunistische Partij door haar rol in het verzet een belangrijke politieke factor in België. De radicalisering van de linkerzijde verklaart mede de bereidheid van de werkgevers om het overlegmodel te aanvaarden.

Loketten.
Gent, Amsab-ISG, fo014888.

De loketten van de werkloosheids- en stakingsdienst van de socialistische vakbond in Antwerpen, jaren 1920.

SERV.
Belga Image, 910316.

Door de staatshervorming kregen de sociale partners ook een plaats in de Vlaamse overleg- en adviesstructuur. In 1985 werd de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geïnstalleerd.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

ACW
Panorama

Bron: VRT archief, KADOC,Smalfilmstudio, Archief Emiel Hendriks – 12 mei 1983

Sociale zekerheid
Histories – Achiel Van Acker , Journaal

Bron: VRT archief, AMSAB – 26 jan 1999

Non-fictie


Brepoels Jaak
Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn? De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830-2015

Van Halewyck, 2015. 

Gerard Emmanuel
De schaduw van het interbellum België, 1918-1939

Lannoo, 2017.

Gerard Emmanuel (red.)
De christelijke arbeidersbeweging in België

2 dln., UPL, 1991. 

Luyten Dirk & Vanthemsche Guy (red.)
Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis en gevolgen

VUBPress 1995. 

Luyten Dirk
Het Sociaal Pact van 20 april 1944: kanttekeningen bij een politieke tekst

Brood & Rozen, 2015, 4, p.26-49. 

Luyten Dirk
Sociaal-economisch overleg in België sedert 1918

VUBPress, 1995. 

Ongena Ophelia
Een geschiedenis van het sociaaleconomisch overleg in Vlaanderen (1945-2010). 25 Jaar SERV

Academia Press, 2010. 

Peiren Luc
Wij zijn de AC: 100 jaar Algemene Centrale ABVV, 200 jaar syndicale geschiedenis

AMSAB, 2008. 

Vanthemsche Guy
De beginjaren van de sociale zekerheid in België, 1944-1963

VUB Press, 2014. 

Vercauteren Gregory
In naam van de sociale vooruitgang: de rol van de overheid in het sociaal overleg in België (1944-1981)

Acco, 2007. 

Fictie


Van Den Broeck Walter
Groenten uit Balen

De Bezige Bij, 1972. 

Raskin Brigitte
Het koekoeksjong

Kritak, 1995. 

Zielens Lode
Moeder, waarom leven wij?

Houtekiet, 1999. 

Geschiedenis van de Belgische sociale zekerheid