De Belgische grondwet trad in werking in 1831, de oudst bekende Nederlandse vertaling (“Belgische Staetswet”) verscheen meteen naast de Franse tekst in het Bulletin officiel (februari 1831). | Federaal Parlement.

 

Macht & verzet
Lees dit artikel in:
Lees voor

Een liberale grondwet

België onafhankelijk

In 1830 wordt België een onafhankelijk land. De leiders van het nieuwe land maken een grondwet. Die vormt de basis van alle andere wetten. In de grondwet staat wat voor een land België is. Ook staat er in welke rechten elke inwoner heeft.

Lees voor

Eind 1830 schrijft een kleine groep mensen een grondwet voor België. Als voorbeeld kijken ze naar de grondwetten van andere landen, zoals Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Na vijf vergaderingen zijn ze klaar. Begin 1831 keurt een tijdelijk parlement de grondwet goed.

De Belgische grondwet is liberaal. Dat betekent dat de grondwet de vrijheid en rechten van elke inwoner beschermt. In de grondwet staat ook dat België een koning heeft. Maar die koning is niet de baas. Het parlement heeft de macht. Rijke inwoners kiezen de leden van dat parlement.

Gustave Wappers

Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Gustaaf Wappers, Episode uit de Septemberdagen van 1830 op de Grote Markt van Brussel, 1835.

Lees voor

België onafhankelijk

België is pas sinds 1830 een apart land. Tussen 1815 en 1830 vormen België en Nederland samen één land: het Koninkrijk der Nederlanden. De koning heet Willem I.

Inwoners zijn niet tevreden

In het zuidelijke deel van dat land (vandaag België) zijn veel inwoners niet tevreden met Willem I. In de stad willen mensen meebeslissen in de politiek. De katholieke Kerk heeft veel scholen. De Kerk wil niet dat Willem I zich bemoeit met die scholen. Rijke mensen willen minder belastingen betalen. Rijke en machtige mensen spreken ook vaak Frans. Maar Willem I wil zijn koninkrijk besturen in het Nederlands. Armere mensen zijn boos omdat het eten duurder wordt.

Snelle verandering

In augustus en september 1830 verandert alles heel snel in het zuidelijke deel. De bevolking verjaagt de soldaten en bestuurders van Willem I. België wordt een onafhankelijk land. Er komt een tijdelijk parlement.

Het tijdelijke parlement moet beslissen wie de baas van België wordt: een koning of een president. Alle landen rond België hebben een koning. Dus kiest België ook een koning. Maar die krijgt niet alle macht. De koning moet luisteren naar het parlement.

Als koning kiest het tijdelijk parlement Leopold van Saksen-Coburg. Hij heeft goede relaties met de koningen van de landen rond België.

Focuspunten

La Sainte Alliance.

Privécollectie.

De toenadering tussen katholieken en liberalen lag aan de basis van de Belgische Revolutie. Deze Nederlandse spotprent uit 1828 voorspelde dat deze gelegenheidsalliantie niet lang zou blijven duren.

Lees voor

Liberalen en katholieken onderhandelen

Een tijdelijk parlement keurt de Belgische grondwet goed. In dat parlement zitten twee groepen: liberalen en katholieken. Elke groep vindt andere dingen belangrijk. Ze onderhandelen met elkaar over wat er in de grondwet komt en wat niet.

De liberalen

In de liberale groep zitten professoren, advocaten en journalisten. De liberalen willen veel macht geven aan het parlement. Ze willen dat de adel of  de Kerk geen speciale rechten hebben. Ze willen dat de mensen veel vrijheid en rechten hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat je mag kiezen of je Nederlands of Frans spreekt. Of dat je in het openbaar kritiek mag geven op de regering.

De katholieken

In de katholieke groep zitten hele rijke mannen en mensen van de katholieke Kerk. Zij willen macht voor zich, zoals vroeger. Zij willen dat alleen de heel rijke inwoners de leden van het parlement mogen kiezen. De katholieke kerk wil niet dat de overheid beslissingen neemt over de scholen. Veel scholen zijn namelijk van de Kerk. Katholieken vinden dat de overheid geen  beslissingen mag nemen over de godsdienst.

Liberaal congres 1846.

Gent, Liberas, litho M. Molenschot.

Op 14 juni 1846 vond het eerste congres van de Belgische liberalen plaats in het stadhuis van Brussel. De stichting van de liberale partij, onder impuls van de vrijmetselaarsloges, betekende het einde van de liberaal-katholieke alliantie.

Lees voor

Veel vrijheid

De Belgische grondwet geeft veel vrijheid en rechten aan de inwoners van België. Dat is heel nieuw voor die tijd. In de grondwet staan bijvoorbeeld de volgende regels:

  • Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. De wet is voor iedereen.
  • Niemand kan je eigendommen afpakken.
  • Je mag zelf je godsdienst kiezen.
  • Je mag zelf kiezen naar welke school je kinderen gaan.
  • Schrijvers mogen schrijven wat ze willen.
  • Je mag samenkomen met andere mensen en dingen organiseren.
  • Je mag kiezen of je Nederlands of Frans spreekt.

