Begijnhof Diest.

In de vroege 17e eeuw werden de oude lemen huizen van het begijnhof van Diest vervangen door stenen huizen. Het begijnhof in 2021 | Fotograaf Evelien Impens.

Zingeving & levensbeschouwing
Lees dit artikel in:
13e eeuw
Lees voor

Begijnhoven

Vrouwen verenigen zich

Vanaf 1200 gaan sommige vrouwen samenwonen in de stad. Het zijn gelovige vrouwen. Ze wonen in een huis in de stad, dicht bij een kerk. Of in aparte huisjes rond een pleintje. Dat noemen we een begijnhof. De vrouwen zijn begijnen. De oudste begijnhoven zijn van de jaren 1230.

Lees voor

Vandaag zijn er nog ongeveer 30 begijnhoven in Vlaanderen. Maar begijnen zijn er niet meer. De laatste Vlaamse begijn woonde tot 2005 in het begijnhof van Kortrijk. De begijnhoven worden nu gebruikt als sociale woning, hotel of museum. Vaak is het een rustige plek in de stad.

Augusta Seurynck.

Kortijk, Stad Kortrijk.

Grootjuffrouw Augusta Seurynck (1895-1979) was een tijdlang overste van het begijnhof van Kortrijk, 1974.

Lees voor

Vrouwen verenigen zich

Geen nonnen of kloosterzusters

In de middeleeuwenDe periode van 500 tot 1500. wonen er steeds meer mensen in de stad. Ook ongetrouwde vrouwen en weduwen. Sommigen van hen gaan samenwonen. Ze willen samen werken. En ze zijn heel gelovig. Maar ze willen geen non of kloosterzuster worden. Want nonnen en zusters moeten hele strenge regels volgen. Bijvoorbeeld: al hun bezit afgeven.

Begijnen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

Vanaf de jaren 1230 gaan steeds meer vrouwen zo samen wonen en werken. Ze wonen meestal in huizen rond een plein. Vaak bouwen ze een muur rond de huizen. Zo ontstaat een begijnhof.

Sommige begijnen zijn rijk, andere zijn arm. Ze zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Ze werken bijvoorbeeld als wasvrouw of helpen in een ziekenhuis. Het geld dat begijnen verdienen, mogen ze houden. En willen ze toch trouwen? Dan mogen ze weg uit het begijnhof.

Regels

Begijnen geloven sterk in God. Ze leven eenvoudig en bidden veel. Ze zijn ook ‘kuis’: ze hebben geen seks.

Begijnen volgen de regels van het begijnhof. De begijnen kiezen zelf hun leidsters. Ze besturen zichzelf. Maar de kerk en de pastoor controleren hen.

Focuspunten

Minderbroeders Sint-Truiden.

Fotograaf Greet Polleunis.

De minderbroeders (franciscanen) verlieten in 2019 na 800 jaar hun klooster in Sint-Truiden.

Lees voor

Nieuwe vormen van geloof

In de middeleeuwen ontstaan er veel nieuwe ideeën over God.

Sommige gelovige mensen gaan overal praten over hun nieuwe ideeën. Ze praten over God. En over hoe Christus een voorbeeld kan zijn. God toont hen hoe ze moeten leven, zeggen ze. Soms praten ze voor wel honderden mensen tegelijk. Soms is dat gevaarlijk. Want mensen met macht zijn soms tegen de nieuwe ideeën.

De taal van het volk

De mensen met nieuwe ideeën spreken niet in het Latijn, maar in het Nederlands of in het Frans. Zo kan iedereen hen verstaan.

Ook boeken over het geloof zijn tot die tijd meestal in het Latijn. Maar nu schrijven ook ‘gewone’ mensen over het geloof. In de taal die ze zelf spreken. Zo leren meer mensen de nieuwe ideeën kennen.

Nieuwe ideeën verspreiden snel

De nieuwe ideeën zijn populair in het zuiden van de Lage Landen. Dat is gebied waar we vandaag wonen. De ideeën verspreiden zich snel.

Dat komt omdat er in de Lage Landen veel steden zijn. Daar wonen veel mensen. Ook rijke mensen. Zij kunnen lezen en schrijven. Ze lezen over de nieuwe ideeën. En sommige mensen uit de steden reizen veel. Ze nemen de ideeën mee op reis. Of ze leren zelf nieuwe ideeën kennen op hun reizen.

Hadewych.

Gent, Universiteitsbibliotheek, 941, fol. 49r.

Bladzijde uit een 14e-eeuws manuscript met de mystieke minneliederen van Hadewijch.

Lees voor

De mystieke traditie

Leven voor God

Bernardus van Clairvaux is de leider van een Frans klooster. Hij leeft in de jaren 1100. Zijn klooster is nieuw. De mensen daar leven volgens nieuwe ideeën over het geloof. Ze noemen zich ‘cisterciënzers’.

Bernardus en de cisterciënzers vinden het belangrijk om zoveel mogelijk met God en het geloof bezig te zijn. Ze leiden een heel eenvoudig leven. Zo kunnen ze zich vooral op hun geloof concentreren.

Ook vrouwen

Ook sommige vrouwen willen hun leven aan God wijden. Zoals Hadewijch. Zij leeft in de jaren 1200 in de Lage Landen. We weten bijna niets over haar leven. Ze schrijft veel brieven en liederen over haar liefde voor God. Hadewijch schrijft voor mensen die willen leven zoals zij. Dat doet ze in het Nederlands, niet in het Latijn. Veel vrouwen lezen haar brieven.

De Kerk wil geen begijnen meer

De leiders van de Kerk zijn bang van de nieuwe ideeën over het geloof..

Ze vinden dat de mensen te onafhankelijk zijn. Zoals de begijnen. Daarom zegt de paus in 1312 dat er geen begijnen meer mogen zijn. Zo verdwijnen de begijnen op veel plaatsen in Europa.

Maar de begijnen in de Lage Landen blijven bestaan. Omdat ze beloven strengere regels te volgen. En omdat ze akkoord gaan met meer controle door de priesters.

Rubroeck.
1480, Gent, Universiteitsbibliotheek, 693, fol. 5v.

Deze miniatuur toont Jan van Ruusbroec (1293-1381), terwijl hij geïnspireerd door de Heilige Geest (voorgesteld als een duif) zijn teksten schrijft. Ruusbroec behoort tot de beroemde mystici uit de wereldliteratuur. Hij verbleef lang in de priorij van Groenendaal (vandaag een onderdeel van Hoeilaart).

Werkzaamheden Mechelse begijnen.
Werkzaamheden van de Mechelse begijnen, 1578, Mechelen, Museum Hof van Busleyden.

Dit schilderij toont in 45 taferelen de bezigheden van de begijnen, begeleid door stichtende teksten. Daarnaast biedt het ook een gezicht op het Groot Begijnhof van Mechelen.

Lutgardis van Tongeren.
Antwerpen, Klooster van de Zwartzusters-Augustinessen.

Gaspar de Crayer, Christus aan het Kruis verschijnt aan de H. Lutgardis, 1653. De 13e-eeuwse mystica Lutgart van Tongeren (1182-1246) trad in bij de cisterciënzerinnen in het Franstalige klooster van Aywières. Volgens de legende vroeg ze Maria om de genadegave dat ze nooit Frans zou kunnen leren, zodat ze geen abdis zou moeten worden en zich helemaal aan een contemplatief leven zou kunnen wijden. Om die reden werd ze in de 19e eeuw patrones van de katholieke Vlaamse beweging.

Goetsbloets Begijnhof Brussel.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Pierre Goetsbloets, 1795, ms. II 1492, vol. III, fol. 176v.

De Franse revolutionairen sloten de begijnhoven en confisqueerden hun bezittingen. Het begijnhof van Brussel kwam die klap nooit te boven. De laatste begijn overleed er in 1834.

Kantklossen Aalst.
Aalst, Stadsarchief, madeinaalst.be, Vincent Borreman.

Kantklossen in het begijnhof van Aalst in 1926. Kant maken is een oud kunstambacht dat wellicht in de 16e eeuw ontstond. Kant was eeuwenlang een luxeproduct. De kantwerksters leefden vaak in armoede. Vandaag leeft het kantklossen door als hobby en in de toeristische industrie.

Begijnhof Herentals.
Herentals, Erfgoedcel Kempens Karakter, Schenking Steven Anthonis.

Heel wat begijnhoven hadden te lijden onder de godsdienstoorlogen. Het begijnhof van Herentals werd om militaire redenen in 1578 volledig gesloopt, en pas later in de 17e eeuw weer opgebouwd elders binnen de stadswallen.

Ontdek nog meer over dit onderwerp

Karrewiet begijnen
Karrewiet

Bron: VRT archief – 17 apr 2019

Laatste begijn
10 jaar Man Bijt Hond

Bron: VRT archief, Woestijnvis – 11 sep 2007

Monumentenstrijd
Monumentenstrijd: Begijnhof Diksmuide

Bron: VRT archief, Canvas en Endemol – 7 feb 2007

Non-fictie


De Cant Geneviève, e.a.
Een onafhankelijke vrouwenwereld . Van de 12de eeuw tot heden. De Vlaamse begijnhoven

The Hervé Caloen Foundation, 2003. 

De Preter Anton, e.a.
Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis: over begijnen en begijnhoven in context

Halewijn, 2018. 

Felix Mieke, e.a.
Begijnhoven, eeuwenoud, eigentijds

Feathers On Wings, 2018. 

Felix Mieke
Stad van vrouwen. Over begijnen en begijnhoven

Davidsfonds, 2016. 

Gijsen Joris
Vlaamse begijnhoven ontdekken en beleven

Delta, 2000. 

Laporte Dirk & Horsten Frans
Begijnhoven in Vlaanderen

Openbaar kunstbezit, 2001. 

Triest Monica
Het besloten hof: begijnen in de Zuidelijke Nederlanden

Van Halewyck, 1998. 

Van Aerschot Suzanne & Heirman Michel
Vlaamse Begijnhoven. Werelderfgoed

Leuven, Davidsfonds, 2001. 

Van Oostrom Frits
Stemmen op schrift. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300

Bert Bakker, 2006.

Vandenbroek Paul
Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden, vanaf de 13de eeuw

Snoeck-Ducaju & Zoon, 1994. 

Watteeuw Lieve
De besloten hofjes van Mechelen: laatmiddeleeuwse paradijstuinen ontrafeld

Hannibal, 2018. 

Fictie


Jacques Maria
De vrouwen van het hof

Davidsfonds, 1994. 

Kiner Aline
De nacht van de begijnen

Ambo-Anthos, 2018. 

Nys Jef
Jommeke. Alarm in’t Begijnhof (nr. 190)

Ballon Media, 1996. 

Nys Jef
Jommeke. De ooievaar van Begonia (nr. 8)

Het Volk, 1961. 

Timmermans Felix
De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa, begijntjen

1918. 

Verbeeck Lydia
Toevluchtsoord

Manteau, 2007. 

Verbeeck Lydia
Spreeuwenjong

Manteau, 2008. 

Verbeeck Lydia
Verzegeld

Manteau 2009.