Speciale rechten

Toch is niet iedereen helemaal gelijk. De grondwet geeft rijke en machtige mensen speciale rechten. Zo mogen alleen heel rijke mannen de leden van het parlement kiezen. Zo krijgt die groep bijna alle politieke macht.

Tegen de grondwet

Er zijn ook andere wetten en regels die de grondwet tegenspreken. Staken is bijvoorbeeld verboden. En getrouwde vrouwen kunnen niet zelf beslissen over hun eigen leven.

Willem I
Amsterdam, Rijksmuseum, SK-C-1460.

Willem I, koning der Nederlanden: vooruitstrevend op economisch en bestuurlijk vlak, terughoudend om zijn macht te delen. Schilderij van Joseph Paelinck, 1819.

Onthulling standbeeld Willem I.
Fotograaf Wannes Nimmegeers.

Ook na de onafhankelijkheid van België waren er kringen in het zuiden die de afscheiding van Nederland betreurden, onder meer in Gent, dat zijn universiteit aan Willem I te danken heeft. Voorstanders onderstrepen vaak hoe tijdens het Koninkrijk der Nederlanden de Nederlandse taal werd gestimuleerd. Nog in 2018 werd op de Reep een bronzen standbeeld onthuld van koning Willem I.

 

Louis Potter.
Brugge, Groeningemuseum.

‘Tant de sang pour si peu de chose’: de journalist Louis De Potter (1786-1859) trekt zich terug uit het Voorlopig Bewind wanneer beslist wordt om van België een monarchie te maken in plaats van een republiek.

Congreskolom.
Brussel, Regie der Gebouwen.

De Congreskolom in Brussel eert het werk van het Nationaal Congres en de grondwet. De vier allegorische figuren aan de voet van het monument verbeelden de vrijheid van vereniging, pers, onderwijs en eredienst.

Hippolyte Metdepenningen.
Wikimedia Commons, Donar Reiskoffer.

Gent was een bolwerk van verzet tegen de Belgische Revolutie. Advocaat Hippolyte Metdepenningen (1799-1881) en de Gentse vrijmetselarij waren partijganger van koning Willem I en het Koninkrijk der Nederlanden voornamelijk om economische redenen. Standbeeld van Julien Dillens onthuld in 1886 voor het Oud Gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein in Gent.

Snellaert.
Wikimedia Commons, Spotter2.

In 1840 organiseerden Vlaamsgezinden een petitie waarin ze de verfransing van de Nederlandstalige provincies bekritiseerden en het gebruik van de streektaal in het openbaar bestuur eisten. Een van de initiatiefnemers was de arts en schrijver Ferdinand Snellaert (1809-1872). Hier zijn monument in Sint-Amandsberg.

Het jonge België was door zijn liberale regime een toevluchtsoord voor tal van Europese revolutionairen, onder wie Karl Marx. In café De Zwaan aan de Grote Markt van Brussel schreef hij in 1848 in Brussel het Communistisch Manifest.
Wikimedia Commons.

Het jonge België was door zijn liberale regime een toevluchtsoord voor tal van Europese revolutionairen, onder wie Karl Marx. In café De Zwaan aan de Grote Markt van Brussel schreef hij in 1848 in Brussel het Communistisch Manifest.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Grondwet
De Afspraak

Bron: VRT archief – 6 okt 2015

Geschiedenis van de grondwet
150 jaar Belgen – Wij willen Willem weg

Bron: VRT archief en anderen – 24 sep 1980

Non-fictie


Aerts Remieg & Deneckere Gita (red.)
Het (on)verenigd koninkrijk 1815-1830. Een politiek experiment in de Lage Landen

Ons Erfdeel, 2015 

Deneckere Gita
Leopold I. De eerste koning van Europa

De Bezige Bij, 2011.

Op de Beeck Johan
Het verlies van België. De strijd tussen de Nederlandse koning en de Belgische revolutionairen in 1830

Horizon, 2019. 

Rietbergen Peter & Verschaffel Tom
De erfenis van 1830

Acco, 2016. 

Witte Els
Het verloren koninkrijk: het harde verzet van de Belgische orangisten tegen de revolutie 1828-1850

De Bezige Bij, 2014. 

Witte Els
De constructie van België 1828-1847

LannooCampus, 2006. 

Fictie


Janssens Ugo
De vrouw met de luifelhoed

Kirjaboek, 2012. 

Janssens Ugo
De zon komt op in het westen

Kirjaboek, 2012. 

Janssens Ugo
De taal van de sterren

Kirjaboek, 2012. 

Van Ginderachter Maarten, Aerts Koen & Vrints Antoon (red.)
Het land dat nooit was: een tegenfeitelijke geschiedenis van België

De Bezige Bij, 2015.